See on nutikas eriala kutseõppes, mille aluseks on nii 3D tehnilised (3D-modelleerimine, tekstuurimine, valgustamine, varjundamine, renderdamine, digivoolimine jne) kui ka üldkunstialased oskused (näiteks maalimine, joonistamine, värvus- ja vormiõpetus, kompositsioon). Lisaks on viis korda aastas toimuvate ühenädalaste erialaste töötubade raames võimalik põhjalikumalt õppida animatsiooni, mängumootorit, kasutama VR-tehnoloogiat jne.

3D-modelleerimine toimub valdavalt vabavaralise Blenderiga. Sedavõrd laia funktsionaalsusega programm võimaldab luua filme, arvutimänge ja 3D-printerite vahendusel ka käegakatsutavaid objekte. 3D mudeleid kasutavad arvuti- ja nutitelefonimängud, koomiksid, visuaalmeedia, (multi)filmid, filmide järeltöötlus ja eriefektid, reklaamid, arhitektuur, tootearendus, freesimine/graveerimine, laserlõikus, projekteerimine, stiilinõustamine, toodete visualiseerimine, tarkvaraarendus, hasart- ja õppemängud, tööstusgraafika  jne.

Näide 3D-kunstniku töödest: värske põhihariduse baasil lõpetaja Roman Verlini showreel.

Blenderit on väga lihtne kasutada, kui oled selle selgeks õppinud. Omal käel on see samuti võimalik, kuid juhendamise korral saab keerulistest kohtadest lihtsamalt üle. Algus olevat kõige raskem kuid teisel aastal näeb juba rohkem töö loomingulist poolt. Nii nagu igal kujundamise eriala, nõuab ka 3D-kujundamine aastatepikkust harjutamist. Vaata ja kuula eriala tutvustust aprillikuiselt lahtiste uste päevalt.

  
 

Erialane väljaõpe toimub meie Aparaaditehase ruumides

Julgustame oma õpilasi juba esimesest kursusest alates osa võtma tootearendusvõistlustest ja teistest koolivälistest üritustest. Näiteks selle õppeaasta sügissemestril oleme õpilastega käinud häkatonidel ja mänguarendusüritustel nii Riias kui Tallinnas, kevadsemester algas Global Game Jam-iga Riias millele järgnes kohe Garage48 Art & Robots ning olude sunnil veebipõhine APT Game Jam 2020. Valdav osa meie selle aasta osalenutest on koos oma tiimidega ka auhinnaliselt tunnustatud saanud (Riia VR häkatonil I ja  III koht, Tallinnas Garage48 EdTech’il hinnati eriauhinna vääriliseks kõik 4 meie õpilaste osalusega tiimi, Garage48 Art & Robots-il said nomineeritud 3 tiimi - III koht ja 2 eriauhinda, APT Game Jam-il II koht).

Häkaton on sündmus, millel osalemisega:

  • arendavad õpilased probleemilahendamise ja koostööoskusi;

  • loovad õpilased väga väärtuslikke kontakte erinevate eluvaldkondade ekspertidega, mis on suureks abiks oma tööalase karjääri käimalükkamiseks;

  • omandavad õpilased uusi erialaseid oskusi ja teadmisi (mis tuleb sageli omandada piiratud aja jooksul nö käigu pealt). 

  

Mõned fotod Riia ja Tallinna häkatonidelt

Koostöös Tartu Teaduspargi ja TÜ Arvutiteaduse Instituudiga on ellu kutsutud mänguarendusklubi APT GameGenerator, mille tegevuse eesmärk on mänguarendajate kogukonna omavahelise suhtluse toetamine, üks kuni kaks korda kuus toimuvad temaatilised loengud ja töötoad, 2...3 korda aastas toimuvad meie kooli ruumides mitmepäevased mänguarenduse üritused (Ludum Dare, Global Game JamATP Game Jam), kuhu on oodatud osalejad ka väljastpoolt kooli.

Kõigil mainitud üritustel osalemine on vabatahtlik, kuid osalust arvestatakse kooli õppetöö osana (erialased valikained).

Koostööle orienteeritud ja teadmistejanuliste õpilaste jaoks ei ole kooli järgselt töö leidmine probleem, parimatele avanevad karjäärivõimalused juba kooliajal. 3D-modelleerijat peetakse üheks sellise ameti esindajaks, mida on tulevikus järjest rohkem ja rohkem vaja.

Foto on tehtud Global Game Jam Riga 2020-l (31.01.-2.02.2020). Pildil Tartu 14-liikmeline esindus, kelle hulgas 10 õpilast (kellest omakorda 7 liiget 1.kursuselt!). Kokku arendati nädalavahetuse jooksul 17 mängu, meie õpilased tegid kaasa viies erinevas mänguarendus-projektis. Uuri täpsemalt GGJ mängude tutvustuse lehelt.

Язык
Эстонский
Поле: 
3D дизайнер
Tabbed content page type: 
Speciality
Erialade tabel: 
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Kutseõpe, 4. tase StatsionaarneVähemalt keskharidus2.5
ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Table title: 
3D kunstnik-kujundaja keskhariduse baasil
Описание таблицы: 
Õppesse saab tulla nii põhi- kui keskhariduse baasil. Mõlemal juhul on õpe statsionaarne ja toimub Tartu Kunstikoolis.