Vastuvõtt

Erialad

Siit lehelt altpoolt leiad kõigi Tartu Kunstikooli pakutavate erialade kirjeldused ↓


Tartu Kunstikoolis on võimalik õppida

  • kutsevaliku aastal (II taseme kutseharidus)
  • kujundaja õppekava põhiõppes (IV taseme kutseharidus)
  • kestlike tehnoloogiate õppekava põhiõppes (IV taseme kutseharidus)
  • jätkuõppes (V taseme kutseharidus)
  • töökohapõhises õppes

Töökohapõhine õpipoisiõpe

ÕppekavaÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppekavaKunstnik-kujundaja jätkuõpeÕppeliikÕpipoisiõpeÕppevormTöökohapõhineEeldus alustamiseksTööleping ja juhendajaÕppeaeg1 aasta

Koostöös ettevõtjatega saame pakkuda õpipoisiõpet ehk töökohapõhist õpet põhihariduse ja keskhariduse baasil loodud õppekavadel: kujundusgraafik, dekoraator, stilist, 3D kunstnik-kujundaja ja illustraator.

Õpipoisiõppes aab õppida kunstihariduse või -kogemuse baasil ja töökohta pakkuva ettevõtte olemasolul. Töökohas võiks olemas olla ka juhendaja, kes oleks valmis õppijale väljaõpet tegema. Kui töökohas juhendajat ei ole, saame pakkuda juhendaja koolist. 2/3 õppest viib läbi töökoht, 1/3 õppest toimub koolis. Õppeplaani saab ise kokku panna vastavalt oma vajadustele. Koolis pakutavast saab võtta aineid, mis aitavad teid töö- ja erialaselt edasi areneda.

Õpet rahastatakse PRÕM+ programmi kaudu. Kui ettevõte soovib omal kulul töökohapõhist õpet teha, leiame selleks võimaluse. Ootame teid julgesti ühendust võtma.

Jätkuõppe õppekavale kandideerides on nõutavad:

  • avaldus;
  • digitaalne portfoolio
  • eneseanalüüs, milles kandideerija vastab järgmistele küsimustele: I. Mis sul olemas on? (Oskused, anded, haridus, kogemus) II. Kuhu tahad jõuda aasta pärast? (Kuidas sinna jõuan? Kui oluline see mulle on?) III. Millise spetsialiseerumise sa valid? (kujundusgraafika loomine, dekoreerimine, stiliseerimine, 3D modelleerimine, illustreerimine);
  • digitaalne dokumendifoto 3x4 cm.

Vastu võetakse portfoolio ja vestluse alusel. Sisseastumine käib enamasti kunstnik-kujundaja koolipõhise õppega samas rütmis.

Nõuded portfooliole: portfoolio koostab kandidaat omal vabal valikul enda töödest nii, et see vastaks vähemalt 4. kvalifikatsioonitaseme kujundaja kutse kompetentsidele. Portfoolio peab peegeldama kutseoskusi sõltuvalt spetsialiseerumisest (kujundusgraafika loomine, dekoreerimine, stiliseerimine, 3D modelleerimine, illustreerimine). Portfoolio on digitaalne.

Loe vilistlaste õpipoisi õppe kogemusi SIIT ja SIIT.

Täpsem info: piret.paluteder@tartukunstikool.ee

 

VÕRDLUS KUKU JA TÖÖKOHAPÕHISE ÕPPE VAHEL:

Õpipoisiõpe: vähemalt ⅔ töökohal, aastane jätkuõpe, 5. tase

KUKU: kunstnik-kujundaja aastane statsionaarne jätkuõpe, 5. tase

Töötab igapäevaselt oma erialal, töökoht olemas. Pole tähtis, kas, kus ja kellena õppija hetkel töötab.
Eelnevalt omandatud 4. tase koolis või erialal töötades kujundusgraafikuna, dekoraatorina, stilistina, 3D-kujundajana või illustraatorina. Porfoolios kajastuvad erialased oskused. Õpe 5.tasemel toimub sama spetsialiseerumist jätkates. Eelnevalt omandatud 4. tase koolis või erialal töötades kujundusgraafikuna, dekoraatorina, stilistina, 3D-kujundajana või illustraatorina. Porfoolios kajastuvad erialased oskused. Õpe 5.tasemel toimub sama spetsialiseerumist jätkates.
Tahab tõsta oma kvalifikatsiooni tehes oma töökohal erialast tööd ning individuaalseid projekte. Õpet raamistab individuaalne õppekava. Tahab saada uusi tööalaseid väljakutseid, infot, suhtlust, tiimis töötamise kogemust, rikastada või ümber teha portfooliot. Õpe toimub tiimiõppe vormis, tehakse nii tiimiprojekte kui valikuliselt individuaalset projekti või praktikat ettevõttes.
Vähemalt 2/3 õpet toimub töökohal. Koolist on võimalik võtta kuni 20 EKAPi ulatuses aineid. Päevane õpe, vähemalt 1-2 päeva nädalas koolis, ülejäänud tiimis või iseseisvalt või kooli muude gruppidega erinevaid kursusi võttes. Õppetöö maht koos iseseisva tööga on 60 EKAPit.
Lõpetab kooli individuaalse erialase portfoolioga. Lõpetab kooli individuaalse erialase portfoolioga.
Võimalik aasta jooksul pärast kooli minna Erasmus+ välispraktikale Võimalik aasta jooksul pärast kooli minna Erasmus+ välispraktikale