Vastuvõtt

Nõuded portfooliole


Nõuded esmaõppe õppekavade portfooliole:

Portfoolio:

 • on varustatud sisseastuja nimega;
 • sisaldab vähemalt 1 joonistust natuurist (mitte foto järgi). Soovitatav: visandid inimestest, loomadest, ruumist või esemetest. Joonistuse formaat ja tehnika vaba;
 • sisaldab vähemalt 1 maali. Teema ja tehnika vaba (akvarell, kattevärvid, digimaal või muu);
 • sisaldab fantaasiaülesannet “Mänguruum tegelaskujudega”. Tehnika vaba (joonistus, foto maketist, foto meisterdatud asjadest, fotolavastus, animatsioon, renderdus jne);
 • lisaks on oodatud igasugused visuaalse väljenduse näited (joonistused, visandid vihikute servadel, loodud kujundused, graffiti, netikunst, fotod jne). Võib esitada nii originaale, digitaalseid koopiaid kui fotosid;
 • Illustraatori eriala puhul, kus gruppi ei avata, erialast võimekust näitav portfoolio.

Portfoolio näitab vastuvõtukomisjonile õpilaskandidaadi valmisolekut õppima asumiseks, loovust, huvi eriala vastu, motivatsiooni ja tööde mitmekesisust. Portfoolioid hinnatakse ja selle põhjal tehakse esimene valik. Edasipääsenud teevad lisaks erialaeksami ja osalevad vestlusel.

Nõuded esitatavatele töödele:

a) Tööde formaat ei tohi olla suurem kui A1 ning need ei tohi olla rulli keeratud. Rullis töid ei vaadata. Parim on panna tööd mapi vahele. 3-mõõtmelised tööd esitada fotode või videona;

b) Portfoolio võib olla digitaalne (veebileht või blogi või viide pilveteenuse kaustale), kus on esitatud kõik eespool välja toodud nõutud tööd. Sel juhul tuleb koos avalduse esitamisega lisada viide digitaalsele portfooliole SAISis. Digitaalse portfoolio esitamine on soovitatav 3D kunstnik-kujundaja erialale kandideerijatele.

Nõuded esmaõppe õppekavade portfooliole:

Portfoolio:

 • on varustatud sisseastuja nimega;
 • sisaldab vähemalt 1 joonistust natuurist (mitte foto järgi). Soovitatav: visandid inimestest, loomadest, ruumist või esemetest. Joonistuse formaat ja tehnika vaba;
 • sisaldab vähemalt 1 maali. Teema ja tehnika vaba (akvarell, kattevärvid, digimaal või muu);
 • sisaldab fantaasiaülesannet “Mänguruum tegelaskujudega”. Tehnika vaba (joonistus, foto maketist, foto meisterdatud asjadest, fotolavastus, animatsioon, renderdus jne);
 • lisaks on oodatud igasugused visuaalse väljenduse näited (joonistused, visandid vihikute servadel, loodud kujundused, graffiti, netikunst, fotod jne). Võib esitada nii originaale, digitaalseid koopiaid kui fotosid;
 • Illustraatori eriala puhul, kus gruppi ei avata, erialast võimekust näitav portfoolio.

Portfoolio näitab vastuvõtukomisjonile õpilaskandidaadi valmisolekut õppima asumiseks, loovust, huvi eriala vastu, motivatsiooni ja tööde mitmekesisust. Portfoolioid hinnatakse ja selle põhjal tehakse esimene valik. Edasipääsenud teevad lisaks erialaeksami ja osalevad vestlusel.

Nõuded esitatavatele töödele:

a) Tööde formaat ei tohi olla suurem kui A1 ning need ei tohi olla rulli keeratud. Rullis töid ei vaadata. Parim on panna tööd mapi vahele. 3-mõõtmelised tööd esitada fotode või videona;

b) Portfoolio võib olla digitaalne (veebileht või blogi või viide pilveteenuse kaustale), kus on esitatud kõik eespool välja toodud nõutud tööd. Sel juhul tuleb koos avalduse esitamisega lisada viide digitaalsele portfooliole SAISis. Digitaalse portfoolio esitamine on soovitatav 3D kunstnik-kujundaja erialale kandideerijatele.