Meie koolist

Põhiväärtused

Loovus viib lahendusteni!


Tartu Kunstikoolis õpime märkama ja nähtamatut nähtavaks muutma. Toetame annete ja oskuste arendamist, et muuta ühiskond sidusaks, turvaliseks, loovaks ning tulla toime muutuva maailma väljakutsetega.

Tartu Kunstikool on koostöine rahvusvaheline kunsti- ja disainikutsehariduse tipptaseme keskus. Oleme vastutustundlikud eestkõnelejad ja suunanäitajad.

Mida me Tartu Kunstikoolis väärtustame?

  • Tartu Kunstikoolis väärtustame võrdselt personaalsust ja koostöisust. Meie põhimõte on teha kõike ise ja koos.
  • Kujundame oskusi ja hoiakuid, kujundame maailma.
  • Jagame oskusi, kogemusi ja andeid õpetajalt õpilasele, õpilaselt õpetajale, kogukonnas, maailmas.
  • Hoiame üksteist, mitmekesisust, kultuuri, keskkonda. Hoolime ja vastutame.
  • Õpime eksides, avastades, mõtestades. Harjutame ja katsetame päriselt.

Oma väärtusi ellu viies tegutseme nutikalt, loovalt, värvikalt, nähtavalt, ilusalt, julgelt, mõjusalt, meisterlikult.

Täiendavad ja seletavad tegevused, mis toetavad meie eesmärke ja tegevusi 2022 - 2027 on: teeme, oskame, loome, märkame, vormime, vastutame, leiame, hoiame, jutustame, rändame, mõtestame, kujundame, harjutame, eksime, mõtleme, õnnestume.

Sõnakolmikud annavad võimaluse luua alameesmärke, väiksemate gruppide ja tegevuste väärtus, mis lühemas ajas ja tegevuste elluviimiseks on vajalikud.

N: hoiame koos nähtavalt; õpime ise mõjusalt; rändame koos julgelt jne.

Meie maailm on nagu kaksikspiraal, mille aluseks on ISE ja KOOS ning vastavalt tegevusele, ajale, meeskonnale ja eesmärkidele liiguvad väärtused üksteise suhtes ja sobituvad meie tegevuste ning inimestega.

Igaüks (ISE) ja meeskond (KOOS) leiab sobivaks perioodiks nendest sõnadest eesmärgi.

Tartu Kunstikoolis õpime märkama ja nähtamatut nähtavaks muutma. Toetame annete ja oskuste arendamist, et muuta ühiskond sidusaks, turvaliseks, loovaks ning tulla toime muutuva maailma väljakutsetega.

Tartu Kunstikool on koostöine rahvusvaheline kunsti- ja disainikutsehariduse tipptaseme keskus. Oleme vastutustundlikud eestkõnelejad ja suunanäitajad.

Mida me Tartu Kunstikoolis väärtustame?

  • Tartu Kunstikoolis väärtustame võrdselt personaalsust ja koostöisust. Meie põhimõte on teha kõike ise ja koos.
  • Kujundame oskusi ja hoiakuid, kujundame maailma.
  • Jagame oskusi, kogemusi ja andeid õpetajalt õpilasele, õpilaselt õpetajale, kogukonnas, maailmas.
  • Hoiame üksteist, mitmekesisust, kultuuri, keskkonda. Hoolime ja vastutame.
  • Õpime eksides, avastades, mõtestades. Harjutame ja katsetame päriselt.

Oma väärtusi ellu viies tegutseme nutikalt, loovalt, värvikalt, nähtavalt, ilusalt, julgelt, mõjusalt, meisterlikult.

Täiendavad ja seletavad tegevused, mis toetavad meie eesmärke ja tegevusi 2022 - 2027 on: teeme, oskame, loome, märkame, vormime, vastutame, leiame, hoiame, jutustame, rändame, mõtestame, kujundame, harjutame, eksime, mõtleme, õnnestume.

Sõnakolmikud annavad võimaluse luua alameesmärke, väiksemate gruppide ja tegevuste väärtus, mis lühemas ajas ja tegevuste elluviimiseks on vajalikud.

N: hoiame koos nähtavalt; õpime ise mõjusalt; rändame koos julgelt jne.

Meie maailm on nagu kaksikspiraal, mille aluseks on ISE ja KOOS ning vastavalt tegevusele, ajale, meeskonnale ja eesmärkidele liiguvad väärtused üksteise suhtes ja sobituvad meie tegevuste ning inimestega.

Igaüks (ISE) ja meeskond (KOOS) leiab sobivaks perioodiks nendest sõnadest eesmärgi.