Koolitused

Valikainekursused teistele koolidele


Gümnaasiumide ja kutsekoolide valikainekursused

Tartu Kunstikool pakub veebipõhiseid valikkursuseid gümnaasiumite ning kutsekooli õpilastele. Osaleda saavad ka teised soovijad.

Koolitused on hea võimalus osaleda disainivaldkonna valikkursustel asukohast sõltumata. Koolitused toimuvad ka distantsõppes üle-eestilistes segagruppides. Õppida saavad kõik keskharidustasemel õppivad noored.

35-tunnise kursuse hind ühele õppijale on 80 eurot, mille tasub kool (või lapsevanem). Tartu Kunstikool esitab arve.

Mitte keskharidustasemel õpilastele on hind 270 eur.

 

Toimumise aeg Kursuse nimetus Maht Juhendaja nimi
30.01-10.04.2023 Visualiseerimise kursus 35 ak/tundi  Mette Mari Kaljas
31.01- 25.04.2023 Visualiseerimine 3D-modelleerimise abil 35 ak/tundi Siim Soonsein

 

Gümnaasiumide ja kutsekoolide valikainekursused

Tartu Kunstikool pakub veebipõhiseid valikkursuseid gümnaasiumite ning kutsekooli õpilastele. Osaleda saavad ka teised soovijad.

Koolitused on hea võimalus osaleda disainivaldkonna valikkursustel asukohast sõltumata. Koolitused toimuvad ka distantsõppes üle-eestilistes segagruppides. Õppida saavad kõik keskharidustasemel õppivad noored.

35-tunnise kursuse hind ühele õppijale on 80 eurot, mille tasub kool (või lapsevanem). Tartu Kunstikool esitab arve.

Mitte keskharidustasemel õpilastele on hind 270 eur.

 

 

Toimumise aeg Kursuse nimetus Maht Juhendaja nimi
30.01-10.04.2023 Visualiseerimise kursus 35 ak/tundi  Mette Mari Kaljas
31.01- 25.04.2023 Visualiseerimine 3D-modelleerimise abil 35 ak/tundi Siim Soonsein