News

CODE projekti koosolek 22.-23. oktoobril 30. October


22.-23. oktoobril leidis Tartu Kunstikoolis aset rahvusvahelise projekti CODE kohtumine. 

CODE on 3-aastane rahvusvaheline projekt, mille jooksul töötatakse koos partnerriikidega välja spetsiaalselt riski- ja NEET-noortele disainitud õppekavad. Projekti juhtpartneriks on Bulgaaria ning lisaks Tartu Kunstikoolile osalevad avaliku ja kolmanda sektori organisatsioonid Itaaliast, Rumeeniast ja Lätist. Eelmisel nädalal toimunud kohtumisel osalesid eelnevalt väljatoodud partnerriigid, kellele tutvustati kooli ja õppeklassi ning anti ülevaade Tartu Kunstikooli tegemistest ja panusest projekti.

Kohtumise eesmärgiks oli muuta 3D animatsiooni ning kujundusgraafika õppekavad ühtsemaks. Tartu Kunstikooli esindus andis ülevaate kooli tegevusest üldiselt ning ettevalmistustest, mis puudutavad 3D ja kujundusgraafika kursuste avamist jaanuaris. Iga partnerriigi esindaja edastas oma ideed ja mõtted, kuidas õppekavad saaksid olla ühtsemad ja kuidas need toimida võiks. Õppekava puudutavad teemad on üldiselt seoses ainetega, ajagraafikuga, õpetamismeetoditega, hindamismeetoditega ja palju muuga.

CODE projekt (CODE – Competence Opportunities for Digital Employment) saab oma tulu 2 314 015 euro väärtuses Islandi, Liechtensteini ja Norra toetusfondist noorte tööjõule. Selle projekti peamine eesmärk on tagada võimalusi riskigrupi noortele paremateks töövõimaluseks.

 

22.-23. oktoobril leidis Tartu Kunstikoolis aset rahvusvahelise projekti CODE kohtumine. 

CODE on 3-aastane rahvusvaheline projekt, mille jooksul töötatakse koos partnerriikidega välja spetsiaalselt riski- ja NEET-noortele disainitud õppekavad. Projekti juhtpartneriks on Bulgaaria ning lisaks Tartu Kunstikoolile osalevad avaliku ja kolmanda sektori organisatsioonid Itaaliast, Rumeeniast ja Lätist. Eelmisel nädalal toimunud kohtumisel osalesid eelnevalt väljatoodud partnerriigid, kellele tutvustati kooli ja õppeklassi ning anti ülevaade Tartu Kunstikooli tegemistest ja panusest projekti.

Kohtumise eesmärgiks oli muuta 3D animatsiooni ning kujundusgraafika õppekavad ühtsemaks. Tartu Kunstikooli esindus andis ülevaate kooli tegevusest üldiselt ning ettevalmistustest, mis puudutavad 3D ja kujundusgraafika kursuste avamist jaanuaris. Iga partnerriigi esindaja edastas oma ideed ja mõtted, kuidas õppekavad saaksid olla ühtsemad ja kuidas need toimida võiks. Õppekava puudutavad teemad on üldiselt seoses ainetega, ajagraafikuga, õpetamismeetoditega, hindamismeetoditega ja palju muuga.

CODE projekt (CODE – Competence Opportunities for Digital Employment) saab oma tulu 2 314 015 euro väärtuses Islandi, Liechtensteini ja Norra toetusfondist noorte tööjõule. Selle projekti peamine eesmärk on tagada võimalusi riskigrupi noortele paremateks töövõimaluseks.