Наши истории

Õpiränne Green School Internationalis 13. февраля madleen


Thrive with purpose on Rahvusvahelise Rohelise Kooli (Green School International) tunnuslause. Tartu Kunstikooli direktor Kadi Kreis ja õppejuht Roosi Nemliher õppisid ja töötasid seal jaanuari lõpu kaks viimast nädalat.

Roheline Kool sai valitud seetõttu, et see on kogukond, kus praktiseeritakse väärtusi, mida ka Tartu Kunstikool oma sihtide seadmisel oluliseks peab – jätkusuutlik haridus, inimeste ning loodusliku ja kultuurilise keskkonna hoidmine, loovuse ja disaini tark kasutamine õppetöös.

Tartu Kunstikool on kutsehariduse õpirände akrediteeringuga kool. See tähendab, et pakume oma õppijatele ja töötajatele õpingute ja töö osana pidevat kvaliteetset õpirännet. Akrediteering on andnud meile üha rohkem võimalusi, kuid seadnud ka seda suurema vastutuse. 

TK on panustanud rahvusvahelisse koostöösse 15 aastat ja juba saame hinnata õpirände pikaajalist mõju vilistlaste erialasele tegevusele. Tartu Kunstikooli vilistlased on rahvusvaheliselt aktiivsed, neil on valmisolek ja professionaalsus rahvusvahelistes meeskondades ja loomingulistes projektides töötamiseks.

Akrediteeritud organisatsioonina ei saa me paigale jääda, vaid astume järgmise julge sammu ja avame käesoleval aastal üleilmse õpirände. Kui seni on meie tegevus piirdunud peamiselt Euroopaga, siis tänasest asume looma oma üleilmset võrgustikku.

Esimese üleilmse õpirände märksõnad on jätkusuutlik haridus, haridusdisain, piirideta õpiruum, kogukonnaõpe ja ettevõtlikkus.

Rohelise Kooli kohta saab lugeda siit: https://www.greenschool.org/about-us/

Thrive with purpose on Rahvusvahelise Rohelise Kooli (Green School International) tunnuslause. Tartu Kunstikooli direktor Kadi Kreis ja õppejuht Roosi Nemliher õppisid ja töötasid seal jaanuari lõpu kaks viimast nädalat.

Roheline Kool sai valitud seetõttu, et see on kogukond, kus praktiseeritakse väärtusi, mida ka Tartu Kunstikool oma sihtide seadmisel oluliseks peab – jätkusuutlik haridus, inimeste ning loodusliku ja kultuurilise keskkonna hoidmine, loovuse ja disaini tark kasutamine õppetöös.

Tartu Kunstikool on kutsehariduse õpirände akrediteeringuga kool. See tähendab, et pakume oma õppijatele ja töötajatele õpingute ja töö osana pidevat kvaliteetset õpirännet. Akrediteering on andnud meile üha rohkem võimalusi, kuid seadnud ka seda suurema vastutuse. 

TK on panustanud rahvusvahelisse koostöösse 15 aastat ja juba saame hinnata õpirände pikaajalist mõju vilistlaste erialasele tegevusele. Tartu Kunstikooli vilistlased on rahvusvaheliselt aktiivsed, neil on valmisolek ja professionaalsus rahvusvahelistes meeskondades ja loomingulistes projektides töötamiseks.

Akrediteeritud organisatsioonina ei saa me paigale jääda, vaid astume järgmise julge sammu ja avame käesoleval aastal üleilmse õpirände. Kui seni on meie tegevus piirdunud peamiselt Euroopaga, siis tänasest asume looma oma üleilmset võrgustikku.

Esimese üleilmse õpirände märksõnad on jätkusuutlik haridus, haridusdisain, piirideta õpiruum, kogukonnaõpe ja ettevõtlikkus.

Rohelise Kooli kohta saab lugeda siit: https://www.greenschool.org/about-us/