Meie koolist

Tööpakkumised


Tartu Kunstikool otsib oma meeskonda multimeedia suuna juhtõpetajat, kelle ülesanne on õppekavasse kaasaegse õppesisu loomine

Multimeedia suuna eesmärk on, et lõpetajad teaksid, kuidas kasutada nii kätt kui digipliiatsit, visualiseerida ideid tänapäevastes rakendustes. Nad oskavad kasutada multimeedia vahendeid nii eneseväljenduseks kui ka eesmärgipäraseks tööks.

Multimeedia on üks suund uuest kestlike tehnoloogiate õppekavast: www.kestlikudtehnoloogiad.ee

Millised on meie sihid ja mida väärtustame, leiad Tartu Kunstikooli arengukavast: www.tartukunstikool.ee/et/arengukava

Mida ootame:

 • Erialast või pedagoogilist kõrgharidust või selle omandamist (sobib ka erialane kutseharidus ja muud erinevad õpiteed)
 • Töökogemust multimeedia- või disainivaldkonnas
 • Erialast tehnilist asjatundlikkust ja huvi
 • Koostöisust
 • Loovust õpetajatöös
 • Kaasaegse õpikäsituse mõistmist
 • Soovi töötada erinevate noortega


Mida pakume:

 • Pakume panustamist kutseharidusse, osalise tööajaga, sobib nt erialase töö ja projektide kõrvalt.
 • Ametikoht 0,25 või rohkem (võimalus suuremaks panustamiseks õpetamisse ja arendamisse)
 • Töökoormus 9 tundi nädalas, paindlik ajakasutus
 • Töötasu 485 eurot
 • Puhkus 56 päeva aastas
 • Osaline kaugtöö võimalus
 • Tänapäevased töötingimused
 • Võimalust osaleda erinevates koostööprojektides
 • Enesetäiendamise võimalust nii Eestis kui Euroopas
 • Värvikaid kolleege ja õpilasi
 • Inspireerivat töökeskkonda


Kandideerimiseks saada enda lühitutvustus ja nägemus multimeedia õpetamisest ja vajadustest tööturul. Miks sina peaksid olema Tartu Kunstikooli meeskonna liige? Soovime ülevaadet sinu haridusest ja töökogemusest.

Saata: tk@tartukunstikool.ee 15.04.24

Võimalusel kaasame välja valitud kandidaadid rakenduskava kirjutamise laagrisse 18.-19.04

Tööleasumise aeg 01.05.24 või vastavalt võimalusele
(Kui sul on teistsugused ajalised võimalused, võta ikka ühendust ja anna sellest teada)


Tartu Kunstikool otsib oma loominguliste õpilaste ja õpetajate meeskonda SOTSIAALPEDAGOOGI (asendajana vanemapuhkuse ajaks), kellel on valmisolek osaliselt töötada ka vene keeles (Ukraina õpilaste ja vene emakeelega õpilaste sotsiaalpedagoogiline toetamine).

Ametikoht: 0,2 - 0,4 (vastavalt kandidaadi võimalustele)

Tööle asumise aeg: 1. juuni 2024

 

Sotsiaalpedagoog

 • nõustab ja toetab õpilasi psühholoogiliselt, emotsionaalselt ning sotsiaalselt
 • osaleb tugirühma töös
 • edendab õpilaste ja õpetajate koostööd
 • märkab, toetab ja juhendab HEV õpilasi 
 • toetab õppetöös loodavaid meeskonna protsesse
 • nõustab õpetajaid
 • jälgib õpilaste individuaalplaane
 • on valmis toetama ukrainlasi ja vene emakeelega õppijaid

 

Pakume

 • võimalust panustada disainivaldkonna kutseharidusse
 • osalist tööaega, 0,2–0,4 ametikohta
 • töökoormust 7–14 tundi nädalas, paindlikku ajakasutust
 • töötasu alates 361 eurot kuus 
 • puhkust 42 päeva aastas
 • kaasaegset töökeskkonda ja -korraldust
 • kolleegide tuge ja meeskonnatööd
 • enesetäiendamise võimalust nii Eestis kui Euroopas
 • värvikaid kolleege ja õpilasi
 • inspireerivat töökeskkonda
 • Tervise edendamise kompensatsiooni

 

Kandideerimiseks palume esitada 5. maiks e-postile tk@tartukunstikool.ee:

 1. leheküljeline (A4) motivatsioonikiri visiooniga, kuidas panustaksite Tartu Kunstikooli. Palun kirjeldage ka oma senist töökäiku;

 2. haridust tõendav dokument.

Tartu Kunstikool otsib oma meeskonda multimeedia suuna juhtõpetajat, kelle ülesanne on õppekavasse kaasaegse õppesisu loomine

Multimeedia suuna eesmärk on, et lõpetajad teaksid, kuidas kasutada nii kätt kui digipliiatsit, visualiseerida ideid tänapäevastes rakendustes. Nad oskavad kasutada multimeedia vahendeid nii eneseväljenduseks kui ka eesmärgipäraseks tööks.

Multimeedia on üks suund uuest kestlike tehnoloogiate õppekavast: www.kestlikudtehnoloogiad.ee

Millised on meie sihid ja mida väärtustame, leiad Tartu Kunstikooli arengukavast: www.tartukunstikool.ee/et/arengukava

Mida ootame:

 • Erialast või pedagoogilist kõrgharidust või selle omandamist (sobib ka erialane kutseharidus ja muud erinevad õpiteed)
 • Töökogemust multimeedia- või disainivaldkonnas
 • Erialast tehnilist asjatundlikkust ja huvi
 • Koostöisust
 • Loovust õpetajatöös
 • Kaasaegse õpikäsituse mõistmist
 • Soovi töötada erinevate noortega


Mida pakume:

 • Pakume panustamist kutseharidusse, osalise tööajaga, sobib nt erialase töö ja projektide kõrvalt.
 • Ametikoht 0,25 või rohkem (võimalus suuremaks panustamiseks õpetamisse ja arendamisse)
 • Töökoormus 9 tundi nädalas, paindlik ajakasutus
 • Töötasu 485 eurot
 • Puhkus 56 päeva aastas
 • Osaline kaugtöö võimalus
 • Tänapäevased töötingimused
 • Võimalust osaleda erinevates koostööprojektides
 • Enesetäiendamise võimalust nii Eestis kui Euroopas
 • Värvikaid kolleege ja õpilasi
 • Inspireerivat töökeskkonda


Kandideerimiseks saada enda lühitutvustus ja nägemus multimeedia õpetamisest ja vajadustest tööturul. Miks sina peaksid olema Tartu Kunstikooli meeskonna liige? Soovime ülevaadet sinu haridusest ja töökogemusest.

Saata: tk@tartukunstikool.ee 15.04.24

Võimalusel kaasame välja valitud kandidaadid rakenduskava kirjutamise laagrisse 18.-19.04

Tööleasumise aeg 01.05.24 või vastavalt võimalusele
(Kui sul on teistsugused ajalised võimalused, võta ikka ühendust ja anna sellest teada)


Tartu Kunstikool otsib oma loominguliste õpilaste ja õpetajate meeskonda SOTSIAALPEDAGOOGI (asendajana vanemapuhkuse ajaks), kellel on valmisolek osaliselt töötada ka vene keeles (Ukraina õpilaste ja vene emakeelega õpilaste sotsiaalpedagoogiline toetamine).

Ametikoht: 0,2 - 0,4 (vastavalt kandidaadi võimalustele)

Tööle asumise aeg: 1. juuni 2024

 

Sotsiaalpedagoog

 • nõustab ja toetab õpilasi psühholoogiliselt, emotsionaalselt ning sotsiaalselt
 • osaleb tugirühma töös
 • edendab õpilaste ja õpetajate koostööd
 • märkab, toetab ja juhendab HEV õpilasi 
 • toetab õppetöös loodavaid meeskonna protsesse
 • nõustab õpetajaid
 • jälgib õpilaste individuaalplaane
 • on valmis toetama ukrainlasi ja vene emakeelega õppijaid

 

Pakume

 • võimalust panustada disainivaldkonna kutseharidusse
 • osalist tööaega, 0,2–0,4 ametikohta
 • töökoormust 7–14 tundi nädalas, paindlikku ajakasutust
 • töötasu alates 361 eurot kuus 
 • puhkust 42 päeva aastas
 • kaasaegset töökeskkonda ja -korraldust
 • kolleegide tuge ja meeskonnatööd
 • enesetäiendamise võimalust nii Eestis kui Euroopas
 • värvikaid kolleege ja õpilasi
 • inspireerivat töökeskkonda
 • Tervise edendamise kompensatsiooni

 

Kandideerimiseks palume esitada 5. maiks e-postile tk@tartukunstikool.ee:

 1. leheküljeline (A4) motivatsioonikiri visiooniga, kuidas panustaksite Tartu Kunstikooli. Palun kirjeldage ka oma senist töökäiku;

 2. haridust tõendav dokument.