Kursused veebis


Tartu Kunstikool pakub veebipõhiseid valikkursuseid gümnaasiumite ning kutsekooli õpilastele. Osaleda saavad ka õppekava- ja valikainevälised soovijad.

Koolitused on hea võimalus osaleda disainivaldkonna valikkursustel asukohast sõltumata. Koolitused toimuvad 100% distantsõppes ja pilootprojektina üle-eestilistes segagruppides. Õppida saavad kõik keskharidustasemel õppivad noored.

35-tunnise kursuse hind ühele õppijale on 70 eurot, mille tasub kool (või lapsevanem). Tartu Kunstikool esitab koolile arve.

Hind õppekava- ja valikainevälistele osalejale on 245 eur.

 

Algavad koolitused jaanuaris:

Visualiseerimine 3D-modelleerimise abil

Sissejuhatus isikustilistikasse. Video CV koostamine Visuaalse mõtlemise alused

Algus: 13.01-31.03.2021

Algus: 14.01-01.04.2021

Algus: 20.01-07.04.2021
Hind: õpilasele 70 eur/ väljastpoolt koole 245 eur Hind: õpilasele 70 eur/ väljastpoolt koole 245 eur Hind: õpilasele 70 eur/ väljastpoolt koole 245 eur
Lisainfo ja registreerumine: REGISTREERU Lisainfo ja registreerumine: REGISTREERU Lisainfo ja registreerumine: REGISTREERU
Tüpograafia ja kujundamise alused Oma loo joonistamine

Õppijate tagasiside:

Selliseid kursuseid peaks kindlasti rohkem olema just gümnaasiumiealistele, kuna need annavad aimu, millega tahetakse tulevikus tegeleda.

Rohkem võiks olla kindlatele erialadele spetsialiseerunud kursuseid. 

Sa ei pea minema kohale.

Kõige lõbusam viis ennast harida ja silmaringi laiendada.

Uued kogemused (teisel pool Eestiti, muidu ei pruugi sellist võimalust tulla)

Algus: 18.01.2021-05.04.2021 Algus: 14.01-01.04.2021
Hind: õpilasele 70 eur/ väljastpoolt koole 245 eur Hind: õpilasele 70 eur/ väljastpoolt koole 245 eur
Lisainfo ja registreerumine: REGISTREERU Lisainfo ja registreerumine: REGISTREERU

Lisainfo: Maria Kiisküla, maria.kiiskula@tartukunstikool.ee

 

 

Tartu Kunstikool pakub veebipõhiseid valikkursuseid gümnaasiumite ning kutsekooli õpilastele. Osaleda saavad ka õppekava- ja valikainevälised soovijad.

Koolitused on hea võimalus osaleda disainivaldkonna valikkursustel asukohast sõltumata. Koolitused toimuvad 100% distantsõppes ja pilootprojektina üle-eestilistes segagruppides. Õppida saavad kõik keskharidustasemel õppivad noored.

35-tunnise kursuse hind ühele õppijale on 70 eurot, mille tasub kool (või lapsevanem). Tartu Kunstikool esitab koolile arve.

Hind õppekava- ja valikainevälistele osalejale on 245 eur.

 

Algavad koolitused jaanuaris:

Tüpograafia ja kujundamise alused Oma loo joonistamine

Õppijate tagasiside:

Selliseid kursuseid peaks kindlasti rohkem olema just gümnaasiumiealistele, kuna need annavad aimu, millega tahetakse tulevikus tegeleda.

Rohkem võiks olla kindlatele erialadele spetsialiseerunud kursuseid. 

Sa ei pea minema kohale.

Kõige lõbusam viis ennast harida ja silmaringi laiendada.

Uued kogemused (teisel pool Eestiti, muidu ei pruugi sellist võimalust tulla)

Algus: 18.01.2021-05.04.2021 Algus: 14.01-01.04.2021
Hind: õpilasele 70 eur/ väljastpoolt koole 245 eur Hind: õpilasele 70 eur/ väljastpoolt koole 245 eur
Lisainfo ja registreerumine: REGISTREERU Lisainfo ja registreerumine: REGISTREERU

Lisainfo: Maria Kiisküla, maria.kiiskula@tartukunstikool.ee

 

 

Visualiseerimine 3D-modelleerimise abil

Sissejuhatus isikustilistikasse. Video CV koostamine Visuaalse mõtlemise alused

Algus: 13.01-31.03.2021

Algus: 14.01-01.04.2021

Algus: 20.01-07.04.2021
Hind: õpilasele 70 eur/ väljastpoolt koole 245 eur Hind: õpilasele 70 eur/ väljastpoolt koole 245 eur Hind: õpilasele 70 eur/ väljastpoolt koole 245 eur
Lisainfo ja registreerumine: REGISTREERU Lisainfo ja registreerumine: REGISTREERU Lisainfo ja registreerumine: REGISTREERU