Õppetöö

VÕTA

VÕTA tähendab varasemate õpingute- ja töökogemuse arvestamist.

Täpne kord on saadaval kooli kodulehel eeskirjade all.


VÕTA-avalduse saab teha õppeinfosüsteemis Tahvel. Seejärel  hindab VÕTA komisjon õpiväljundite (st õppimise tulemusel omandatud teadmiste, oskuste ja hoiakute) seost Tartu Kunstikooli õppekavaga ja vastavust Tartu Kunstikooli õppekava eesmärkidele.

NB! VÕTA taotluse peab esitama VÕTA komisjonile hiljemalt taotletava aine toimumise esimese kahe nädala jooksul.

VÕTA avalduse esitamise juhend Tahvlis asub SIIN.

 

VÕTA-avalduse saab teha õppeinfosüsteemis Tahvel. Seejärel  hindab VÕTA komisjon õpiväljundite (st õppimise tulemusel omandatud teadmiste, oskuste ja hoiakute) seost Tartu Kunstikooli õppekavaga ja vastavust Tartu Kunstikooli õppekava eesmärkidele.

NB! VÕTA taotluse peab esitama VÕTA komisjonile hiljemalt taotletava aine toimumise esimese kahe nädala jooksul.

VÕTA avalduse esitamise juhend Tahvlis asub SIIN.