Vastuvõtt

Spetsialiseerumised

Tartu Kunstikoolis saab kujundaja erialal spetsialiseeruda mitmel erineval suunal. Kujundajad nuputavad päevast päeva, mismoodi inimeste elu ja keskkonda mugavamaks, paremaks ja kaunimaks teha ning kuidas väheste vahenditega võimsaid tulemusi saavutada.


Meil on võimalik õppida nii põhihariduse kui ka keskhariduse baasil.

Põhihariduse baasil saab õppida dekoraatoriks, kujundusgraafikuks ning 3D kunstnik-kujundajaks. 

Keskhariduse baasil saab õppida stilistiks, kujundusgraafikuks ning 3D kunstnik-kujundajaks.

4. taseme kujundaja kutsehariduse olemasolul saab Tartu Kunstikoolis omandada ka 5. taseme kutsehariduse dekoraatori, stilisti, kujundusgraafiku, 3D kunstnik-kujundaja või illustraatori spetsialiseerumisel.

Eelnev kunstikogemus pole tähtis - peamine on see, et oled uudishimulik, avatud ja õppimisvõimeline ning suudad juurelda, analüüsida, mõelda. Tartu Kunstikool ongi koht õppimiseks ja avastamiseks! 

Allpool saad end meie spetsialiseerumistega täpsemalt kurssi viia.

Tartu Kunstikooli ettevalmistuskursusele saad registreeruda SIIN.

KUKU ja õpipoiss

Õpipoisiõpe: vähemalt ⅔ töökohal, aastane jätkuõpe, 5. tase

KUKU: kunstnik-kujundaja aastane statsionaarne jätkuõpe, 5. tase

Töötab igapäevaselt oma erialal, töökoht olemas. Pole tähtis, kas, kus ja kellena õppija hetkel töötab.
Eelnevalt omandatud 4. tase koolis või erialal töötades kujundusgraafikuna, dekoraatorina, stilistina, 3D-kujundajana või illustraatorina. Porfoolios kajastuvad erialased oskused. Õpe 5.tasemel toimub sama spetsialiseerumist jätkates. Eelnevalt omandatud 4. tase koolis või erialal töötades kujundusgraafikuna, dekoraatorina, stilistina, 3D-kujundajana või illustraatorina. Porfoolios kajastuvad erialased oskused. Õpe 5.tasemel toimub sama spetsialiseerumist jätkates.
Tahab tõsta oma kvalifikatsiooni tehes oma töökohal erialast tööd ning individuaalseid projekte. Õpet raamistab individuaalne õppekava. Tahab saada uusi tööalaseid väljakutseid, infot, suhtlust, tiimis töötamise kogemust, rikastada või ümber teha portfooliot. Õpe toimub tiimiõppe vormis, tehakse nii tiimiprojekte kui valikuliselt individuaalset projekti või praktikat ettevõttes.
Vähemalt 2/3 õpet toimub töökohal. Koolist on võimalik võtta kuni 20 EKAPi ulatuses aineid. Päevane õpe, vähemalt 1-2 päeva nädalas koolis, ülejäänud tiimis või iseseisvalt või kooli muude gruppidega erinevaid kursusi võttes. Õppetöö maht koos iseseisva tööga on 60 EKAPit.
Lõpetab kooli individuaalse erialase portfoolioga. Lõpetab kooli individuaalse erialase portfoolioga.
Võimalik aasta jooksul pärast kooli minna Erasmus+ välispraktikale Võimalik aasta jooksul pärast kooli minna Erasmus+ välispraktikale

 

KUKU õpe

Jätkuõppes on Tartu Kunstikoolis võimalik õppida KUNSTNIK-KUJUNDAJA 5.taseme õppekaval järgnevatel spetsialiseerumistel:

 •  kujundaja spetsialiseerumisega DEKORAATORIKS;
 •  kujundaja spetsialiseerumisega KUJUNDUSGRAAFIKUKS;
 •  kujundaja spetsialiseerumisega STILISTIKS;
 •  kujundaja spetsialiseerumisega 3D KUNSTNIK-KUJUNDAJAKS;
 •  kujundaja spetsialiseerumisega ILLUSTRAATORIKS.

Loe kujundaja kutsestandardi kohta SIIT. KUKU õppe ajakava.

KUKU õpe sobib kujundajale, kes on vabakutseline/töötab/töötu ja soovib end erialaselt täiendada või rikastada portfooliot (oluline on eelnev vastavus 4. kvalifikatsioonitaseme kujundaja kutse kompetentsidele). Kuku õpe eeldab õppijalt aega pühendumiseks õpingutele ja meeskonnaprojektile. KUKU õppijatest moodustatakse grupp, õpe toimub koolis ja ka iseseisvalt. 

Õpe on statsionaarne. Kontakttunnid ja iseseisev/meeskondlik töö moodustavad kokku täisajaga õppe: kontakttunde on nädalas 1-3 päeval, millest üks on kindlasti teisipäev, ülejäänud aja planeerimisel on õppijad vabad. Erandiks on DETOX periood märtsis ja 6x aastas toimuvad valikõpingute nädalad, kus toimub intensiivne õppetöö kogu nädala E-R. 

Õppetegevused jaotuvad ajalisel skaalal järgmiselt: 

 1. Soojendusplokk DETOX märtsis
 2. Projekt I Meeskondlik projekt (3 kuud) + tiimicoachimine teisipäeviti jt ühistegevused + isiklikust õpiplaanist tulenevad tegevused (sh tundides või valikainetes osalemine)
 3. Projekt II Praktiline töö (individuaalne või meeskondlik) või praktika ettevõttes oma projektiga (4 kuud) + tiimicoachimine jt ühistegevused + isiklikust õpiplaanist tulenevad tegevused (sh tundides või valikainetes osalemine)
 4. Lõpuperiood (1 kuu) - portfoolio kokkupanek ja selle kaitsmine

Projektiks võib olla töö kliendile, oma toote või teenuse loomine, oma brändi väljaarendamine jne. Oluline ja läbiv on õppes isiklik areng, mille suuna ja eesmärgid seab iga õppija ise, abiks on tiimicoachid ja isiklik mentor.

Oluline on saada aasta jooksul erialaselt paremaks, iseseisvamaks ja konkurentsivõimelisemaks. Õppe raames on vaja teha meeskonnatööd, lugeda erialast/arendavat kirjandust ning koguda nn silmaringipunkte (näitused, teater, kino, loengud jms).

Tegu on tiimiõppega, õpet toetavad tiimicoachid ja erialane mentor.

Õppeaasta lõpeb kutse-eksamiga, milleks on portfoolio avalik kaitsmine erialakomisjoni ees. Kutse-eksamile pääsemise eelduseks on kõikide kohustuslike moodulite läbimine.

Projektiks võib olla töö kliendile, oma toote või teenuse loomine, oma brändi väljaarendamine jne. Oluline ja läbiv on õppes isiklik areng, mille suuna ja eesmärgid seab iga õppija ise, abiks on tiimicoachid ja isiklik mentor.

Oluline on saada aasta jooksul erialaselt paremaks, iseseisvamaks ja konkurentsivõimelisemaks. Õppe raames on vaja teha meeskonnatööd, lugeda erialast/arendavat kirjandust ning koguda nn silmaringipunkte (näitused, teater, kino, loengud jms). Tegu on tiimiõppega, õpet toetavad tiimicoachid ja erialane mentor.

Õppeaasta lõpeb kutse-eksamiga, milleks on portfoolio avalik kaitsmine erialakomisjoni ees. Kutse-eksamile pääsemise eelduseks on kõikide kohustuslike moodulite läbimine.

Lõpetajale omistatakse 5.taseme kutsetunnistus. Õpe on tasuta.

Täpsem info: juta.vallikivi@tartukunstikool.ee

 

Töökohapõhine õpipoisi õpe

Õppevorm töökohapõhine (õppida soovijal peab olema tööleping ja tal peaks olema töökohas juhendaja, kes teeb talle väljaõpet)

PRÕM+-programmi kaudu rahastatake õpet 2023. Kui ettevõte soovib omal kulul töökohapõhist õpet teha, leiame selleks võimaluse.

2/3 õppest viib läbi töökoht, 1/3 õppest toimub koolis. Õppeplaani saab ise kokku panna vastavalt oma vajadustele. Koolis pakutavast saab võtta aineid, mis aitavad teid töö- ja erialaselt edasi areneda.

Kunstihariduse või -kogemuse baasil on ettevõtte olemasolul võimalik õppida KUNSTNIK-KUJUNDAJA jätkuõppe õppekaval – õppeaeg 1 aasta.

Jätkuõppe õppekavale kandideerides on nõutavad:

 • avaldus;

 • digitaalne portfoolio

 • eneseanalüüs, milles kandideerija vastab järgmistele küsimustele: I. Mis sul olemas on? (Oskused, anded, haridus, kogemus) II. Kuhu tahad jõuda aasta pärast? (Kuidas sinna jõuan? Kui oluline see mulle on?) IIIMillise spetsialiseerumise sa valid? (kujundusgraafika loomine, dekoreerimine, stiliseerimine, 3D modelleerimine, illustreerimine);

 • digitaalne dokumendifoto 3x4 cm.

Vastu võetakse portfoolio ja vestluse alusel. Sisseastumine käib enamasti kunstnik-kujundaja koolipõhise õppega samas rütmis.

Nõuded portfooliole: portfoolio koostab kandidaat omal vabal valikul enda töödest nii, et see vastaks vähemalt 4. kvalifikatsioonitaseme kujundaja kutse kompetentsidele. Portfoolio peab peegeldama kutseoskusi sõltuvalt spetsialiseerumisest (kujundusgraafika loomine, dekoreerimine, stiliseerimine, 3D modelleerimine, illustreerimine). Portfoolio on digitaalne. 

Loe vilistlaste õpipoisi õppe kogemusi SIIT ja SIIT.

Täpsem info: piret.paluteder@tartukunstikool.ee