Projektid

PRÕM, PRÕM+


PRÕM on toetusskeem, mis hõlmab järgmisi tegevusi:

  • praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses, sh õpetajakoolituse koolipraktika
  • kutsehariduse maine tõstmine, õpipoisiõppe laiendamine
  • pakub muu emakeelega õppuritele täiendavat eesti keele õpet 

 

Toetusskeemi rakendusasutus on Haridus- ja Teadusministeerium ning rakendusüksus SA Innove struktuuritoetuste agentuur. 

Programmi abikõlblikkuse periood 01.03.2015-31.12.2022.

Programmi raames toetatakse järgnevaid tegevusi:

8.1 – Praktika ja töökohapõhise õppe süsteemse korralduse arendamine kutse- ja kõrgkoolides
8.2 –  Praktilise õppe tähtsustamine
8.3 –  Praktika ja töökohapõhise õppe monitoorimine ja uuringute läbiviimine
8.4 – Sõidu- ja majutustoetuse võimaldamine õpilastele ja üliõpilastele
8.5 – Õpetajakoolituse praktika arendamine
8.6 – Täiendavate töökohapõhise õppe õppekohtade loomine
8.7 – Kutsehariduse maine tõstmine
8.8 – Täiendav keeleõpe kutse- ja kõrghariduses 

Tartu Kunstikool osaleb tegevustes 8.4, 8.6, 8.7 ja 8.8.

 

8.6 - Õppevorm töökohapõhine (õppida soovijal peab olema tööleping ja tal peaks olema töökohas juhendaja, kes teeb talle väljaõpet. Juhendaja saab juhendamise eest rahalist kompensatsiooni PRÕM programmist)

PRÕM programmi kaudu uute õppekohtade taotlemine on lõppenud.

 

PRÕM+ programm käivitus 2022 lõpus pilootprojektidena. 

Loodame 2023. aasta alguskuudel hakata vastu võtma esimesi avaldusi.

Töökohapõhise õppe PRÕM+ fookuses on noored ja valdkonda sisenejad ning väikeettevõtete kaasamine.

 

Projektijuhid:

Piret Paluteder (piret.paluteder@tartukunstikool.ee) PRÕM, PRÕM+ praktikasüsteem ja õpipoiss

Aigi Kallaste (aigi.kallaste@tartukunstikool.ee) PRÕM täiendav eesti keele õpe

PRÕM on toetusskeem, mis hõlmab järgmisi tegevusi:

  • praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses, sh õpetajakoolituse koolipraktika
  • kutsehariduse maine tõstmine, õpipoisiõppe laiendamine
  • pakub muu emakeelega õppuritele täiendavat eesti keele õpet 

 

Toetusskeemi rakendusasutus on Haridus- ja Teadusministeerium ning rakendusüksus SA Innove struktuuritoetuste agentuur. 

Programmi abikõlblikkuse periood 01.03.2015-31.12.2022.

Programmi raames toetatakse järgnevaid tegevusi:

8.1 – Praktika ja töökohapõhise õppe süsteemse korralduse arendamine kutse- ja kõrgkoolides
8.2 –  Praktilise õppe tähtsustamine
8.3 –  Praktika ja töökohapõhise õppe monitoorimine ja uuringute läbiviimine
8.4 – Sõidu- ja majutustoetuse võimaldamine õpilastele ja üliõpilastele
8.5 – Õpetajakoolituse praktika arendamine
8.6 – Täiendavate töökohapõhise õppe õppekohtade loomine
8.7 – Kutsehariduse maine tõstmine
8.8 – Täiendav keeleõpe kutse- ja kõrghariduses 

Tartu Kunstikool osaleb tegevustes 8.4, 8.6, 8.7 ja 8.8.

 

8.6 - Õppevorm töökohapõhine (õppida soovijal peab olema tööleping ja tal peaks olema töökohas juhendaja, kes teeb talle väljaõpet. Juhendaja saab juhendamise eest rahalist kompensatsiooni PRÕM programmist)

PRÕM programmi kaudu uute õppekohtade taotlemine on lõppenud.

 

PRÕM+ programm käivitus 2022 lõpus pilootprojektidena. 

Loodame 2023. aasta alguskuudel hakata vastu võtma esimesi avaldusi.

Töökohapõhise õppe PRÕM+ fookuses on noored ja valdkonda sisenejad ning väikeettevõtete kaasamine.

 

Projektijuhid:

Piret Paluteder (piret.paluteder@tartukunstikool.ee) PRÕM, PRÕM+ praktikasüsteem ja õpipoiss

Aigi Kallaste (aigi.kallaste@tartukunstikool.ee) PRÕM täiendav eesti keele õpe