Uudised

Tugevdasime oma praktikapartnerite ringi 25. august madleen


Juunikuu lõpus lõpetasime projekti TK-Prax 3, mille eesmärk oli hoida ja arendada Tartu Kunstikooli (TK) olemasolevat praktikabaasi, leida TKle disainivaldkonna väliseid praktika partnereid ning selle käigus avalikkusele välja tuua disainmõtlemise ja -tööriistade kasutamise eeliseid ettevõtluses. Projekti käigus koolitati välja disainmõtlemise ning coachimise printsiipe arvestavaid praktikapartnereid väljastpoolt disaini eriala. 

TK-Prax 3 käigus tutvustati nii OSKA 2019 kui ka Eesti disaini arengukava punkte. Ettevõtete jaoks olid välja toodud disainitööriistade ja disainmõtlemise kasutamisest tulenevad eelised igapäevatöös. Mida mitmekülgsem ja laiem on Tartu Kunstikooli praktikapartnerite ring, seda parem on mõista ja arendada praktikat disainivaldkonna välistele ettevõtetele. Ettevõtete esindajad, õppijad ja õpetajad peavad loomulikuks ja möödapääsmatuks igapäevaselt võrgustikus üksteist toetada juhendades, õpetades või kogemusi jagades. Ettevõtetes luuakse õppimiseks sõbralikum keskkond.

Antud projektiga koolitasime kokku 96 praktika juhendajat. Kellest 33 osalesid kahepäevastel koolitustel, kus käsitleti coaching/mentorlust ning disainmõtlemist. Koolitused toimusid Tallinnas ARS-i majas ning Tartus Aparaaditehases. Koolitused olid suunatud üle Eesti ettevõtetele, kes soovivad omada rohkem teadmisi tiimitööst, disainmõtlemisest, coaching juhendamisest ja keskkonnateadlikust disainist.

Projekti käigus käis ka 10 meie enda õpetajat stažeerimas valdkonna ettevõtetes. Käidi näiteks Disainikeskuses, Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidus, OÜ Kliendikesksuse Arenduses ning Räpina ja Värska muuseumites. Meie õpilastele käisid erialaseid töötubasid läbi viimas kokku 38 erialaspetsialisti, kelleks olid näiteks Laivi Suurväli, Markko Karu, Jane Aus, Juta Kuhlberg, Triinu Pungits, Raul Oreškin, Kaili Kase ja veel palju teisi. Suur aitäh teile!

Projekt: TK-Prax 3.0
Meede: 2014-2020.1.5 Õppe seostamine tööturu vajadustega
Rahastus: Euroopa sotsiaalfond (ESF) ja riiklik toetus
Projekti algus ja lõpp: 01.12.2020 - 30.06.2022

Juunikuu lõpus lõpetasime projekti TK-Prax 3, mille eesmärk oli hoida ja arendada Tartu Kunstikooli (TK) olemasolevat praktikabaasi, leida TKle disainivaldkonna väliseid praktika partnereid ning selle käigus avalikkusele välja tuua disainmõtlemise ja -tööriistade kasutamise eeliseid ettevõtluses. Projekti käigus koolitati välja disainmõtlemise ning coachimise printsiipe arvestavaid praktikapartnereid väljastpoolt disaini eriala. 

TK-Prax 3 käigus tutvustati nii OSKA 2019 kui ka Eesti disaini arengukava punkte. Ettevõtete jaoks olid välja toodud disainitööriistade ja disainmõtlemise kasutamisest tulenevad eelised igapäevatöös. Mida mitmekülgsem ja laiem on Tartu Kunstikooli praktikapartnerite ring, seda parem on mõista ja arendada praktikat disainivaldkonna välistele ettevõtetele. Ettevõtete esindajad, õppijad ja õpetajad peavad loomulikuks ja möödapääsmatuks igapäevaselt võrgustikus üksteist toetada juhendades, õpetades või kogemusi jagades. Ettevõtetes luuakse õppimiseks sõbralikum keskkond.

Antud projektiga koolitasime kokku 96 praktika juhendajat. Kellest 33 osalesid kahepäevastel koolitustel, kus käsitleti coaching/mentorlust ning disainmõtlemist. Koolitused toimusid Tallinnas ARS-i majas ning Tartus Aparaaditehases. Koolitused olid suunatud üle Eesti ettevõtetele, kes soovivad omada rohkem teadmisi tiimitööst, disainmõtlemisest, coaching juhendamisest ja keskkonnateadlikust disainist.

Projekti käigus käis ka 10 meie enda õpetajat stažeerimas valdkonna ettevõtetes. Käidi näiteks Disainikeskuses, Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidus, OÜ Kliendikesksuse Arenduses ning Räpina ja Värska muuseumites. Meie õpilastele käisid erialaseid töötubasid läbi viimas kokku 38 erialaspetsialisti, kelleks olid näiteks Laivi Suurväli, Markko Karu, Jane Aus, Juta Kuhlberg, Triinu Pungits, Raul Oreškin, Kaili Kase ja veel palju teisi. Suur aitäh teile!

Projekt: TK-Prax 3.0
Meede: 2014-2020.1.5 Õppe seostamine tööturu vajadustega
Rahastus: Euroopa sotsiaalfond (ESF) ja riiklik toetus
Projekti algus ja lõpp: 01.12.2020 - 30.06.2022