Projektid

Klass 3D+


Projekt: Klass 3D+

Projekti number: 2014-2020.1.03.21-0307

Projekti algus ja lõpp: 03.01.2022 - 31.08.2023

Summa: 143 419,53

Meede: Uuendusliku e-õppevara arendamine üld- ja kutsehariduses. E-hindamisvahendite arendustegevus ja kasutuselevõtt. Uuenduslike õppevaralahenduste soetamine ja ühiskasutuse korraldamine (2014-2020.1.3.1)

Projektijuht: Aigi Kallaste, aigi.kallaste@tartukunstikool.ee

 

Tartu Kunstikool, Tartu Tamme Gümnaasium, Tartu Herbert Masingu kool ja Võnnu Keskkool pakuvad oma õpilastele lisavalikuid sidudes õppetöös mängumetoodikat ja virtuaalreaalsuste loomist erinevate üldainetega. Projekti raames rajatakse õpimängudeklass ja "reaalsushüppe"klass koolide ühiskasutusse. Koostatakse ja testitakse metoodilised õppevarad. Õppetöö läbiviimist toetavad õpimängude ja meeskondliku kogemusõppe metoodika, disainmõtlemise tööriistad, ning digivahendite kasutamine.

 

Projekti raames valminud õpiobjekte kasutas (või testis) õpilastega 2022/23 õppeaastal 10 õpetajat ning valminud õpiobjektide kasutas 2022/23 õppeaastal 180 õpilast. Projekti raames soetatud vahendite toel on loodud klassiruumid, mis on pidevalt kasutuses ning välja on töötatud 9-st õpiobjektist koosnev õppevara.

Praeguse info kohaselt peaks 2023/24 õppeaastal lisanduma veel 7 projekti raames loodud õpiobjekti õpetajast kasutajat erinevatest partnerkoolidest ning õpiobjektidest saab osa veel umbes 358 õpilast.

Projektis osalenud õpiobjektide loojad on omandanud uusi oskusi varem tundmatus maailmas, osates õppetöös rakendada mängu- ja filmitööstuses kasutatavaid tarkvaralisi lahendusi.

Viited kõikidele õpiobjektidele asuvad SIIN.

 

Ühiskasutuse korraldus:

1.õppeklass. Valmistati ette ja seati sisse üks õppeklass (15+1 kohta) statsionaarseks kasutamiseks Tartu Kunstikooli (Kastani 42) 3D-õpperuumides. Seda arvutiklassi on partnerkoolidel võimalik õppetööks kasutada. 2.õppeklass (15+1 kohta) loodi mobiilsena (asub samuti 3D-õppeklassis) arvutikappides. Seda arvutite komplekti on võimalik partnerkoolidel laenutada (kasutusleping, üleandmis-vastuvõtmisakt) kasutamiseks oma kooli ruumides. VR-seadmed + liikumisandurid, greenscreenid asuvad 3D-õppeklassis. Seda arvutite komplekti on võimalik partnerkoolidel laenutada (kasutusleping, üleandmis-vastuvõtmisakt) kasutamiseks oma kooli ruumides.

Soetatud õppevara kasutab Tartu Kunstikool 2 päeva nädalas, Tamme Gümnaasium, Herbert Masingu kool ja Võnnu Keskkool 1 päev nädalas. Nädalati ja semestriti võib jaotus erineda, näiteks võib partnerkool õppevara kasutada ka mitu nädalat järjest semestri või õppeaasta jooksul. Kasutusplaan lepitakse kokku koolide õppejuhtide vahel.

Klass3D+ projekti raames soetatud õppevara jääb projektis osalenud koolidele õppetöö raames tasuta kasutusse kuni õppevara tehnoloogilise vananemiseni.

 

Projekt: Klass 3D+

Projekti number: 2014-2020.1.03.21-0307

Projekti algus ja lõpp: 03.01.2022 - 31.08.2023

Summa: 143 419,53

Meede: Uuendusliku e-õppevara arendamine üld- ja kutsehariduses. E-hindamisvahendite arendustegevus ja kasutuselevõtt. Uuenduslike õppevaralahenduste soetamine ja ühiskasutuse korraldamine (2014-2020.1.3.1)

Projektijuht: Aigi Kallaste, aigi.kallaste@tartukunstikool.ee

 


Tartu Kunstikool, Tartu Tamme Gümnaasium, Tartu Herbert Masingu kool ja Võnnu Keskkool pakuvad oma õpilastele lisavalikuid sidudes õppetöös mängumetoodikat ja virtuaalreaalsuste loomist erinevate üldainetega. Projekti raames rajatakse õpimängudeklass ja "reaalsushüppe"klass koolide ühiskasutusse. Koostatakse ja testitakse metoodilised õppevarad. Õppetöö läbiviimist toetavad õpimängude ja meeskondliku kogemusõppe metoodika, disainmõtlemise tööriistad, ning digivahendite kasutamine.

 

Projekti raames valminud õpiobjekte kasutas (või testis) õpilastega 2022/23 õppeaastal 10 õpetajat ning valminud õpiobjektide kasutas 2022/23 õppeaastal 180 õpilast. Projekti raames soetatud vahendite toel on loodud klassiruumid, mis on pidevalt kasutuses ning välja on töötatud 9-st õpiobjektist koosnev õppevara.

Praeguse info kohaselt peaks 2023/24 õppeaastal lisanduma veel 7 projekti raames loodud õpiobjekti õpetajast kasutajat erinevatest partnerkoolidest ning õpiobjektidest saab osa veel umbes 358 õpilast.

Projektis osalenud õpiobjektide loojad on omandanud uusi oskusi varem tundmatus maailmas, osates õppetöös rakendada mängu- ja filmitööstuses kasutatavaid tarkvaralisi lahendusi.

Viited kõikidele õpiobjektidele asuvad SIIN.

 

Ühiskasutuse korraldus:

1.õppeklass. Valmistati ette ja seati sisse üks õppeklass (15+1 kohta) statsionaarseks kasutamiseks Tartu Kunstikooli (Kastani 42) 3D-õpperuumides. Seda arvutiklassi on partnerkoolidel võimalik õppetööks kasutada. 2.õppeklass (15+1 kohta) loodi mobiilsena (asub samuti 3D-õppeklassis) arvutikappides. Seda arvutite komplekti on võimalik partnerkoolidel laenutada (kasutusleping, üleandmis-vastuvõtmisakt) kasutamiseks oma kooli ruumides. VR-seadmed + liikumisandurid, greenscreenid asuvad 3D-õppeklassis. Seda arvutite komplekti on võimalik partnerkoolidel laenutada (kasutusleping, üleandmis-vastuvõtmisakt) kasutamiseks oma kooli ruumides.

Soetatud õppevara kasutab Tartu Kunstikool 2 päeva nädalas, Tamme Gümnaasium, Herbert Masingu kool ja Võnnu Keskkool 1 päev nädalas. Nädalati ja semestriti võib jaotus erineda, näiteks võib partnerkool õppevara kasutada ka mitu nädalat järjest semestri või õppeaasta jooksul. Kasutusplaan lepitakse kokku koolide õppejuhtide vahel.

Klass3D+ projekti raames soetatud õppevara jääb projektis osalenud koolidele õppetöö raames tasuta kasutusse kuni õppevara tehnoloogilise vananemiseni.