Kuidas toimub õppetöö

Siit saad üldise info selle kohta, kuidas toimub õppetöö Tartu Kunstikoolis.


 • Tartu Kunstikool (TK) on riiklik kutsekool, kus õppimine on tasuta. Õppida saab põhihariduse (PHB) ja keskhariduse (KHB) baasil ning kunstihariduse/oskuste baasil jätkuõppes.

 • Tunniplaani saab avalikus vaates vaadata tahvel.edu.ee. NB! "Sündmuse" nime all olevad sissekanded on õppetöö osa ja nende täpsem sisu on näha Tahvlisse sisse logides.

 • Õppegrupid on tavaliselt 15-liikmelised, üldainetes (eesti keel, bioloogia jne) moodustatakse sageli liitgruppe.

 • Õppeaasta kestab 1. septembrist kuni 31. augustini ja jaguneb kaheks: sügis- ja kevadsemestriks (vaata Kalenderplaani). Õppeainete lõpus toimuvad hindamised. Lõplikud hindamised on avalikud. Hinnatakse 5-palli süsteemis.

 • PHB õppijad osalevad õppetöös E-R.

 • KHB õppijad osalevad õppetöös 3 päeva nädalas (nende iseseisva töö maht on 50%).

  • KHB stilistide I kursus: õppetöö päevad on K-L, alates märts 2024 K-R

  • KHB kujundusgraafikute I kursus: õppetöö päevad on N-L, alates märts 2024 K-R

  • KHB 3D kujundajate I kursus: õppetöö päevad on N-L, alates märts 2024 K-R

  • KHB stilistide II kursus: õppetöö päevad on K-L, alates märts 2024 K-R

  • KHB kujundusgraafikute II kursus: õppetöö päevad on N-L, alates märts 2024 K-R

  • KHB 3D kujundajate II kursus: õppetöö päevad on K-R

  • KHB stilistide III kursus: õppetöö päevad on N-L

  • KHB kujundusgraafikute III kursus: õppetöö päevad on N-L

  • KHB 3D kujundajate III kursus: õppetöö päevad on K-R

 • 5. taseme õppijate ehk kunstnik-kujundaja jätkuõppe (KUKU) õppetööpäevad lepitakse nendega kokku. Üldjuhul on need teisipäevad ja individuaalse graafiku järgsed päevad.

 • Valikainete nädalad kestavad E-R, ka KHB ja 5. taseme õpilastele.

 • Koolipäeva pikkus on tavaliselt 9.15-16.30. Vaata ka: tundide ajad.

 • Koolikella meie koolis pole, tund 2×45 minutit. Vahepeal on 15 min paus.

 • PHB õppijatel on õpe pikem kui gümnaasiumis, õpitakse 3,5 a. Keskharidus omandatakse erialaainete kaudu (näiteks inglise keel on lõimitud veebigraafikaga või kunstiajalugu 3D mudelite loomisega).

 • PHB õppijatel on võimalus võtta juurde üldaineid (kas Kunstikoolis või täiskasvanute gümnaasiumis) või õppida tasuta veel üks aasta pärast Kunstikooli täiskasvanute gümnaasiumis.

 • Lõunapaus on kell 12.30-13.15. PHB õppijad saavad talongid, mille esitamisel on riigi poolt kompenseeritud 1€ lõunasöögi eest. Kui koolil on koolilõuna eelarves vahendeid, suunatakse see õpilasteni. Koolilõuna võimalik suurem kompenseerimine vaadatakse üle iga kuu lõpus ning õpilasi teavitatakse sellest nädalakirjas ja infominutitel.

 • Jõuluvaheajal puhkavad kõik, kevadvaheajal enamasti vaid PHB õppijad. Sügisvaheaega ei ole. 

 • Kaks korda õppeaastas on võimalik taotleda põhi- ja eritoetust. I kursus saab toetust taotleda kevadsemestriks. Lisaks saavad õppijad, kelle alaline elukoht asub väljaspool Tartu linna, taotleda sõidutoetust.

 • Iga õpilane saab uksekaardi, õpilaspileti ja kooli meiliaadressi. Koolis on õpilastele ka kapid, mis võivad olla jagamisel mitme peale.

 • Praktika on õppekava osa, mille ajal õpilane täidab töökeskkonnas juhendaja juhendamisel kindlate õpieesmärkidega töö- ja õppeülesandeid.

 • Välispraktika. Tartu Kunstikool on Erasmus+ õpirände harta omanik. See tähendab, et igal aastal on kooli õppijatele ja töötajatele tagatud võimalus kandideerida praktikatele ja õppereisidele rahvusvaheliste partnerite juures. Õppijate välispraktikakogemustega saab lähemalt tutvuda siin.

 • Varasemate õpingute jooksul sooritatut õpi- või töökogemust saab üle kanda VÕTA-ga Tartu Kunstikooli, kui see vastab Tartu Kunstikooli õppekavadele. VÕTA avalduse saab teha õppeinfosüsteemis Tahvel.

 • Õpilased omavad Adobe Creative Cloud kasutaja litsentsi, mis on seotud kooli e-mailiga. See tähendab, et Adobe Creative Cloud programme saab kasutada ka enda eraarvutis.

 • Tartu Kunstikool (TK) on riiklik kutsekool, kus õppimine on tasuta. Õppida saab põhihariduse (PHB) ja keskhariduse (KHB) baasil ning kunstihariduse/oskuste baasil jätkuõppes.

 • Tunniplaani saab avalikus vaates vaadata tahvel.edu.ee. NB! "Sündmuse" nime all olevad sissekanded on õppetöö osa ja nende täpsem sisu on näha Tahvlisse sisse logides.

 • Õppegrupid on tavaliselt 15-liikmelised, üldainetes (eesti keel, bioloogia jne) moodustatakse sageli liitgruppe.

 • Õppeaasta kestab 1. septembrist kuni 31. augustini ja jaguneb kaheks: sügis- ja kevadsemestriks (vaata Kalenderplaani). Õppeainete lõpus toimuvad hindamised. Lõplikud hindamised on avalikud. Hinnatakse 5-palli süsteemis.

 • PHB õppijad osalevad õppetöös E-R.

 • KHB õppijad osalevad õppetöös 3 päeva nädalas (nende iseseisva töö maht on 50%).

  • KHB stilistide I kursus: õppetöö päevad on K-L, alates märts 2024 K-R

  • KHB kujundusgraafikute I kursus: õppetöö päevad on N-L, alates märts 2024 K-R

  • KHB 3D kujundajate I kursus: õppetöö päevad on N-L, alates märts 2024 K-R

  • KHB stilistide II kursus: õppetöö päevad on K-L, alates märts 2024 K-R

  • KHB kujundusgraafikute II kursus: õppetöö päevad on N-L, alates märts 2024 K-R

  • KHB 3D kujundajate II kursus: õppetöö päevad on K-R

  • KHB stilistide III kursus: õppetöö päevad on N-L

  • KHB kujundusgraafikute III kursus: õppetöö päevad on N-L

  • KHB 3D kujundajate III kursus: õppetöö päevad on K-R

 • 5. taseme õppijate ehk kunstnik-kujundaja jätkuõppe (KUKU) õppetööpäevad lepitakse nendega kokku. Üldjuhul on need teisipäevad ja individuaalse graafiku järgsed päevad.

 • Valikainete nädalad kestavad E-R, ka KHB ja 5. taseme õpilastele.

 • Koolipäeva pikkus on tavaliselt 9.15-16.30. Vaata ka: tundide ajad.

 • Koolikella meie koolis pole, tund 2×45 minutit. Vahepeal on 15 min paus.

 • PHB õppijatel on õpe pikem kui gümnaasiumis, õpitakse 3,5 a. Keskharidus omandatakse erialaainete kaudu (näiteks inglise keel on lõimitud veebigraafikaga või kunstiajalugu 3D mudelite loomisega).

 • PHB õppijatel on võimalus võtta juurde üldaineid (kas Kunstikoolis või täiskasvanute gümnaasiumis) või õppida tasuta veel üks aasta pärast Kunstikooli täiskasvanute gümnaasiumis.

 • Lõunapaus on kell 12.30-13.15. PHB õppijad saavad talongid, mille esitamisel on riigi poolt kompenseeritud 1€ lõunasöögi eest. Kui koolil on koolilõuna eelarves vahendeid, suunatakse see õpilasteni. Koolilõuna võimalik suurem kompenseerimine vaadatakse üle iga kuu lõpus ning õpilasi teavitatakse sellest nädalakirjas ja infominutitel.

 • Jõuluvaheajal puhkavad kõik, kevadvaheajal enamasti vaid PHB õppijad. Sügisvaheaega ei ole. 

 • Kaks korda õppeaastas on võimalik taotleda põhi- ja eritoetust. I kursus saab toetust taotleda kevadsemestriks. Lisaks saavad õppijad, kelle alaline elukoht asub väljaspool Tartu linna, taotleda sõidutoetust.

 • Iga õpilane saab uksekaardi, õpilaspileti ja kooli meiliaadressi. Koolis on õpilastele ka kapid, mis võivad olla jagamisel mitme peale.

 • Praktika on õppekava osa, mille ajal õpilane täidab töökeskkonnas juhendaja juhendamisel kindlate õpieesmärkidega töö- ja õppeülesandeid.

 • Välispraktika. Tartu Kunstikool on Erasmus+ õpirände harta omanik. See tähendab, et igal aastal on kooli õppijatele ja töötajatele tagatud võimalus kandideerida praktikatele ja õppereisidele rahvusvaheliste partnerite juures. Õppijate välispraktikakogemustega saab lähemalt tutvuda siin.

 • Varasemate õpingute jooksul sooritatut õpi- või töökogemust saab üle kanda VÕTA-ga Tartu Kunstikooli, kui see vastab Tartu Kunstikooli õppekavadele. VÕTA avalduse saab teha õppeinfosüsteemis Tahvel.

 • Õpilased omavad Adobe Creative Cloud kasutaja litsentsi, mis on seotud kooli e-mailiga. See tähendab, et Adobe Creative Cloud programme saab kasutada ka enda eraarvutis.