Vastuvõtt

Sisseastumine jätkuõppesse


Kunstnik-kujundaja (KUKU) jätkuõppesse saab avaldusi esitada 01.02 – 03.03.2023

6.03  vestluste ja eksami ajakava;
7.-8.03 – Vestlus ja meeskondlik eksam;
13.03 – selguvad sisseastumise tulemused;
21.03 – algab õppetöö;
veebruar 2024 lõppeb õppetöö.

Vaata täpsemalt kandideerimisdokumentide kohta SIIT.

KUKU 2023 jätkuõppe infotunnid toimuvad 7.02 ja 21.02 kell 11 Aparaaditehase õppeklassis (Tartu, Kastani 42, asub restorani “Kolm Tilli” kohal sisehoovis, trepist üles). Kohtumisega saab liituda ka veebis: https://meet.google.com/xic-oopr-veo?authuser=0

Jätkuõppes on Tartu Kunstikoolis võimalik õppida KUNSTNIK-KUJUNDAJA 5.taseme õppekaval järgnevatel spetsialiseerumistel:

 •  kujundaja spetsialiseerumisega DEKORAATORIKS;

 •  kujundaja spetsialiseerumisega KUJUNDUSGRAAFIKUKS;

 •  kujundaja spetsialiseerumisega STILISTIKS;

 •  kujundaja spetsialiseerumisega 3D KUNSTNIK-KUJUNDAJAKS;

 •  kujundaja spetsialiseerumisega ILLUSTRAATORIKS.

Loe kujundaja kutsestandardi kohta SIIT.

KUKU õpe sobib kujundajale, kes on vabakutseline/töötab/töötu ja soovib end erialaselt täiendada või rikastada portfooliot (oluline on eelnev vastavus 4. kvalifikatsioonitaseme kujundaja kutse kompetentsidele). KUKU õpe eeldab õppijalt aega pühendumiseks õpingutele ja meeskonnaprojektile. KUKU õppijatest moodustatakse grupp, õpe toimub koolis ja ka iseseisvalt. 

Õpe on statsionaarne. Kontakttunnid ja iseseisev/meeskondlik töö moodustavad kokku täisajaga õppe: kontakttunde on nädalas 1-3 päeval, millest üks on kindlasti teisipäev, ülejäänud aja planeerimisel on õppijad vabad. Erandiks on DETOX periood märtsis ja 6x aastas toimuvad valikõpingute nädalad, kus toimub intensiivne õppetöö kogu nädala E-R. 

Õppetegevused jaotuvad ajalisel skaalal järgmiselt: 

 1. Soojendusplokk DETOX märtsis
 2. Projekt I Meeskondlik projekt (3 kuud) + tiimicoachimine teisipäeviti jt ühistegevused + isiklikust õpiplaanist tulenevad tegevused (sh tundides või valikainetes osalemine)
 3. Projekt II Praktiline töö (individuaalne või meeskondlik) või praktika ettevõttes oma projektiga (4 kuud) + tiimicoachimine jt ühistegevused + isiklikust õpiplaanist tulenevad tegevused (sh tundides või valikainetes osalemine)
 4. Lõpuperiood (1 kuu) - portfoolio kokkupanek ja selle kaitsmine

Projektiks võib olla töö kliendile, oma toote või teenuse loomine, oma brändi väljaarendamine jne. Oluline ja läbiv on õppes isiklik areng, mille suuna ja eesmärgid seab iga õppija ise, abiks on tiimicoachid ja isiklik mentor.

Oluline on saada aasta jooksul erialaselt paremaks, iseseisvamaks ja konkurentsivõimelisemaks. Õppe raames on vaja teha meeskonnatööd, lugeda erialast/arendavat kirjandust ning koguda nn silmaringipunkte (näitused, teater, kino, loengud jms).

Tegu on tiimiõppega, õpet toetavad tiimicoachid ja erialane mentor.

Õppeaasta lõpeb kutse-eksamiga, milleks on portfoolio avalik kaitsmine erialakomisjoni ees. Kutse-eksamile pääsemise eelduseks on kõikide kohustuslike moodulite läbimine.

Lõpetajale omistatakse 5.taseme kutsetunnistus. Õpe on tasuta.

Täpsem info: juta.vallikivi@tartukunstikool.ee

Kunstnik-kujundaja (KUKU) jätkuõppesse saab avaldusi esitada 01.02 – 03.03.2023

6.03  vestluste ja eksami ajakava;
7.-8.03 – Vestlus ja meeskondlik eksam;
13.03 – selguvad sisseastumise tulemused;
21.03 – algab õppetöö;
veebruar 2024 lõppeb õppetöö.

Vaata täpsemalt kandideerimisdokumentide kohta SIIT.

KUKU 2023 jätkuõppe infotunnid toimuvad 7.02 ja 21.02 kell 11 Aparaaditehase õppeklassis (Tartu, Kastani 42, asub restorani “Kolm Tilli” kohal sisehoovis, trepist üles). Kohtumisega saab liituda ka veebis: https://meet.google.com/xic-oopr-veo?authuser=0

Jätkuõppes on Tartu Kunstikoolis võimalik õppida KUNSTNIK-KUJUNDAJA 5.taseme õppekaval järgnevatel spetsialiseerumistel:

 •  kujundaja spetsialiseerumisega DEKORAATORIKS;

 •  kujundaja spetsialiseerumisega KUJUNDUSGRAAFIKUKS;

 •  kujundaja spetsialiseerumisega STILISTIKS;

 •  kujundaja spetsialiseerumisega 3D KUNSTNIK-KUJUNDAJAKS;

 •  kujundaja spetsialiseerumisega ILLUSTRAATORIKS.

Loe kujundaja kutsestandardi kohta SIIT.

KUKU õpe sobib kujundajale, kes on vabakutseline/töötab/töötu ja soovib end erialaselt täiendada või rikastada portfooliot (oluline on eelnev vastavus 4. kvalifikatsioonitaseme kujundaja kutse kompetentsidele). KUKU õpe eeldab õppijalt aega pühendumiseks õpingutele ja meeskonnaprojektile. KUKU õppijatest moodustatakse grupp, õpe toimub koolis ja ka iseseisvalt. 

Õpe on statsionaarne. Kontakttunnid ja iseseisev/meeskondlik töö moodustavad kokku täisajaga õppe: kontakttunde on nädalas 1-3 päeval, millest üks on kindlasti teisipäev, ülejäänud aja planeerimisel on õppijad vabad. Erandiks on DETOX periood märtsis ja 6x aastas toimuvad valikõpingute nädalad, kus toimub intensiivne õppetöö kogu nädala E-R. 

Õppetegevused jaotuvad ajalisel skaalal järgmiselt: 

 1. Soojendusplokk DETOX märtsis
 2. Projekt I Meeskondlik projekt (3 kuud) + tiimicoachimine teisipäeviti jt ühistegevused + isiklikust õpiplaanist tulenevad tegevused (sh tundides või valikainetes osalemine)
 3. Projekt II Praktiline töö (individuaalne või meeskondlik) või praktika ettevõttes oma projektiga (4 kuud) + tiimicoachimine jt ühistegevused + isiklikust õpiplaanist tulenevad tegevused (sh tundides või valikainetes osalemine)
 4. Lõpuperiood (1 kuu) - portfoolio kokkupanek ja selle kaitsmine

Projektiks võib olla töö kliendile, oma toote või teenuse loomine, oma brändi väljaarendamine jne. Oluline ja läbiv on õppes isiklik areng, mille suuna ja eesmärgid seab iga õppija ise, abiks on tiimicoachid ja isiklik mentor.

Oluline on saada aasta jooksul erialaselt paremaks, iseseisvamaks ja konkurentsivõimelisemaks. Õppe raames on vaja teha meeskonnatööd, lugeda erialast/arendavat kirjandust ning koguda nn silmaringipunkte (näitused, teater, kino, loengud jms).

Tegu on tiimiõppega, õpet toetavad tiimicoachid ja erialane mentor.

Õppeaasta lõpeb kutse-eksamiga, milleks on portfoolio avalik kaitsmine erialakomisjoni ees. Kutse-eksamile pääsemise eelduseks on kõikide kohustuslike moodulite läbimine.

Lõpetajale omistatakse 5.taseme kutsetunnistus. Õpe on tasuta.

Täpsem info: juta.vallikivi@tartukunstikool.ee