Vastuvõtt

Töökohapõhine õpipoisi õpe

Koostöös ettevõtjatega saame pakkuda õpipoisiõpet ehk töökohapõhist õpet põhihariduse ja keskhariduse baasil loodud õppekavadel: kujundusgraafik, dekoraator, stilist, 3D kunstnik-kujundaja ja illustraator.


Õppevorm on töökohapõhine. Õppida soovijal peab olema tööleping ja tal peaks olema töökohas juhendaja, kes teeb talle väljaõpet.

Kui töökohas juhendajat ei ole, saame pakkuda juhendaja koolist.

PRÕM programm kaudu toimunud töökohapõhise õppe rahastamine on lõppenud.

PRÕM+ projektis piloteeritakse 2022 lõpus uut töökohapõhise õppe rakendusmudelit. 

Töökohapõhise õppe PRÕM+ fookuses on noored ja valdkonda sisenejad ning väikeettevõtete kaasamine. 

2023. aasta alguskuudel võetakse vastu esimesed PRÕM+ avaldused rahastuse saamiseks ja aprill 2023 kinnitatakse õppekohad.

Ettevõtted, kes soovivad töökohapõhist õpet ise ilma PRÕM+ rahastuseta teha, on oodatud kooliga ühendust võtma!

2/3 õppest viib läbi töökoht, ainult 1/3 õppest toimub koolis. Õppeplaani saab ise kokku panna vastavalt oma vajadustele.

Koolis pakutavast saab võtta aineid, mis aitavad teid töö- ja erialaselt edasi areneda.

 

Kunstihariduse või -kogemuse baasil on ettevõtte olemasolul võimalik õppida KUNSTNIK-KUJUNDAJA jätkuõppe õppekaval – õppeaeg 1 aasta. Vastu võetakse portfoolio ja vestluse alusel.

Nõuded portfooliole: portfoolio koostab kandidaat omal vabal valikul enda töödest nii, et see vastaks vähemalt 4. kvalifikatsioonitaseme kujundaja kutse kompetentsidele. Portfoolio peab peegeldama

kutseoskusi sõltuvalt spetsialiseerumisest (kujundusgraafika loomine, dekoreerimine, stiliseerimine, 3D modelleerimine, illustreerimine). Portfoolio on digitaalne (veebileht või blogi või viide pilveteenuse kaustale).

Töökohapõhise õppe aluseks on õppeplaan, mille paneb kokku õppija ise koostöös kooli ja ettevõttega. Õppe läbiviimiseks sõlmivad kool, õppija ja ettevõte kolmepoolse praktikalepingu.

Õpipoiss saab oskused selgeks töötades oma töökohal.

Vaata meie töökohapõhise õppe partnereid SIIT.

 

Küsi lisa: Piret Paluteder, 56213027, piret.paluteder@tartukunstikool.ee

 

Õppevorm on töökohapõhine. Õppida soovijal peab olema tööleping ja tal peaks olema töökohas juhendaja, kes teeb talle väljaõpet.

Kui töökohas juhendajat ei ole, saame pakkuda juhendaja koolist.

PRÕM programm kaudu toimunud töökohapõhise õppe rahastamine on lõppenud.

PRÕM+ projektis piloteeritakse 2022 lõpus uut töökohapõhise õppe rakendusmudelit. 

Töökohapõhise õppe PRÕM+ fookuses on noored ja valdkonda sisenejad ning väikeettevõtete kaasamine. 

2023. aasta alguskuudel võetakse vastu esimesed PRÕM+ avaldused rahastuse saamiseks ja aprill 2023 kinnitatakse õppekohad.

Ettevõtted, kes soovivad töökohapõhist õpet ise ilma PRÕM+ rahastuseta teha, on oodatud kooliga ühendust võtma!


2/3 õppest viib läbi töökoht, ainult 1/3 õppest toimub koolis. Õppeplaani saab ise kokku panna vastavalt oma vajadustele.

Koolis pakutavast saab võtta aineid, mis aitavad teid töö- ja erialaselt edasi areneda.

 

Kunstihariduse või -kogemuse baasil on ettevõtte olemasolul võimalik õppida KUNSTNIK-KUJUNDAJA jätkuõppe õppekaval – õppeaeg 1 aasta. Vastu võetakse portfoolio ja vestluse alusel.

Nõuded portfooliole: portfoolio koostab kandidaat omal vabal valikul enda töödest nii, et see vastaks vähemalt 4. kvalifikatsioonitaseme kujundaja kutse kompetentsidele. Portfoolio peab peegeldama

kutseoskusi sõltuvalt spetsialiseerumisest (kujundusgraafika loomine, dekoreerimine, stiliseerimine, 3D modelleerimine, illustreerimine). Portfoolio on digitaalne (veebileht või blogi või viide pilveteenuse kaustale).

Töökohapõhise õppe aluseks on õppeplaan, mille paneb kokku õppija ise koostöös kooli ja ettevõttega. Õppe läbiviimiseks sõlmivad kool, õppija ja ettevõte kolmepoolse praktikalepingu.

Õpipoiss saab oskused selgeks töötades oma töökohal.

Vaata meie töökohapõhise õppe partnereid SIIT.

 

Küsi lisa: Piret Paluteder, 56213027, piret.paluteder@tartukunstikool.ee