Vastuvõtt

Erialad

Kujundajad nuputavad päevast päeva, mismoodi inimeste elu ja keskkonda mugavamaks, paremaks ja kaunimaks teha, kuidas väheste vahenditega saavutada võimsaid tulemusi.


Kas sa kunstiringis oled käinud või mitte – kui sulle meeldib juurelda, mis asjad just nii on, nagu nad on ja kas ei saaks kuidagi paremini, kui sa armastad leiutada ja katsetada, kui sulle sobib koostöö ja inimeste aitamine, siis võib sinustki saada kujundaja või disainer. Selles valdkonnas võivad läbi lüüa kõik, kel nupp nokib.

Kujundajaks ja disaineriks ei pea sündima! Piisab õppimisest.

Vaata videot ja saad teada, miks tulid Tartu Kunstikooli õppima näiteks Mette Mari ja Kristin.

KUKU ja õpipoiss

Õpipoisiõpe: vähemalt ⅔ töökohal, aastane jätkuõpe, 5. tase

õpe algab september 2020

KUKU: kunstnik-kujundaja aastane statsionaarne jätkuõpe, 5. tase

õpe algab märts 2020

Töötab igapäevaselt oma erialal, töökoht olemas. Pole tähtis, kas, kus ja kellena õppija hetkel töötab.
Eelnevalt omandatud 4. tase koolis või erialal töötades kujundusgraafikuna, dekoraatorina, stilistina, 3D-kujundajana või illustraatorina. Porfoolios kajastuvad erialased oskused. Õpe 5.tasemel toimub sama spetsialiseerumist jätkates. Eelnevalt omandatud 4. tase koolis või erialal töötades kujundusgraafikuna, dekoraatorina, stilistina, 3D-kujundajana või illustraatorina. Porfoolios kajastuvad erialased oskused. Õpe 5.tasemel toimub sama spetsialiseerumist jätkates.
Tahab tõsta oma kvalifikatsiooni tehes oma töökohal erialast tööd ning individuaalseid projekte. Õpet raamistab individuaalne õppekava. Tahab saada uusi tööalaseid väljakutseid, infot, suhtlust, tiimis töötamise kogemust, rikastada või ümber teha portfooliot. Õpe toimub tiimiõppe vormis, tehakse nii tiimiprojekte kui valikuliselt individuaalset projekti või praktikat ettevõttes.
Vähemalt 2/3 õpet toimub töökohal. Koolist on võimalik võtta kuni 20 EKAPi ulatuses aineid. Päevane õpe, vähemalt 2 päeva nädalas koolis, ülejäänud tiimis või iseseisvalt või kooli muude gruppidega erinevaid kursusi võttes. Õppetöö maht koos iseseisva tööga on 60 EKAPit.
Lõpetab kooli individuaalse erialase portfoolioga. Lõpetab kooli individuaalse erialase portfoolioga.
Võimalik aasta jooksul pärast kooli minna Erasmus+ välispraktikale Võimalik aasta jooksul pärast kooli minna Erasmus+ välispraktikale

Õpipoisiõppe ja KUKU õppe võrdlustabel

KUKU õpe

Jätkuõppes on Tartu Kunstikoolis võimalik õppida KUNSTNIK-KUJUNDAJA 5.taseme õppekaval järgnevatel spetsialiseerumistel:

  •  kujundaja spetsialiseerumisega DEKORAATORIKS;
  •  kujundaja spetsialiseerumisega KUJUNDUSGRAAFIKUKS;
  •  kujundaja spetsialiseerumisega STILISTIKS;
  •  kujundaja spetsialiseerumisega 3D KUNSTNIK-KUJUNDAJAKS;
  •  kujundaja spetsialiseerumisega ILLUSTRAATORIKS.

Loe kujundaja kutsestandardi kohta SIIT.

KUKU õpe sobib kujundajale, kes on vabakutseline/töötab/töötu ja soovib end erialaselt täiendada või rikastada portfooliot. Kuku õpe eeldab õppijalt aega pühendumiseks õpingutele ja meeskonnaprojektile. KUKU õppijatest moodustatakse grupp, õpe toimub koolis ja ka iseseisvalt. 

Jätkuõppe nõustamispäevad on: 12.12.2019 kell 16 - 17; 13.01.2020 kell 16 - 17; 18.02.2020 kell 16 - 17,Tartu Kunstikoolis, Eha 41.

Avaldusi saab esitada kuni 2. märtsini 2020. Eksam ja vestlused toimuvad 4.märtsil: kell 10:00 algab eksam, vestluste täpsem ajakava selgub 3.märtsil. Õppetöö algab 9. märtsil 2020 ja lõpeb veebruaris 2021. Vaata täpsemalt kandideerimisdokumentide kohta SIIT.

Õpe on statsionaarne. Kontakttunnid ja iseseisev/meeskondlik töö moodustavad kokku täisajaga õppe: kontakttunde on nädalas 1-3 päeval, millest üks on kindlasti teisipäev või kolmapäev, ülejäänud aja planeerimisel on õppijad vabad. Erandiks on 6x aastas toimuvad valikõpingute nädalad, kus toimub intensiivne õppetöö kogu nädala E-R. Vaata täpsemaid 20/21 aasta valikõpingute aegu kalenderplaanist.

Õppetegevused jaotuvad ajalisel skaalal järgmiselt: 

  1. Soojendusplokk DETOX märts, iga nädal E-K (9.-11; 16.-18; 23.-25.märts).

  2. Projekt I Meeskondlik projekt (3 kuud) + tiimicoachimine kolmapäeviti jt ühistegevused + isiklikust õpiplaanist tulenevad tegevused (sh tundides või valikainetes osalemine)

  3. Projekt II Praktiline töö (individuaalne või meeskondlik) või praktika ettevõttes oma projektiga (4 kuud) + tiimicoachimine jt ühistegevused + isiklikust õpiplaanist tulenevad tegevused (sh tundides või valikainetes osalemine)

  4. Lõpuperiood (1 kuu) - portfoolio kokkupanek ja selle kaitsmine

Link rakenduskavale 2020/21 >>

Projektiks võib olla töö kliendile, oma toote või teenuse loomine, oma brändi väljaarendamine jne. Oluline ja läbiv on õppes isiklik areng, mille suuna ja eesmärgid seab iga õppija ise, abiks on õppenõustaja ja/või mentor ning tiimicoach

Oluline on saada aasta jooksul erialaselt paremaks, iseseisvamaks ja konkurentsivõimelisemaks. Õppe raames on vaja teha meeskonnatööd, lugeda erialast/arendavat kirjandust ning koguda nn silmaringipunkte.

Tegu on tiimiõppega, õpet toetavad tiimicoach, õppenõustaja, erialane mentor.

Õppeaasta lõpeb kutse-eksamiga, milleks on portfoolio avalik kaitsmine erialakomisjoni ees. Kutse-eksamile pääsemise eelduseks on kõikide kohustuslike moodulite läbimine.

Lõpetajale omistatakse 5.taseme kutsetunnistus.

Õpe on tasuta.

Kontakt: juta.vallikivi@tartukunstikool.ee

Õpipoisiõpe

Õpe toimub õpipoisina ettevõttes. Õppija koos töökohapoolse või koolipoolse mentoriga koostab endale õppimise plaani: eesmärgiks on saada erialaselt paremaks, iseseisvamaks ja konkurentsivõimelisemaks. Õpet toetavad mentor ja juhendajad, õppetegevus toimub vähemalt 2/3 ulatuses oma töökohal. Võimalik on osaleda erinevatel Tartu Kunstikooli kursustel. Õppe jooksul on võimalik soovi korral sooritada erialaga seotud projekte individuaalselt või tiimis. 

Nõuded õpingute alustamiseks: 
1. olemas 4.taseme kutsetunnistus kujundajana https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10719487?open_spec=1#stand_spets_div_container või sellele vastavad oskused (hinnatakse vastuvõtu intervjuul portfoolio põhjal)
2. Portfoolio arvestades valitud spetsialiseerumist
3. Projektiidee kirjeldus või motivatsioonikiri

Õppetöö algab septembris 2020. Kandideerida saab jooksvalt.

Kontakt: piret.paluteder@tartukunstikool.ee