Uudised

ELUTÖÖ PREEMIA: Leili Parhomenko 04. oktoober madleen


Tartu Linna õpetaja elutöö preemia pälvis sel kevadel 50. tööjuubelit ja 80. juubelit tähistanud Tartu Kunstikooli kunsti- ja kultuuriloo õpetaja Leili Parhomenko!

Leili on sügavate teadmistega, noortega väga arvestav õpetaja. Tema missiooniks on noorte kunsti- ja disainiõpilaste kunstiajaloo silmaringi avardamine, kultuuriloo jutustamine.

Leili on õppijate suhtes äärmiselt tundlik. Ta tunneb ära andekad õppijad ja oskab neid motiveerida nii, et nad pingutaksid, kasvataksid oma uudishimu ja võtaksid kooliajast maksimumi. Kuigi kunstikool on kutsekool ja praktilise suunaga, on mitmed Leili õpilased valinud oma õpingute jätkamiseks kunstiajaloo (Helena Aadli, Jakobi Galerii galerist, TÜ üliõpilane; Triinu Heinsoo etnoloog; Kristo Kooskora kultuuripärandi spetsialist jt).

Samaaegselt andekatega, tegeleb Leili tundlikult erivajadustega õppijatega. Temaga leiavad tihti ühise keele sotsiaalsete probleemidega õppijad, valides Leili oma usaldusisikuks. Tartu Kunstikoolis on arvestatav muukeeslsete õppijate kogukond (vene emakeelega õppijad Ida-Virumaalt, Tartust, Valgast jm). Leili arvestab nendega, valmistab ette eraldi materjale, toetab, et venekeelsed õppijad saaksid osa tema jagatavast kultuurilisest maailmapildist. Kontakti saavutamisel on abiks Leili akadeemilised õpingud ja uurimustööd St Peterburis, Vene kultuuri tundmine. Ta suudab luua sillad erinevate kultuuride vahel.

Leili on ise Tartu Kunstikooli vilistlane. Ta tunneb hästi kunstvaldkonna noori, suudab nendega samastuda. Tema puhul võibki imestada, kuidas vanus ei loe, loeb inimene. Ta suudab leida õpilastega kontakti. Nii kogenud ning laia silmaringiga õpetaja on tänapäeval omaette väärtus. Õpilased hindavad seda.

Leili korraldab ka meeldejäävaid kohtumisi kunstnikega, kunstisalonge. TARTMUSi ja KUMU külastused mahutab ta igasse aastasse. Ta valmistab õppekäike ette suure pühendumisega. Tihti jätavad need õppijatele sügavad emotsioonid, olles esimesed nii põhjalikud ja nii haaravad kunstinäituste külastused.

Leili on 80-aastane ja õpetab jätkuvalt. Täiesti hämmastav oli, kuidas ta koroonakevadel läks kaasa sunnitud digipöördega, julges küsida, õppida. Tema tunnid toimuvad sama vabalt videotundidena kui 50 aastat nooremtel kolleegidel.

Leili Parhomenko on laia silmaringiga, akadeemiline, pidevalt uudishimulik, tundlik kolleeg. Leili on eeskujuks oma teadmistega, oma värskusega. Ta on näide, kuidas haritud ja laias ilmaringiga inimene suudab muutuvas maailmas jääda nooreks.
Ta ei nurise, ei kritiseeri, ei halvusta. Ta püüab mõista, mis maailmas toimub. Mis toimub kunstis. Ühsikond mõtestab (kaasaegset) kunsti ümber iga 20 aasta tagant. Leili on heaks eeskujuks ja näitab, et et avatus võib aidata mõista ka uusi, tihti eelmise suhtes radikaalseid põlvkondi. See on fenomenaalne.

Kolleegid kuulavad ja arvestavad Leili arvamust kunstist ja kultuurist. Temalt küsitakse nõu. Tema poole pöördutakse artiklite kirjutamiseks või siis ka tagaside saamiseks. Ta aitab noorematel kolleegidel mõista ja mõtestada Tartu kunstielu, kultuurielu.

Leili on üks praeguse õppekava kunsti- ja kultuuriloo mooduli autoritest, sisu loojatest. Ta on oluline meeskonnaliige viimase 20 aasta kõikide arengukavade loomise juures. Hinnatud oma mälu, tulevikku vaatamise ja kultuuritundlikkusega. Kindlasti üks oluline Tartu Kunstikooli traditsioonide kandja.

Tartu Linna õpetaja elutöö preemia pälvis sel kevadel 50. tööjuubelit ja 80. juubelit tähistanud Tartu Kunstikooli kunsti- ja kultuuriloo õpetaja Leili Parhomenko!

Leili on sügavate teadmistega, noortega väga arvestav õpetaja. Tema missiooniks on noorte kunsti- ja disainiõpilaste kunstiajaloo silmaringi avardamine, kultuuriloo jutustamine.

Leili on õppijate suhtes äärmiselt tundlik. Ta tunneb ära andekad õppijad ja oskab neid motiveerida nii, et nad pingutaksid, kasvataksid oma uudishimu ja võtaksid kooliajast maksimumi. Kuigi kunstikool on kutsekool ja praktilise suunaga, on mitmed Leili õpilased valinud oma õpingute jätkamiseks kunstiajaloo (Helena Aadli, Jakobi Galerii galerist, TÜ üliõpilane; Triinu Heinsoo etnoloog; Kristo Kooskora kultuuripärandi spetsialist jt).


Samaaegselt andekatega, tegeleb Leili tundlikult erivajadustega õppijatega. Temaga leiavad tihti ühise keele sotsiaalsete probleemidega õppijad, valides Leili oma usaldusisikuks. Tartu Kunstikoolis on arvestatav muukeeslsete õppijate kogukond (vene emakeelega õppijad Ida-Virumaalt, Tartust, Valgast jm). Leili arvestab nendega, valmistab ette eraldi materjale, toetab, et venekeelsed õppijad saaksid osa tema jagatavast kultuurilisest maailmapildist. Kontakti saavutamisel on abiks Leili akadeemilised õpingud ja uurimustööd St Peterburis, Vene kultuuri tundmine. Ta suudab luua sillad erinevate kultuuride vahel.

Leili on ise Tartu Kunstikooli vilistlane. Ta tunneb hästi kunstvaldkonna noori, suudab nendega samastuda. Tema puhul võibki imestada, kuidas vanus ei loe, loeb inimene. Ta suudab leida õpilastega kontakti. Nii kogenud ning laia silmaringiga õpetaja on tänapäeval omaette väärtus. Õpilased hindavad seda.

Leili korraldab ka meeldejäävaid kohtumisi kunstnikega, kunstisalonge. TARTMUSi ja KUMU külastused mahutab ta igasse aastasse. Ta valmistab õppekäike ette suure pühendumisega. Tihti jätavad need õppijatele sügavad emotsioonid, olles esimesed nii põhjalikud ja nii haaravad kunstinäituste külastused.

Leili on 80-aastane ja õpetab jätkuvalt. Täiesti hämmastav oli, kuidas ta koroonakevadel läks kaasa sunnitud digipöördega, julges küsida, õppida. Tema tunnid toimuvad sama vabalt videotundidena kui 50 aastat nooremtel kolleegidel.

Leili Parhomenko on laia silmaringiga, akadeemiline, pidevalt uudishimulik, tundlik kolleeg. Leili on eeskujuks oma teadmistega, oma värskusega. Ta on näide, kuidas haritud ja laias ilmaringiga inimene suudab muutuvas maailmas jääda nooreks.
Ta ei nurise, ei kritiseeri, ei halvusta. Ta püüab mõista, mis maailmas toimub. Mis toimub kunstis. Ühsikond mõtestab (kaasaegset) kunsti ümber iga 20 aasta tagant. Leili on heaks eeskujuks ja näitab, et et avatus võib aidata mõista ka uusi, tihti eelmise suhtes radikaalseid põlvkondi. See on fenomenaalne.

Kolleegid kuulavad ja arvestavad Leili arvamust kunstist ja kultuurist. Temalt küsitakse nõu. Tema poole pöördutakse artiklite kirjutamiseks või siis ka tagaside saamiseks. Ta aitab noorematel kolleegidel mõista ja mõtestada Tartu kunstielu, kultuurielu.

Leili on üks praeguse õppekava kunsti- ja kultuuriloo mooduli autoritest, sisu loojatest. Ta on oluline meeskonnaliige viimase 20 aasta kõikide arengukavade loomise juures. Hinnatud oma mälu, tulevikku vaatamise ja kultuuritundlikkusega. Kindlasti üks oluline Tartu Kunstikooli traditsioonide kandja.