Koolitused

Kursused veebis


Gümnaasiumide ja kutsekoolide valikainekursused

Tartu Kunstikool pakub veebipõhiseid valikkursuseid gümnaasiumite ning kutsekooli õpilastele. Osaleda saavad ka õppekava- ja valikainevälised soovijad.

Koolitused on hea võimalus osaleda disainivaldkonna valikkursustel asukohast sõltumata. Koolitused toimuvad 100% distantsõppes ja pilootprojektina üle-eestilistes segagruppides. Õppida saavad kõik keskharidustasemel õppivad noored.

35-tunnise kursuse hind ühele õppijale on 70 eurot, mille tasub kool (või lapsevanem). Tartu Kunstikool esitab koolile arve.

Hind õppekava- ja valikainevälistele osalejale on 245 eur.

 

Oma loo joonistamine. Sissejuhatus Visuaalne mõtlemine Visualiseerimine 3D-modelleerimise abil
Toimub: 27.01-14.04.2022 Toimub: 31.01-18.04.2022 Toimub: jaanuar-aprill
Juhendaja: Peeter Krosmann Juhendaja: Deniss Jeršov Juhendaja: Siim Soonsein
REGISTREERU REGISTREERU REGISTREERU

Lisainfo: maria.kiiskula@tartukunstikool.ee

Gümnaasiumide ja kutsekoolide valikainekursused

Tartu Kunstikool pakub veebipõhiseid valikkursuseid gümnaasiumite ning kutsekooli õpilastele. Osaleda saavad ka õppekava- ja valikainevälised soovijad.

Koolitused on hea võimalus osaleda disainivaldkonna valikkursustel asukohast sõltumata. Koolitused toimuvad 100% distantsõppes ja pilootprojektina üle-eestilistes segagruppides. Õppida saavad kõik keskharidustasemel õppivad noored.

35-tunnise kursuse hind ühele õppijale on 70 eurot, mille tasub kool (või lapsevanem). Tartu Kunstikool esitab koolile arve.

Hind õppekava- ja valikainevälistele osalejale on 245 eur.

 

Lisainfo: maria.kiiskula@tartukunstikool.ee

Oma loo joonistamine. Sissejuhatus Visuaalne mõtlemine Visualiseerimine 3D-modelleerimise abil
Toimub: 27.01-14.04.2022 Toimub: 31.01-18.04.2022 Toimub: jaanuar-aprill
Juhendaja: Peeter Krosmann Juhendaja: Deniss Jeršov Juhendaja: Siim Soonsein
REGISTREERU REGISTREERU REGISTREERU