Projektid

PRÕM

PRÕM on toetusskeem, mis hõlmab järgmisi tegevusi:

·praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses, sh õpetajakoolituse koolipraktika

·kutsehariduse maine tõstmine, õpipoisiõppe laiendamine

·keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul

 

Toetusskeemi rakendusasutus on Haridus- ja Teadusministeerium ning rakendusüksus SA Innove struktuuritoetuste agentuur. Programmi abikõlblikkuse periood 01.03.2015-31.12.2018.

Programmi raames toetatakse järgnevaid tegevusi:

8.1 – Praktika ja töökohapõhise õppe süsteemse korralduse arendamine kutse- ja kõrgkoolides
8.2 –  Praktilise õppe tähtsustamine
8.3 –  Praktika ja töökohapõhise õppe monitoorimine ja uuringute läbiviimine
8.4 – Sõidu- ja majutustoetuse võimaldamine õpilastele ja üliõpilastele
8.5 – Õpetajakoolituse praktika arendamine
8.6 – Täiendavate töökohapõhise õppe õppekohtade loomine
8.7 – Kutsehariduse maine tõstmine
8.8 – Täiendav keeleõpe kutse- ja kõrghariduses 

 

Tartu Kunstikool osaleb tegevustes 8.4, 8.6, 8.7 ja 8.8.