Uudised

Algab vastuvõtt KUKU jätkuõpesse 26. jaanuar madleen


Jätkuõppes on Tartu Kunstikoolis võimalik õppida KUNSTNIK-KUJUNDAJA 5.taseme õppekaval järgnevatel spetsialiseerumistel:

 •  kujundaja spetsialiseerumisega DEKORAATORIKS;
 •  kujundaja spetsialiseerumisega KUJUNDUSGRAAFIKUKS;
 •  kujundaja spetsialiseerumisega STILISTIKS;
 •  kujundaja spetsialiseerumisega 3D KUNSTNIK-KUJUNDAJAKS;
 •  kujundaja spetsialiseerumisega ILLUSTRAATORIKS.

Loe kujundaja kutsestandardi kohta SIIT.

KUKU õpe sobib kujundajale, kes on vabakutseline/töötab/töötu ja soovib end erialaselt täiendada või rikastada portfooliot (oluline on eelnev vastavus 4. kvalifikatsioonitaseme kujundaja kutse kompetentsidele). Kuku õpe eeldab õppijalt aega pühendumiseks õpingutele ja meeskonnaprojektile. KUKU õppijatest moodustatakse grupp, õpe toimub koolis ja ka iseseisvalt. 

KUKU jätkuõppe infotunnid toimuvad 1. veebruar ja 22. veebruar 2022 kell 11. Tule kohale Tartu Kunstikooli (Eha 41) 4. korrusele, ruum 402 VÕI liitu üritusega virutaalselt meet.google.com/baq-vmct-sxs. Kohapeal tuleb kanda maski ja tore, kui oled vaktsineeritud! Infotunnis saad KUKU õppest lähemalt kuulda ja õpetajatelt ning õpilastelt küsimusi küsida.

Avaldusi saab esitada kuni 01. veebruar 2022 – 25. veebruar 2022. Vestlus ja meeskondlik eksam toimuvad 3.-4. märtsil 2022. Hiljemalt 1. märtsil selguvad eksami ja vestluste ajakava. Õppetöö algab märtsis 2022 ja lõpeb veebruaris 2023. Vaata täpsemalt kandideerimisdokumentide kohta SIIT.

Õpe on statsionaarne. Kontakttunnid ja iseseisev/meeskondlik töö moodustavad kokku täisajaga õppe: kontakttunde on nädalas 1-3 päeval, millest üks on kindlasti teisipäev, ülejäänud aja planeerimisel on õppijad vabad. Erandiks on DETOX periood märtsis ja 6x aastas toimuvad valikõpingute nädalad, kus toimub intensiivne õppetöö kogu nädala E-R. Vaata täpsemaid 21/22 aasta valikõpingute aegu kalenderplaanist.

Õppetegevused jaotuvad ajalisel skaalal järgmiselt: 

 1. Soojendusplokk DETOX märtsis

 2. Projekt I Meeskondlik projekt (3 kuud) + tiimicoachimine teisipäeviti jt ühistegevused + isiklikust õpiplaanist tulenevad tegevused (sh tundides või valikainetes osalemine)

 3. Projekt II Praktiline töö (individuaalne või meeskondlik) või praktika ettevõttes oma projektiga (4 kuud) + tiimicoachimine jt ühistegevused + isiklikust õpiplaanist tulenevad tegevused (sh tundides või valikainetes osalemine)

 4. Lõpuperiood (1 kuu) - portfoolio kokkupanek ja selle kaitsmine

 

Projektiks võib olla töö kliendile, oma toote või teenuse loomine, oma brändi väljaarendamine jne. Oluline ja läbiv on õppes isiklik areng, mille suuna ja eesmärgid seab iga õppija ise, abiks on tiimicoachid ja isiklik mentor.

Oluline on saada aasta jooksul erialaselt paremaks, iseseisvamaks ja konkurentsivõimelisemaks. Õppe raames on vaja teha meeskonnatööd, lugeda erialast/arendavat kirjandust ning koguda nn silmaringipunkte (näitused, teater, kino, loengud jms).

Tegu on tiimiõppega, õpet toetavad tiimicoachid ja erialane mentor.

Õppeaasta lõpeb kutse-eksamiga, milleks on portfoolio avalik kaitsmine erialakomisjoni ees. Kutse-eksamile pääsemise eelduseks on kõikide kohustuslike moodulite läbimine.

Lõpetajale omistatakse 5.taseme kutsetunnistus.

Õpe on tasuta.

Täpsem info: juta.vallikivi@tartukunstikool.ee

Jätkuõppes on Tartu Kunstikoolis võimalik õppida KUNSTNIK-KUJUNDAJA 5.taseme õppekaval järgnevatel spetsialiseerumistel:

 •  kujundaja spetsialiseerumisega DEKORAATORIKS;
 •  kujundaja spetsialiseerumisega KUJUNDUSGRAAFIKUKS;
 •  kujundaja spetsialiseerumisega STILISTIKS;
 •  kujundaja spetsialiseerumisega 3D KUNSTNIK-KUJUNDAJAKS;
 •  kujundaja spetsialiseerumisega ILLUSTRAATORIKS.

Loe kujundaja kutsestandardi kohta SIIT.

KUKU õpe sobib kujundajale, kes on vabakutseline/töötab/töötu ja soovib end erialaselt täiendada või rikastada portfooliot (oluline on eelnev vastavus 4. kvalifikatsioonitaseme kujundaja kutse kompetentsidele). Kuku õpe eeldab õppijalt aega pühendumiseks õpingutele ja meeskonnaprojektile. KUKU õppijatest moodustatakse grupp, õpe toimub koolis ja ka iseseisvalt. 

KUKU jätkuõppe infotunnid toimuvad 1. veebruar ja 22. veebruar 2022 kell 11. Tule kohale Tartu Kunstikooli (Eha 41) 4. korrusele, ruum 402 VÕI liitu üritusega virutaalselt meet.google.com/baq-vmct-sxs. Kohapeal tuleb kanda maski ja tore, kui oled vaktsineeritud! Infotunnis saad KUKU õppest lähemalt kuulda ja õpetajatelt ning õpilastelt küsimusi küsida.

Avaldusi saab esitada kuni 01. veebruar 2022 – 25. veebruar 2022. Vestlus ja meeskondlik eksam toimuvad 3.-4. märtsil 2022. Hiljemalt 1. märtsil selguvad eksami ja vestluste ajakava. Õppetöö algab märtsis 2022 ja lõpeb veebruaris 2023. Vaata täpsemalt kandideerimisdokumentide kohta SIIT.

Õpe on statsionaarne. Kontakttunnid ja iseseisev/meeskondlik töö moodustavad kokku täisajaga õppe: kontakttunde on nädalas 1-3 päeval, millest üks on kindlasti teisipäev, ülejäänud aja planeerimisel on õppijad vabad. Erandiks on DETOX periood märtsis ja 6x aastas toimuvad valikõpingute nädalad, kus toimub intensiivne õppetöö kogu nädala E-R. Vaata täpsemaid 21/22 aasta valikõpingute aegu kalenderplaanist.

Õppetegevused jaotuvad ajalisel skaalal järgmiselt: 

 1. Soojendusplokk DETOX märtsis

 2. Projekt I Meeskondlik projekt (3 kuud) + tiimicoachimine teisipäeviti jt ühistegevused + isiklikust õpiplaanist tulenevad tegevused (sh tundides või valikainetes osalemine)

 3. Projekt II Praktiline töö (individuaalne või meeskondlik) või praktika ettevõttes oma projektiga (4 kuud) + tiimicoachimine jt ühistegevused + isiklikust õpiplaanist tulenevad tegevused (sh tundides või valikainetes osalemine)

 4. Lõpuperiood (1 kuu) - portfoolio kokkupanek ja selle kaitsmine

 

Projektiks võib olla töö kliendile, oma toote või teenuse loomine, oma brändi väljaarendamine jne. Oluline ja läbiv on õppes isiklik areng, mille suuna ja eesmärgid seab iga õppija ise, abiks on tiimicoachid ja isiklik mentor.

Oluline on saada aasta jooksul erialaselt paremaks, iseseisvamaks ja konkurentsivõimelisemaks. Õppe raames on vaja teha meeskonnatööd, lugeda erialast/arendavat kirjandust ning koguda nn silmaringipunkte (näitused, teater, kino, loengud jms).

Tegu on tiimiõppega, õpet toetavad tiimicoachid ja erialane mentor.

Õppeaasta lõpeb kutse-eksamiga, milleks on portfoolio avalik kaitsmine erialakomisjoni ees. Kutse-eksamile pääsemise eelduseks on kõikide kohustuslike moodulite läbimine.

Lõpetajale omistatakse 5.taseme kutsetunnistus.

Õpe on tasuta.

Täpsem info: juta.vallikivi@tartukunstikool.ee