Valikkursused teistele koolidele


Gümnaasiumide ja kutsekoolide valikkursused

Tartu Kunstikool pakub veebipõhiseid valikkursuseid gümnaasiumite ning kutsekoolide õpilastele. Osaleda saavad ka teised soovijad.

Koolitused toimuvad veebiskeskkonnas üle-eestilistes segagruppides. See on hea võimalus saada osa disainivaldkonna õppest asukohast sõltumata. Õppida saavad kõik kesk- või kutseharidust omandavad noored õppijad.

35-tunnise kursuse hind ühele õppijale on 80 eurot, mille tasub kool (või lapsevanem). Tartu Kunstikool esitab arve.

Teistele on hind 270 eur.

 

Kevad 2024 valikained on:

 

1. Videostilistika

Juhendaja: Zeinäb Mirzojeva

Õpime analüüsima visuaali ning avaldama oma subjektiivset ja objektiivset arvamuse analüüsi põhjal. Õpime videokaamera seadistamist vastavalt eesmärgile ja ruumi tingimustele ning valguse kasutamist ja video montaaži. Lisaks õpime kirjutama videokavandit/stsenaariumi.

11.03-20.05.2024 kell 16:30-19:00 REGISTREERU

 

2. 3D SketchUp

Juhendaja: Siim Soonsein

Õppija omandab modelleerimise algtõed tarkvara abil, õpib korrektselt programmi SketchUp kasutamist ülesannete teostamisel ja oskav valida töövahendeid ning neid eesmärgipäraselt kasutada.

Pärast kursust suudab õpilane luua digitaalseid 3D mudeleid.

14.03-30.05.2024 kell 16:30-19:00 REGISTREERU

 

3. Lihtsama kasutajaliidese (veebileht, -rakendus, äpp) prototüüpimise ja kujundamise algtõed

Juhendaja: Aigi Kallaste

Õpime kasutama prototüüpimise programmi Figma põhitööriistu ning aine lõpuks peaks valmima vabalt valitud teemal veebilehe, veebipoe või äpi kujundus ning interaktiivne prototüüp. Saad natuke rohkem teada, mis vahe on UX ja UI disainil, kuidas kasutada veebis värve, tüpograafiat ja ikoone, millistel eri viisidel veebilehte nö üles ehitatakse. Tuttavamaks saavad sõnad nagu kasutajateekond, informatsiooni arhitektuur ja disainisüsteemid.

12.03-21.05.2024 kell 16:45-19:00 REGISTREERU

Gümnaasiumide ja kutsekoolide valikkursused

Tartu Kunstikool pakub veebipõhiseid valikkursuseid gümnaasiumite ning kutsekoolide õpilastele. Osaleda saavad ka teised soovijad.

Koolitused toimuvad veebiskeskkonnas üle-eestilistes segagruppides. See on hea võimalus saada osa disainivaldkonna õppest asukohast sõltumata. Õppida saavad kõik kesk- või kutseharidust omandavad noored õppijad.

35-tunnise kursuse hind ühele õppijale on 80 eurot, mille tasub kool (või lapsevanem). Tartu Kunstikool esitab arve.

Teistele on hind 270 eur.

 

Kevad 2024 valikained on:

 

1. Videostilistika

Juhendaja: Zeinäb Mirzojeva

Õpime analüüsima visuaali ning avaldama oma subjektiivset ja objektiivset arvamuse analüüsi põhjal. Õpime videokaamera seadistamist vastavalt eesmärgile ja ruumi tingimustele ning valguse kasutamist ja video montaaži. Lisaks õpime kirjutama videokavandit/stsenaariumi.

11.03-20.05.2024 kell 16:30-19:00 REGISTREERU

 

2. 3D SketchUp

Juhendaja: Siim Soonsein

Õppija omandab modelleerimise algtõed tarkvara abil, õpib korrektselt programmi SketchUp kasutamist ülesannete teostamisel ja oskav valida töövahendeid ning neid eesmärgipäraselt kasutada.

Pärast kursust suudab õpilane luua digitaalseid 3D mudeleid.

14.03-30.05.2024 kell 16:30-19:00 REGISTREERU

 

3. Lihtsama kasutajaliidese (veebileht, -rakendus, äpp) prototüüpimise ja kujundamise algtõed

Juhendaja: Aigi Kallaste

Õpime kasutama prototüüpimise programmi Figma põhitööriistu ning aine lõpuks peaks valmima vabalt valitud teemal veebilehe, veebipoe või äpi kujundus ning interaktiivne prototüüp. Saad natuke rohkem teada, mis vahe on UX ja UI disainil, kuidas kasutada veebis värve, tüpograafiat ja ikoone, millistel eri viisidel veebilehte nö üles ehitatakse. Tuttavamaks saavad sõnad nagu kasutajateekond, informatsiooni arhitektuur ja disainisüsteemid.

12.03-21.05.2024 kell 16:45-19:00 REGISTREERU