Koolitused

Täienduskoolituse läbiviimise põhimõtted

Tartu Kunstikool korraldab täienduskoolitust samadel põhimõtetel, mis kehtivad ka põhiõppe kohta, et tagada koolituskursuste kvaliteet.

TK kodulehel avaldatakse kõigi toimuvate kursuste õppekavad ja neid vaadatakse üle enne iga kursuse planeerimist. Meie õppekavad vastavad täienduskoolituse standardile.

Meie koolitajad on Tartu Kunstikooli õpetajad, kes end pidevalt täiendavad oma valdkonnas ja kutsepedagoogikas ning on oma valdkonna professionaalid. Õpetajate pädevust ja enesetäiendamist tõendavad tunnistused ja tõendid ning seda infot kogub ja hoiab TK tugistruktuuri juht.

Tartu Kunstikooli pakutavaid täienduskoolituskursuseid viiakse üldjuhul läbi kooli õpperuumides, mis on sisustatud vastavalt kutseõppe vajadustele. Liikumispuudega õppijate käsutuses on kooli lift. Arvutiklassid on varustatud koolituseks vajalike programmidega ning üldjuhul oma arvutit kursusele kaasa võtma ei pea.

Kõigi kursusel osalejate käest küsime pärast kursuse lõppu tagasisidet.

Õppijad saavad kursustel osaledes õppematerjalid, mis üldjuhul on elektroonilisel kujul. Kõigi kursuste põhirõhk on õppimine läbi praktilise tegevuse.

Tasuta kursused: koolitus on tasuta tingimusel, et see lõpetatakse. Arve esitatakse osalejale juhul, kui koolitus jääb lõpetamata. Arve aluseks on koolituse maht korrutatud ühe tunni hinnaga, mis 2017.aastal on 8,37 eurot.
Kui koolitusele registreerunu loobub kursusest vähem kui 3 tööpäeva enne selle algust, siis on Tartu Kunstikoolil õigus esitada arve.
Arvet ei esitata mõjuval põhjusel koolituse katkestamise või mittelõpetamise eest.
Näide: 20-tunnise  kursuse hind on  166,8 eurot: juhul kui osaleja teatab mitteosalemisest vähem kui 3 tööpäeva ette või katkestab kursuse, siis on Tartu Kunstikoolil õigus esitada katkestajale arve 166,8 euro ulatuses.

TK täienduskoolitust puudutavates küsimustes palume pöörduda aadressil koolitus [at] tartukunstikool.ee
Täienduskoolitust korraldavad koolitusjuht Juta Vallikivi ja admistraator Kadi Kusnets.

– Täienduskoolituse korraldamise tingimused ja kord