Vastuvõtt

Spetsialiseerumised

Kujundajad nuputavad päevast päeva, mismoodi inimeste elu ja keskkonda mugavamaks, paremaks ja kaunimaks teha, kuidas väheste vahenditega saavutada võimsaid tulemusi.


Tartu Kunstikoolis saab kujundaja erialal spetsialiseeruda nelja erinevasse suunda. Meil on võimalik õppida nii põhihariduse kui ka keskhariduse baasil. Lisaks pakume võimalust ennast täiendada jätkuõppes. 

Põhihariduse baasil saab õppida dekoraatoriks, kujundusgraafikuks ning 3D kunstnik-kujundajaks. 

Keskhariduse baasil saab õppida stilistiks, kujundusgraafikuks ning 3D kunstnik-kujundajaks. 

Eelnev kunstikogemus pole tähtis - peamine on see, et oled ise uudishimulik ja avatud ning suudad juurelda, analüüsida, mõelda. Tartu Kunstikool ongi koht õppimiseks ja avastamiseks! 

Allpool saad end meie spetsialiseerumistega täpsemalt kurssi viia.

Kujundusgraafik põhihariduse baasil

Kujundusgraafik põhihariduse baasil

Õppesse saab tulla nii põhi- kui keskhariduse baasil. Mõlemal juhul on õpe statsionaarne ja toimub Tartu Kunstikoolis.

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikKutsekeskharidusõpe, 4. taseÕppevormStatsionaarneEeldus alustamiseksPõhiharidus Õppeaeg3.5 aastat

Kujundusgraafiku haridus on nii praktiline, kui üldse olla saab. Graafiline disain hõlmab endas lisaks kunstilisele ka palju tehnilist. Õppides saavad selgeks nii erinevad arvutiprogrammid kui ka digilauaga töötamine. Paralleelselt õpitakse maalimist, joonistamist, värvus- ja vormiõpetust ning kompositsiooni.

Selle ala lõpetajad leiavad tööd art director’itena, kujundajate, küljendajate ja disaineritena. Võimalusi töötamiseks on palju, spetsialiste ootavad nii reklaamiagentuurid kui ka suured ettevõtted, kus on vaja oma kujundajat. Võimalik on töötada ka vabakutselisena ning müüa oma oskusi üle maailma.

Tartu Kunstikooli kujundusgraafikud on olnud edukad kutsemeistrivõistlustel Eestis ja nende tase on olnud nii hea, et nad on osalenud ka EuroSkills võistlustel. Ühe Tartu Kunstikooli kujundusgraafikust vilistlase edulugu võid lugeda siit.

Kujundusgraafiku töö alla kuuluvad:

  • internetikeskkonnad
  • reklaamplakatid
  • arvutigraafika
  • videograafika
  • infovoldikud
  • plakatid
  • flaierid
  • ...ja palju muud!