Koolielu

Toetused

Riik on kutseõppuritele loonud mitmeid toetusi, et rahaliselt aidata ja tagada, et õppurid suudaksid kooli lõpetada selleks ette nähtud ajaga ehk nominaalajaga. 


Tasuta lõunasöök

Kui lähed kutseõppeasutusse õppima pärast põhikooli, saad koolis tasuta või väga soodsa hinnaga lõunasööki

Transporditoetus

Kui sinu elukoht asub koolist kaugemal asuvas omavalitsuses, saad kooliti taotleda transporditoetust, mis aitab katta sõidukulud kooli ja kodu vahel liikumiseks ning mida makstakse tagantjärele. Selleks tuleb kooli esitada kuludokumendid (näiteks bussipiletid).

Sõidutaotlusi saavad PHB ja KHB õpilased esitada üks kord kuus. Esitamise tähtaeg on iga kuu 10nes päev. Esitada tuleb eelmise kuu bussi- või rongipiletid ja sõidukulude avaldus. Sõidutaotlused tuleb anda kas õppe-sekretärile 4. korrusel või saata meiliga soidukulud@tartukunstikool.ee. Meilile saadetud avaldus peab olema .doc või .pdf fail.

Õppetoetus

Kui käid korralikult koolis ja õpid hästi, on sul võimalus taotleda õppetoetust ehk põhitoetust (60 € kuus), mis on abiks õpingutega kaasnevate kulude katmisel. Teatud juhtudel on võimalik koolilt taotleda ka eritoetust, mis on mõeldud majanduslikes raskustes olevate õppurite aitamiseks.

Kui lähed kutsekooli õppima pärast keskkooli, saad samuti taotleda õppetoetust ehk põhitoetust (60 € kuus), mis on mõeldud sinu õpingukulude katmiseks. Seda toetust makstakse paremusjärjestuse alusel neile, kel õppimine korras ja hinded head. Toetusi ei saa küsida, kui oled õppe- või akadeemilisel puhkusel. Eritoetust makstakse majanduslikes raskustes olevatele õpilastele.

Õppelaen

Kui riigi ja vanemate toetusest jääb väheks, saad võtta pangast õppelaenu, täpselt samamoodi, nagu saavad õppelaenu võtta üliõpilased. Selleks pead sa olema omandanud keskhariduse.

Vaata lähemalt SIIT.

Tasuta lõunasöök

Kui lähed kutseõppeasutusse õppima pärast põhikooli, saad koolis tasuta või väga soodsa hinnaga lõunasööki

Transporditoetus

Kui sinu elukoht asub koolist kaugemal asuvas omavalitsuses, saad kooliti taotleda transporditoetust, mis aitab katta sõidukulud kooli ja kodu vahel liikumiseks ning mida makstakse tagantjärele. Selleks tuleb kooli esitada kuludokumendid (näiteks bussipiletid).

Sõidutaotlusi saavad PHB ja KHB õpilased esitada üks kord kuus. Esitamise tähtaeg on iga kuu 10nes päev. Esitada tuleb eelmise kuu bussi- või rongipiletid ja sõidukulude avaldus. Sõidutaotlused tuleb anda kas õppe-sekretärile 4. korrusel või saata meiliga soidukulud@tartukunstikool.ee. Meilile saadetud avaldus peab olema .doc või .pdf fail.

Õppetoetus


Kui käid korralikult koolis ja õpid hästi, on sul võimalus taotleda õppetoetust ehk põhitoetust (60 € kuus), mis on abiks õpingutega kaasnevate kulude katmisel. Teatud juhtudel on võimalik koolilt taotleda ka eritoetust, mis on mõeldud majanduslikes raskustes olevate õppurite aitamiseks.

Kui lähed kutsekooli õppima pärast keskkooli, saad samuti taotleda õppetoetust ehk põhitoetust (60 € kuus), mis on mõeldud sinu õpingukulude katmiseks. Seda toetust makstakse paremusjärjestuse alusel neile, kel õppimine korras ja hinded head. Toetusi ei saa küsida, kui oled õppe- või akadeemilisel puhkusel. Eritoetust makstakse majanduslikes raskustes olevatele õpilastele.

Õppelaen

Kui riigi ja vanemate toetusest jääb väheks, saad võtta pangast õppelaenu, täpselt samamoodi, nagu saavad õppelaenu võtta üliõpilased. Selleks pead sa olema omandanud keskhariduse.

Vaata lähemalt SIIT.