Meie koolist

Kooli nõukogu

Nõukogu on kooli kõrgeim kollegiaalne otsustuskogu, mille ülesanne on kooli tegevuse korraldamine ja arengu kavandamine. Nõukogu on kinnitatud Tartu Kunstikooli direktori 25.09.2017 käskkirja nr 1-1/44 (muudetud 06.11.2017 käskkirjaga nr 1-1/59) koosseisus:

  • Kadi Kreis, direktor
  • Roosi Talvik, õppekavajuht
  • Margit Allekõrs, tugistruktuuri juhataja
  • Madis Nurms, dekoraator-stilisti erialajuht
  • Janika Nõmmela Semjonov, trükimeedia kujundaja-küljendaja erialajuht
  • Raul Kübarsepp, 3D modelleerija-visualiseerija eriala juht
  • Katrin Kisand, õpetaja, töötajate esindaja
  • Deniss Jeršov, õpetaja, töötajate esindaja
  • Rain Avarmaa, Tartu Kunstikooli õpilane, õpilaste esindaja
  • Sirel Saad, Tartu Kunstikooli õpilane, õpilaste esindaja