Vastuvõtt

Spetsialiseerumised

Kujundajad nuputavad päevast päeva, mismoodi inimeste elu ja keskkonda mugavamaks, paremaks ja kaunimaks teha, kuidas väheste vahenditega saavutada võimsaid tulemusi.


Tartu Kunstikoolis saab kujundaja erialal spetsialiseeruda nelja erinevasse suunda. Meil on võimalik õppida nii põhihariduse kui ka keskhariduse baasil. Lisaks pakume võimalust ennast täiendada jätkuõppes. 

Põhihariduse baasil saab õppida dekoraatoriks, kujundusgraafikuks ning 3D kunstnik-kujundajaks. 

Keskhariduse baasil saab õppida stilistiks, kujundusgraafikuks ning 3D kunstnik-kujundajaks. 

Eelnev kunstikogemus pole tähtis - peamine on see, et oled ise uudishimulik ja avatud ning suudad juurelda, analüüsida, mõelda. Tartu Kunstikool ongi koht õppimiseks ja avastamiseks! 

Allpool saad end meie spetsialiseerumistega täpsemalt kurssi viia.

3D kunstnik-kujundaja põhihariduse baasil

3D kunstnik-kujundaja põhihariduse baasil

Õppesse saab tulla nii põhi- kui keskhariduse baasil. Mõlemal juhul on õpe statsionaarne ja toimub Tartu Kunstikoolis.

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikKutsekeskharidusõpe, 4. taseÕppevormStatsionaarneEeldus alustamiseksPõhiharidusÕppeaeg3.5 aastat

See on nutikas eriala kutseõppes, mille aluseks on nii 3D tehnilised (3D-modelleerimine, tekstuurimine, valgustamine, varjundamine, renderdamine, digivoolimine jne) kui ka üldkunstialased oskused (näiteks maalimine, joonistamine, värvus- ja vormiõpetus, kompositsioon). Lisaks on viis korda aastas toimuvate ühenädalaste erialaste töötubade raames võimalik põhjalikumalt õppida animatsiooni, mängumootorit, kasutama VR-tehnoloogiat jne.

3D-modelleerimine toimub valdavalt vabavaralise Blenderiga. Sedavõrd laia funktsionaalsusega programm võimaldab luua filme, arvutimänge ja 3D-printerite vahendusel ka käegakatsutavaid objekte. 3D mudeleid kasutavad arvuti- ja nutitelefonimängud, koomiksid, visuaalmeedia, (multi)filmid, filmide järeltöötlus ja eriefektid, reklaamid, arhitektuur, tootearendus, freesimine/graveerimine, laserlõikus, projekteerimine, stiilinõustamine, toodete visualiseerimine, tarkvaraarendus, hasart- ja õppemängud, tööstusgraafika jne. Näide 3D-kunstniku töödest: värske põhihariduse baasil lõpetaja Roman Verlini showreel.

Blenderit on väga lihtne kasutada, kui oled selle selgeks õppinud. Omal käel on see samuti võimalik, kuid juhendamise korral saab keerulistest kohtadest lihtsamalt üle. Algus olevat kõige raskem kuid teisel aastal näeb juba rohkem töö loomingulist poolt. Nii nagu igal kujundamise eriala, nõuab ka 3D-kujundamine aastatepikkust harjutamist.

Julgustame oma õpilasi juba esimesest kursusest alates osa võtma tootearendusvõistlustest ja teistest koolivälistest üritustest. Näiteks selle õppeaasta sügissemestril oleme õpilastega käinud häkatonidel ja mänguarendusüritustel nii Riias kui Tallinnas, kevadsemester algas Global Game Jam-iga Riias millele järgnes kohe Garage48 Art & Robots ning olude sunnil veebipõhine APT Game Jam 2020. Valdav osa meie selle aasta osalenutest on koos oma tiimidega ka auhinnaliselt tunnustatud saanud (Riia VR häkatonil I ja  III koht, Tallinnas Garage48 EdTech’il hinnati eriauhinna vääriliseks kõik 4 meie õpilaste osalusega tiimi, Garage48 Art & Robots-il said nomineeritud 3 tiimi - III koht ja 2 eriauhinda, APT Game Jam-il II koht).

Häkaton on sündmus, millel osalemisega:

 • arendavad õpilased probleemilahendamise ja koostööoskusi;

 • loovad õpilased väga väärtuslikke kontakte erinevate eluvaldkondade ekspertidega, mis on suureks abiks oma tööalase karjääri käimalükkamiseks;

 • omandavad õpilased uusi erialaseid oskusi ja teadmisi (mis tuleb sageli omandada piiratud aja jooksul nö käigu pealt). 

Koostöös Tartu Teaduspargi ja TÜ Arvutiteaduse Instituudiga on ellu kutsutud mänguarendusklubi APT GameGenerator, mille tegevuse eesmärk on mänguarendajate kogukonna omavahelise suhtluse toetamine, üks kuni kaks korda kuus toimuvad temaatilised loengud ja töötoad, 2...3 korda aastas toimuvad meie kooli ruumides mitmepäevased mänguarenduse üritused (Ludum Dare, Global Game JamATP Game Jam), kuhu on oodatud osalejad ka väljastpoolt kooli.

Kõigil mainitud üritustel osalemine on vabatahtlik, kuid osalust arvestatakse kooli õppetöö osana (erialased valikained).

Koostööle orienteeritud ja teadmistejanuliste õpilaste jaoks ei ole kooli järgselt töö leidmine probleem, parimatele avanevad karjäärivõimalused juba kooliajal. 3D-modelleerijat peetakse üheks sellise ameti esindajaks, mida on tulevikus järjest rohkem ja rohkem vaja.

3D kunstnik-kujundaja töö alla kuuluvad:

 • visuaalmeedia
 • filmide eriefektid
 • tootearendus
 • arhitektuur
 • multifilmid
 • maketid
 • arvutimängud
 • ...ja palju muud!