Tasulised koolitused


Meie käest on võimalik tellida disainmõtlemise ja visualiseerimise koolitusi:

 

1. Disainmõtlemise labor

Tartu Kunstikool kasutab oma töös kombineeritult disainmõtlemist, visuaalset mõtlemist, mentorlust ja tiimicoachingut.

Viimase kahe aasta jooksul oleme oma kogemusi jaganud tööandjatele ja teistele koolidele nii Eestis kui mujal.

Viimane koolitus oli koostöös Räpina Aianduskooliga. Sealt sündis idee pakkuda ka teistele koolidele oma arendusideede või väljakutsete lahendamiseks disainmõtlemise labori formaati.

Mis on disainmõtlemine?

Disainmõtlemine on loominguline probleemilahenduse viisi, mis sarnaneb disainerite poolt loomeprotsessis kasutatavale, kuid mida järjest enam rakendatav sotsiaalses, ärilises, hariduslikus jms kontekstis.

Kuidas näeb välja disainmõtlemise labor?

See on teadlik tegutsemine ja liikumine läbi kindla süsteemi, kus juhendajad hoiavad raame, et meeskond saaks luua uusi positiivse mõjuga lahendusi.

Laboris osalemise hind on 200 eur osaleja kohta. Ühe tiimi hind (kuni 3 osalejat) 550 eur. Kahe tiimi hind (igas tiimis kuni 3 osalejat) 800 eur.

Disainmõtlemise laborit viivad läbi Kunstikooli direktor Kadi Kreis ja projektijuht Maria Kiisküla.

 

2. Visualiseerimine

Mis on visuaalne mõtlemine?

Visuaalne mõtlemine on meetod mis ühendab teksti ja pilti, millega loodakse parem arusaamine ning seoste loomine. Psühholoogias peetakse visuaalset mõtlemist loominguliseks kujundlike modelleerimisega seotud probleemide lahendamiseks.

Antud tööriist on abiks õpetajatele, protsessi juhtidele, arhitektidele, psühholoogidele, karjäärinõustajatele, coachidele...

Millega saab Tartu Kunstikool aidata:

- Visuaalse mõtlemise koolitused

- Konsultatsioonid

- Visuaalsete märkmete tegemine kliendile

Loe lisaks:

 

Lisainfo: Täiendkoolituste koordinaator Maria Kiisküla

maria.kiiskula@tartukunstikool.ee

Meie käest on võimalik tellida disainmõtlemise ja visualiseerimise koolitusi:

 

1. Disainmõtlemise labor

Tartu Kunstikool kasutab oma töös kombineeritult disainmõtlemist, visuaalset mõtlemist, mentorlust ja tiimicoachingut.

Viimase kahe aasta jooksul oleme oma kogemusi jaganud tööandjatele ja teistele koolidele nii Eestis kui mujal.

Viimane koolitus oli koostöös Räpina Aianduskooliga. Sealt sündis idee pakkuda ka teistele koolidele oma arendusideede või väljakutsete lahendamiseks disainmõtlemise labori formaati.

Mis on disainmõtlemine?

Disainmõtlemine on loominguline probleemilahenduse viisi, mis sarnaneb disainerite poolt loomeprotsessis kasutatavale, kuid mida järjest enam rakendatav sotsiaalses, ärilises, hariduslikus jms kontekstis.

Kuidas näeb välja disainmõtlemise labor?

See on teadlik tegutsemine ja liikumine läbi kindla süsteemi, kus juhendajad hoiavad raame, et meeskond saaks luua uusi positiivse mõjuga lahendusi.

Laboris osalemise hind on 200 eur osaleja kohta. Ühe tiimi hind (kuni 3 osalejat) 550 eur. Kahe tiimi hind (igas tiimis kuni 3 osalejat) 800 eur.

Disainmõtlemise laborit viivad läbi Kunstikooli direktor Kadi Kreis ja projektijuht Maria Kiisküla.

 

2. Visualiseerimine

Mis on visuaalne mõtlemine?

Visuaalne mõtlemine on meetod mis ühendab teksti ja pilti, millega loodakse parem arusaamine ning seoste loomine. Psühholoogias peetakse visuaalset mõtlemist loominguliseks kujundlike modelleerimisega seotud probleemide lahendamiseks.

Antud tööriist on abiks õpetajatele, protsessi juhtidele, arhitektidele, psühholoogidele, karjäärinõustajatele, coachidele...

Millega saab Tartu Kunstikool aidata:

- Visuaalse mõtlemise koolitused

- Konsultatsioonid

- Visuaalsete märkmete tegemine kliendile

Loe lisaks:

 

Lisainfo: Täiendkoolituste koordinaator Maria Kiisküla

maria.kiiskula@tartukunstikool.ee