Projektid

Karlova Innovatsioonipesa


Projekti number: 2014-2020.1.03.18-0120

Projekti algus ja lõpp: 20.08.2018 - 31.05.2023

Projekti juhtpartner: Hariduse Edendamise Sihtasutus

Projekti partnerid: TERA Erakool, Tartu Karlova Kool, Tartu Kunstikool

Tartu Kunstikooli projektijuht: Juta Vallikivi

Projekti toetus: 190 241,40 EUR

 

Projektiga luuakse kahe üldhariduskooli ja ühe kutsekooli koostöös Karlova innovatsioonipesa (Klass+), mis aitab uudsel moel kaasa õppeainete lõimimisele, digivahendite kasutamisele ja erinevate haridusastmete koostööle. Suurt tähelepanu pööratakse "õmblusteta õppekava" loomisele, projektiõppele, ettevõtlikkusele, meeskondlikule õppimisele ning õpilastes iseseisvuse ja loovuse kasvatamisele.

Projektiga loodav ühine Karlova innovatsioonipesa hakkab toetama järgmiseid tegevusi kõigis koolides:

*õmblusteta õppekava - projektiõppe läbiviimine lõimimaks erinevaid õppevaldkondi loomulikuks, päriseluliseks tervikuks;

*ettevõtlikkus ja tiimitöö (leiutamine, prototüüpide loomine);

* valdkonnapõhine eri koolide õppijate ja õpetajate koostöö tegemine;

digivõimaluste kasutamise laiendamine õppetöös.

 

Projektiga luuakse õpilastele sõltumata koolist võrdsed võimalused oma ideid teostada, õppida muutunud õpikäsitluse meetodite abil, arendada koostööoskusi, otsida lahendusi päris elu probleemidele. Areneb õppijate loovus, innovatsiooniks vajalikud tuumoskused ja arusaamine ühiskonna toimimisest ning kutsevalikute võimalustest ning 3 kooli õpetajad teevad selle saavutamiseks sisulist koostööd.

Projekti number: 2014-2020.1.03.18-0120

Projekti algus ja lõpp: 20.08.2018 - 31.05.2023

Projekti juhtpartner: Hariduse Edendamise Sihtasutus

Projekti partnerid: TERA Erakool, Tartu Karlova Kool, Tartu Kunstikool

Tartu Kunstikooli projektijuht: Juta Vallikivi

Projekti toetus: 190 241,40 EUR

 

Projektiga luuakse kahe üldhariduskooli ja ühe kutsekooli koostöös Karlova innovatsioonipesa (Klass+), mis aitab uudsel moel kaasa õppeainete lõimimisele, digivahendite kasutamisele ja erinevate haridusastmete koostööle. Suurt tähelepanu pööratakse "õmblusteta õppekava" loomisele, projektiõppele, ettevõtlikkusele, meeskondlikule õppimisele ning õpilastes iseseisvuse ja loovuse kasvatamisele.

Projektiga loodav ühine Karlova innovatsioonipesa hakkab toetama järgmiseid tegevusi kõigis koolides:

*õmblusteta õppekava - projektiõppe läbiviimine lõimimaks erinevaid õppevaldkondi loomulikuks, päriseluliseks tervikuks;

*ettevõtlikkus ja tiimitöö (leiutamine, prototüüpide loomine);

* valdkonnapõhine eri koolide õppijate ja õpetajate koostöö tegemine;

digivõimaluste kasutamise laiendamine õppetöös.

 

Projektiga luuakse õpilastele sõltumata koolist võrdsed võimalused oma ideid teostada, õppida muutunud õpikäsitluse meetodite abil, arendada koostööoskusi, otsida lahendusi päris elu probleemidele. Areneb õppijate loovus, innovatsiooniks vajalikud tuumoskused ja arusaamine ühiskonna toimimisest ning kutsevalikute võimalustest ning 3 kooli õpetajad teevad selle saavutamiseks sisulist koostööd.