Dokumentide vastuvõtt Tartu Kunstikooli algas 9. aprillil

Mustri autor: Laura Repp

Dokumentide vastuvõtt Tartu Kunstikooli algas 9. aprillil ja kestab kuni 25. juunini.

9. aprill – 25. juuni 2018 elektroonselt SAIS keskkonnas http://www.sais.ee ja erandkorras 21.-25. juunil kell 10-16 Tartu Kunstikoolis Eha tn 41.

Paberkujul saab portfoolioid tuua 2. aprillist kuni 25. juunini aadressile Eha 41, Tartu, E-R kl 10-16.

Eksamid ja vestlused toimuvad 27.-29. juunil 2018.

http://www.tartukunstikool.ee/sisseastumine/

Lühiinfo: erialad, sisseastumisel nõutavad dokumendid ja info kooli korralduse kohta

Mustri autor: Laura Laasik

2018/19 õppeaastal võetakse Tartu Kunstikooli õppima:

põhikooli baasil: dekoraatori, kujundusgraafiku ja 3D kujundaja erialadele

keskhariduse baasil: stilisti, kujundusgraafiku ja 3D kujundaja erialadele

keskhariduse baasil: jätkuõppesse kunstnik-kujundaja erialale.

Kandideerimisel nõutavad dokumendid on järgmised:

a) avaldus, mida saab esitada perioodil 9. aprill – 25. juuni 2018 või jätkuõppesse perioodil 21. – 29. august 2017 http://www.sais.ee keskkonnas (edaspidi SAIS)
b) portfoolio ehk esitlusmapp õpilaskandidaadi tehtud töödest (kuulub tagastamisele)
c) põhihariduse baasil sisseastujatel motivatsioonikiri: vt. teema Sisseastumine alt
d) keskhariduse baasil sisseastujatel motivatsioonikiri: vt. teema Sisseastumine alt
e) jätkuõppe õppekavale sisseastujatel motivatsioonikiri: Millises suunas soovin kunstniku ja kujundajana areneda?
f) motivatsioonikirja saab esitada koos avaldusega SAIS-is
g) digitaalne dokumendifoto 3×4 cm, mille saab lisada avaldusele SAIS-is.

Õpe Tartu Kunstikoolis on tasuta. Õppijatel on võimalik saada stipendiumi ja sõidutoetust. Võimalik on õppima asuda põhihariduse (PHB) ja keskhariduse (KHB) baasil. Grupid on maksimaalselt 15-liikmelised, üldainetes (eesti keel, bioloogia jne) moodustatakse sageli liitgruppe. PHB õppijad osalevad õppetöös E-R, KHB õppijad ainult 3 päeva. Koolipäeva pikkus tavaliselt 9.00-16.15. Koolikella meie koolis pole, tund kestab korraga minimaalselt 2×45 minutit. Vahepeal on 15 min paus. Lõunapaus 12.15-13.00. PHB õppijad saavad tasuta süüa (toidutalongid).

Majutamiseks on mõned kohad võimalik saada Tartu Kutsehariduskeskuse ühiselamusse. PHB õppijad saavad majutustoetust 50.- eurot kuus (lepingu olemasolul). KHB õppijatele on avatud Tartu Üliõpilasküla ja kõik muud võimalused.

Õppeaasta kestab septembrist juuni lõpuni ja jaguneb kaheks: sügis- ja kevadsemestriks. Poole semestri möödumisel toimub vahehindamine, semestri lõpus aga lõplik hindamine 3-liikmelise komisjoniga. Lõplikud hindamised on avalikud. Hinnatakse 10-palli süsteemis. Jõuluvaheajal puhkavad kõik, kevadvaheajal enamasti vaid PHB õppijad. 2 korda õppeaastas on võimalik taotleda põhi- ja eritoetust. I kursus saab toetust taotleda kevadsemestriks. Lisaks saab taotleda sõidutoetust. Õpingute jooksul läbitakse 4 tüüpi praktikat. Iga õpilane saab kapi, uksekaardi, õpilaspileti ja kooli meiliaadressi.

Margus Teska foto “Enne ja pärast” enne ja pärast

Kutsekool või gümnaasium?

Mustri autor: Kuldar Leement

Kui põhikooli lõpetaja kahtleb, kas valida keskkooli või kutsekooli vahel, siis tüüpjutud, et saad keskharidusele lisaks ameti või et kutsekeskharidusega saad pärast kooli lihtsamalt tööle, eriti ei veena.

Kutsekoolis pääsevad noored suurest akadeemilisest üldainete koormast, aga samas peavad kulutama palju aega eriala-ainete peale. See on tõeline kergendus neile, kes on ametioskustest tõsiselt huvitatud.

Üldaineid, mida gümnaasiumis õpetatakse akadeemiliselt, tuleb kutsekoolis omandada samuti, kuid nende omandamine käib läbi erialase tegevuse.

Näiteks on Tartu Kunstikooli 3D erialal matemaatika ja füüsika õppimine seotud 3D-programmides geomeetriliste objektide loomisega või põrkava palli animeerimisega.

Ajalugu seotakse arvutimängude lahingutega või 3D-programmides näiteks Tartu Jaani kiriku või apteeker Melhiori mängu loomisega, kus peab süvenema keskaja eluolusse.

Keemiat on vaja näiteks dekoraatoril, et kasutada ohutult erinevaid värve kas inimese kehal või hoopis seinapindadel.

gümn versus kunstikool07-3d-eriala veel pisemdekad1

Tartu Kunstikooli seminar “Kas oleme valmis?” Tartu Loodusmajas 11. mail

Mustri autor: Kuldar Leement

Seminari “KAS OLEME VALMIS?” kava:

11.05.2018 Tartu Loodusmaja (Lille tn 10)
9:30 Tervituskohv ja -tee. Registreerimine

10:00 “Hariduslikud trendid Euroopas ja Eestis. Kas oleme valmis muutunud õpikäsitluses kasvanud õppijate vastuvõtuks?” Kadi Kreis

10:45 “TOY metoodika kasutamine ja arendamine: Tartu Kunstikooli kogemused ettevõtlikkuse toetamisel” Juta Vallikivi

11:30 Õppijate kogemused
12:30 Väike moedemonstratsioon talveaias
12:50 Meeleolukas lõuna

13:30 Kohv ja kook Karlova Kohvi poolt: “Kuidas valmistada Eesti parimat kohvi?”

14:00 I töötubade blokk
15:00 II töötubade blokk
Valikud: 1. Sissejuhatus coachimisse 2. TOY metoodika põhiprotsessid 3. Dialogue as learning method (inglise keeles, Minna Erkko) 4. Visuaalne mõtlemine 5. Disainmõtlemine ettevõtlusõppes.

16:00 Kokkuvõte, arutelu.
16:30 Ekskursioon Tartu Loodusmajas
17:00 “Aftekas” – võrgustumine ja suhtlus “Sparglis”

Vaata veel kodulehelt

Miks tulla õppima Tartu Kunstikooli? Vaata videot!

Mustri autor: Siim Tikk

Kujundajad nuputavad päevast päeva, mismoodi inimeste elu ja keskkonda mugavamaks, paremaks ja kaunimaks teha, kuidas väheste vahenditega saavutada võimsaid tulemusi.

Kujundajaks ja disaineriks ei pea sündima! Piisab õppimisest.

Selles valdkonnas võivad läbi lüüa kõik, kel nupp nokib.

Kas sa kunstiringis oled käinud või mitte – kui sulle meeldib juurelda, mis asjad just nii on, nagu nad on ja kas ei saaks kuidagi paremini, kui sa armastad leiutada ja katsetada, kui sulle sobib koostöö ja inimeste aitamine, siis võib sinustki saada kujundaja või disainer.

Vaata videot ja saad teada, miks tulid Tartu Kunstikooli õppima Mette Mari ja Kristin.

 

Tartu Kunstikooli õppijad lõid graafilised lahendused maaettevõtjatele

Mustri autor: Laura Repp

Tartu Kunstikooli ja “Kestliku ettevõtluse” maaettevõtjate koostööprojekti esimese etapi tulemusena sündis mitu toredat graafilist lahendust ja saime kõik kogemuse võrra rikkamaks.

Tartu Kunstikooli poolne projektijuht Janika Nõmmela Semjonov suunas õppijad selle projekti käigus võimalikult iseseisvale tööle ja probleemilahendusele.

“Oleme kujundajate hariduses juba aastaid lähtunud põhimõttest, et kõige tõhusamalt õpitakse siis, kui tehakse päriselt tööd. See võimaldab kogeda enamat kui teoreetilised ülesandepüstitused: osapooled rakendavad oma erialaseid teadmisi, arendavad sotsiaalseid ja koostööoskusi ning keskenduvad ühiste eesmärkide saavutamisele, tagasisidestavad protsessi ja loovad sünergiat. Õppetöös on katsetatud erinevaid koostöövorme varemgi, seekord said lõpukursuse noored klientidega töötada väikeste meeskondadena, jagades kogemusi ja toetades üksteist. Loovlahendused valmisid sügissemestri firmagraafika kursuse käigus, kooli poolt juhendas õpetaja Deniss Jeršov ja klientidepoolse kujundusjuhina toetas õppijaid ja kliente Katrin Kull. Nüüdseks on kõik projektis siiamaani kaasa löönud noored kooli lõpetanud ja alustamas professionaalset kujundajateed. Projekt aga läheb edasi ja uued väljakutsed ootavad”.

Koostööprojekti esimese etapi lõppedes küsisime ka osalejate tagasisidet. Nii ettevõtjate kui õppijate poolelt kõlas soov projekti rohkem süveneda. Õppijad loodavad, et koolikursuse raames oleks sellele tööle rohkem aega, ettevõtjad omakorda soovivad õppijatega lähemat kontakti saavutada. Isikliku suhtlemise soov on ka õppijatel. Miks see mõnel juhul ei realiseerunud, nõuab veel analüüsi. Samuti kerkis üles õppijate soov saada kiiremat ja konstruktiivsemat tagasisidet väljapakutud kavanditele. Ettevõtjate poolelt vaadeldes oleks abi sellest, kui lahenduste pakkumine ei jääks viimasele minutile, vaid oleks võimalik projektiga rahulikus tempos liikuda.

Arvutimängude loomiseks on vaja nii Tartu Kunstikooli 3D-kujundajaid kui ka Tartu Ülikooli informaatikuid

Mustri autor: Mariliis Newsome

Arvutimängu loomise huvilisi ühendab APT Game Generator, kus tegutsevad Tartu Kunstikooli 3D-kujundajad ja Tartu Ülikooli arvutiteadlased.

APT Game Generator tõi Eestisse maailma suurima kiirvormis mänguarendusvõistluse Ludum Dare, et populariseerida arvutimängude loomist.

Detsembri 2017 esimesel nädalavahetusel toimus neljakümnes Ludum Dare, mis tõi Tartu Kunstikooli 3D eriala ruumidesse inimesed, kel soov õppida mänguarendust ning leida omale ka pikemaajaline arendusmeeskond, kellega koos edasi töötada.

20.-22. aprilli 2018 nädalavahetusel toimub neljakümne esimene Ludum Dare.

Vaata seni loodud mänge APT Game Generator lehelt.

 

Tartu Kunstikooli vilistlane Jaagup Susi valmistub EuroSkills’iks

Mustri autor: Laura Laasik

Jaagup Susi saab end Velvet Run praktikaprogrammi kaudu ette valmistada EuroSkills 2018 võistluseks, kus ta esindab Eestit graafilises disainis.

EuroSkills 2018 toimub Budapestis 26.-28. septembril 2018.

Jaagup Susi pääses läbi tiheda konkurentsi VELVET RUNi praktikaprogrammi teise lendu. Esimeses lennus osales Tartu Kunstikooli lõpukursuse PHB õpilane Kadi Punnisk.

Praktikaprogrammi tekkeloo ja esimese jooksu kokkuvõte on siin.

 

Kunstialal tublidel on lihtsam sisse astuda Tartu Kunstikooli

Mustri autor: Kuldar Leement

Sisseastujad, kes on lõpetanud lastekunstikooli või muu huviharidusliku kunstikooli ja/või on osalenud kunstiolümpiaadidel, ei pea sisseastumiseks esitama portfooliot. Nad saavad otse edasi vestlusele ja erialaeksamile.

TÄHELEPANU! Kahe vastuvõtule eelneva õppeaasta jooksul piirkondlikul ja/või üleriiklikul kunstiolümpiaadil osalenud õpilased või huviharidusliku kunstikooli lõpetanud sisseastujad osalevad vestlusel ja sooritavad erialaeksami. Portfoolio osa, mida sisseastuja ei pea esitama, hinnatakse maksimumhindega.

Olete oodatud õppima kujunduserialasid!

Koolikass Igor Tõnu Tass

Mustri autor: Laura Laasik

Ma olen lihtne kass. Ma olen meeskass ja päris täpselt ei tea, kui vana ma olen. Noorena ekslesin kodutuna Karlovas, kuni Tartu Kunstikooli endine administraator Jaanus mu majja sisse lasi ja süüa pakkus. See juhtus oma kaheksa aastat tagasi. Olen talle siiani kogu südamest tänulik. Minu maja on muidugi ilus. Eharoosa ja palju korruseid. Uksed avanevad ise, tuleb ainult natuke aega ukse ees seista. Liftiga saab ka sõita. Minu majas on palju rahvast. Kui ma siia elama asusin, siis hakati mind kutsuma Igoriks. See on mu nimi. Igor Tõnu Tass. Keegi ju täpselt ei tea, mis rahvusest kass ma olen. Ma ise ka ei tea.

Olen täiskasvanud. Mõned aastad tagasi mängisin päris sageli, aga nüüd enam ei viitsi. Mõnikord tuleb küll tuur peale, kui Hillar laserkepiga valgustäpi seinale laseb. Mõni aeg tagasi kinkis Hillar munapühadeks kõigile tühjakspuhutud munad. Lükkasin ühe laua pealt selle maha. See läks tükkideks. Nii toredasti kõrisesid need tükid mööda õpetajate toa parketti. Lõin aga käpaga ja jälle lendas munakoore tükk kapi alla. Kord tegin endale pesa paberihunnikusse. Küll pärast tuli ahhetamist, et Igor lõhkus õpilastöö ära… No kuulge, ma olen õpilastöid näinud küll. Püütud linnukesi ja hiirekesi ma enam koolimaja trepile imetlemiseks ei too. Kunagi tõin, aga siis pidi koolidirektor ninakirtsutajatele selgitama, et ma pole mingi kiisu… Ma olen osav kütt, kellel on küüned nagu noad ning hea nägemine ja kuulmine.

Olen parim sõber oma kolleegidele. Olen tagasihoidlik, vahel ka mitte. Vahel olen asjalik ja aitan dokumente korrastada või osalen koosolekutel. Minu suured sugulased lõvi ja tiiger möirgavad, aga mina nurrun. Olen päris asjalik. Aga kindlasti ei unusta ma lõõgastumist. Teen seda sageli! Kasutan selleks iga sobivat ja mittesobivat hetke. Minu lõõgastuspoose on palju pildistatud ka. Neid poose on lausa soovitatud joogavõimlemiseks.

Väldin lärmakaid olukordi ja armastan lihtsaid asju. Minu ja kolleegide suhetes pole midagi keerulist. Armastan oma kooli inimesi ja see armastus mõjub loodetavasti neile hästi. Olen otsekohene, näitan kohe välja, mida tahan. Ronin sülle, kellele tahan, istun külmkapi ees, kui süüa tahan, lähen katusele, kui tahan maailmapilti avardada, lähen Karlova peale kolama, kui tahan naabermaja liigikaaslastega suhelda. Ronin oma pessa, kui tuleb tahtmine, ronin kraanikaussi, kui tuleb isu veega mängiga või käpa pealt juua, seiklen kappides ja pappkastides. Lasen ennast paitada, lasen ennast sülle võtta, lasen ennast nunnutada – siis, kui mina tahan.

Ma ei nori tüli ja olen puhas. Mul on kassi WC ja mulle pannakse regulaarselt ussi- ja kirburohtu. Mul on oma lemmikud – Epp, mõlemad Kadid, Aet, Ave, Hillar, Kaja, Toomas jne. Panen kõiki naeratama. Kõik tervitavad mind ja mina tervitan vastu ka. Nad arvavad, et ma ei oska rääkida, aga ükskord üllatan neid. Käin ju tundides – eesti keeles ja inglise keeles, samuti kunstiainetes. Värvitaju on mul kindlasti kõige arenenum võrreldes teiste kassidega. Hakkab ju külge, kui ma pidevalt siin ringi liigun.

Külalisi ma natuke kardan, õigemini nende tähelepanu. Olen päris tuntud ja sellega rahul. Kui tulevad külalised, siis nad alati küsivad mu järele ja mõned unustavad üldse ära, mis asju nad koolimajja ajama tulid. Kui on mahti, siis tegelen oma FB-lehele postitamisega. Vahel osalen videoklippides, vahel küsitakse luba minu pildi ja olemasolu kasutamiseks Tartu Kunstikooli reklaamimisel. Ma ei ole seda keelanud. Olen ju ammu aru saanud, et minu pildiga uudis müüb rohkem kui ilma minu pildita uudis.

Igor Tõnu Tassi FB: https://www.facebook.com/igor.t.tass

IMG_7130

igori büroo

Ootame kujundusvaldkonna ettevõtteid osalema töökohapõhises õppes

Mustri autor: Laura Laasik

Tartu Kunstikool kutsub kujundusvaldkonna ettevõtteid osalema töökohapõhise kutseõppe programmis.

Õpipoiss saab selgeks ameti töötades meistri juhendamisel ettevõttes. Juhendaja/meister saab õpipoisi juhendamise eest tasu.

Tartu Kunstikoolis õpib hetkel neli töökohapõhist õppijat neljas erinevas ettevõttes. Koostööd tehakse ettevõtetega Standfold OÜ, Velvet DP OÜ, MTÜ Eesti trükimuuseum ja ADDDO OÜ.

Töökohapõhise õppe arendust toetab ESF.

Hetkel on ootel üle 20-ne noore inimese, kes soovivad omandada ametit töökohapõhiselt!

Õpipoisiõpe on õppevorm, kus ettevõttes või asutuses toimuva õppe osakaal on tavapärasest oluliselt suurem ja moodustab vähemalt 2/3 õppe mahust.

Õpipoisiõpe toimub kutseõppeasutuse, õpilase ja tööandja koostöös.  Õpe toimub kutseõppe õppekava alusel. Õpilane täidab töökohas tööandjapoolseid tööülesandeid, mis aitavad tal saavutada õppekavas kirjeldatud õpiväljundeid. Lisaks toimub õppetöö kutseõppeasutuses.

Õpipoisiõppe rakendamise juhendmaterjal tööandjaile. Õpipoisiõppest õppijale.

Õpipoisiõpe Tartu Kunstikoolis: lisaks olemasolevatele kujundaja õppekavadele oleme valmis välja töötama ka täiesti uue õppekava, mis vastab tööandja vajadusele. õpipoisiõppe logo

Kolmapäeval, 6. juunil on järgmine avatud uste päev

Mustri autor: Laura Laasik

Kolmapäeval, 6. juunil on järgmine avatud uste päev

Kell 12 kooli tutvustus,
erialad,
üldained,
sisseastumine,
eksam/portfoolio jne

Kell 13 ringkäik maja peal

Kell 13 VR-töötuba

VASTUVÕTT 2018/2019:

I Põhihariduse baasil saab õppida:

DEKORAATORIKS – õppeaeg 3,5 aastat, õppemaht 210 EKAP, õppevorm koolipõhine
KUJUNDUSGRAAFIKUKS – õppeaeg 3,5 aastat, õppemaht 210 EKAP, õppevorm koolipõhine
3D KUNSTNIK-KUJUNDAJAKS – õppeaeg 3,5 aastat, õppemaht 210 EKAP, õppevorm koolipõhine

Õppetöö algab 1. septembril 2018. Õppetöö toimub E – R kell 9.00 – 16.15

II Keskhariduse baasil saab õppida:
STILISTIKS – õppeaeg 2,5 aastat, õppekava maht 150 EKAP, õppevorm koolipõhine
KUJUNDUSGRAAFIKUKS – õppeaeg 2,5 aastat, õppekava maht 150 EKAP, õppevorm koolipõhine
3D KUNSTNIK-KUJUNDAJAKS – õppeaeg 2,5 aastat, õppekava maht 150 EKAP, õppevorm koolipõhine

Õppetöö algab 1. septembril 2018. Õppetöö toimub kolm päeva nädalas E – K 9.00 – 16.15(18.00) või N – L 9.00 – 16.15 (18.00) olenevalt erialast. On ka nädalasi õppetöö perioode.

Täienduskoolitus Tartu Kunstikoolis 2018

Mustri autor: Kuldar Leement

Kursuste kava 2018 aastaks:

Väljapanekute kujundus. 20 ak tundi. Õpetaja Imbi Kruuv. Toimub: K 23. ja N 24. mai ning T 5. K 6. N 7. juuni kell 16.30-19.30   Tartu Kunstikoolis.

Tootefotograafia kursus 40 ak tundi. Õpetaja Tiit Lepp. T ja N 16:30-19:30  Alates 20.märts kuni 19.aprill. Tartu Kunstikoolis.

Loomeettevõtlusega alustamine: toode, teenus, klient 40 ak kontakttundi+40 iseseisva töö tundi. September-november neljapäeva õhtuti Tartu Kunstikoolis 10 x 4 ak tundi. Juhendajad: Aet Kingsepp ja Juta Vallikivi.

Toote disainimise alused 64 ak tundi. Erinevad õpetajad. Sügisel Tartu Kunstikoolis.

 

Registreerimise kohta vaata infot kooli kodulehel.

 

Väljaspool Tartut toimuvad kursused:
Sissejuhatus toote disainimisse 20 ak tundi. Õpetajad Kadi Kreis ja Janika Nõmmela Semjonov. 7. ja 8. ning 14. ja 15. märts kell 10-17;  toimub Tsenteris, Väimelas)

Koodivaba veebigraafika Readymag programmi näitel 20 ak tundi. Õpetaja Deniss Jershov. Vene keeles ja toimub kevadel Tallinnas.

Sissejuhatus tüpograafiasse: kirja kasutamine firmagraafikas ja turunduses 20 ak tundi. Õpetajad Kadi Kreis ja Deniss Jerhov. Kevadel.

Veebilehe loomine: disain ja tehnika 30 ak tundi. Õpetaja Johanna-Mai Riismaa. Kevadel Tallinnas.

Sissejuhatus toote disainimisse 20 ak tundi. Õpetajad Kadi Kreis ja Janika Nõmmela Semjonov. Sügisel. (Lääne-Virumaal või Pärnumaal)

 

Tartu Kunstikool tutvustab end Narvas kõigile huvilistele 16. märtsil

Mustri autor: Mariliis Newsome

Tartu Kunstikool korraldab projekti “Labürint” raamas Narva kooliõpilastele kollaazi/stencili ja VR-joonistamise töötoad MTÜ “Uus Sild” ruumides Haigla tn. 6.

Töötubasid juhendavad kujundusgraafika esimese kursuse õppijad Mette Mari ja Kristin. VR-joonistamise töötoas juhendavad vilistlane Signe ja kooli IT-praktikant Einar. Kujundusgraafika õpetaja Deniss on abistav taustajõud ja vajadusel tõlk.

Start on kooli juurest reedel, 16. märtsil kl 8. Töötubade toimumisaeg Narvas on kell 12-13.30 ja kell 14-15.30.
Toimub kaks järjestikust kollaaz/stencil töötuba ja kaks järjestikust VR-joonistamise töötuba.

Kontaktisik Narvas on Olga Dvortsova.

Tartu Kunstikool osaleb Jõgevamaa töö- ja karjäärimessil 16. märtsil

Mustri autor: Mariliis Newsome

Töö- ja karjäärimess toimub reedel, 16.03.2018 kell 11-14 Jõgeva Kultuurikeskuses

Messi lõpp külastajatele on planeeritud kell 14.00, mille järgselt toimub tööandjate ning koolide esindajatele koostööalane ümarlaud.

Igale tööandjale/koolile on korraldaja poolt messil osalemiseks nimesildiga tähistatud laud. Mess on üles ehitatud „turu“ vormis. Kõigile eksponentidele on ette nähtud ala, mis on rivis nii, et lauad on seina ääres ja keskel on külaliste tänav või tänavad.

Tartu Kunstikoolil on kaasas erinevaid teabe- ja reklaammaterjale ning messikülastajatele jagamiseks kooli tutvustavaid trükiseid.

Tartu Kunstikool osales Valga haridusmessil “Vali nutikalt!” 8. märtsil

Mustri autor: Laura Repp

Taas ootame kõiki huvilisi kuuendale haridusmessile – Vali nutikalt!
Sellel korral kohtume  Valga Kultuuri – ja Huvialakeskuses.

Mess alustab oma tööd kell 11 ja kestab kella 14.00.

Messil tutvustab Tartu Kunstikool õpitavaid erialasid, koolikorraldust, erinevaid stipendiumeid ja toetusi, ühikakohavõimalust jne

Tartu Kunstikool on riiklik kutsekool ja õpe siin on tasuta.

Põhihariduse baasil saab 2018 kandideerida esmaõppe õppekavale:
kujundaja spetsialiseerumisega DEKORAATORIKS
kujundaja spetsialiseerumisega KUJUNDUSGRAAFIKUKS
kujundaja spetsialiseerumisega 3D KUNSTNIK-KUJUNDAJAKS

Keskhariduse baasil saab 2018 kandideerida esmaõppe õppekavale:
kujundaja spetsialiseerumisega STILISTIKS
kujundaja spetsialiseerumisega KUJUNDUSGRAAFIKUKS
kujundaja spetsialiseerumisega 3D KUNSTNIK-KUJUNDAJAKS

Keskhariduse baasil saab kandideerida 2018 jätkuõppe õppekavale:
KUNSTNIK-KUJUNDAJA

Kohtumiseni Valgas!

Tartu Kunstikooli õppijate kujundatud tundesõnadega T-särgid kandideerivad “Aasta keeletegu 2017” auhinnale

Mustri autor: Laura Repp

Tartu Kunstikooli ja Kuressaare Ametikooli disainisuuna ja Eesti Keele Instituudi koostööprojekt Ene Vainiku raamatu “Eesti tunded. Sõnaportreed” ainel. Projekti lähtekohaks on tõdemus, et kanname ingliskeelsete kirjadega T-särke enamasti mõtlemata, mida sõnad neil tähendavad ja kujutavad, kuigi eesti keel on täis lahedaid piltlikke väljendeid.

Õppijad lugesid Vainiku raamatut, kujundasid tundesõnadest piktograafilised portreed, trükkisid T-särgid ja tegid fotoseeria seitsmest tundest: kadedus, kartma, lõbu, mõnu, uhkus, viha, õnn.

KÕIK T-SÄRKIDE KUJUNDUSED ON TARTU KUNSTIKOOLI ÕPPIJATE TEHTUD!
Margus Teska, Mait Luidalepp, Mai Raet, Andrei Kupjanski, Nele Luik Ja Karin Maranik!

Tartu Postimees 20. veebruar 2018

Tundesõnadega T-särgid kandideerivad “Aasta keeletegu 2017” auhinnale!
Hääletada saab siin: https://www.hm.ee/et/keeletegu2017

Kutseeksamid läbi. Lõpuaktus on 23. veebruaril kl 12

Mustri autor: Laura Laasik

E-T 19.-20. veebruaril toimus 3D kujundajate, dekoraatorite, stilistide ja kujundusgraafikute individuaalsete portfooliote kutseeksam Eha tn. 41.

R, 23. veebruaril kl 12 on lõpuaktus TÜ Haridusteaduste Instituudis Salme tn 1A, ruum 214.

Ajakava, kaitsmiste järjekord ja lingid portfooliotele on siin:

Esmaspäev, 19.02
Kutseeksami komisjon: Ivar Sakk, Marko Ala, Jaana Varkki, Aadi Tegova, Madis Nurms, toetab Kadi Kreis

Alustab 3D
10.30 3D Iris Allese https://irisallese.wixsite.com/portfolio
10.45 3D Valeria Potjava https://vapo.portfoliobox.net/
11.00 3D Markus Orgusaar https://markusorgusaar.wixsite.com/portfolio
11.15 DEK+STIL Ketter Laurits https://ketterlaurits.wixsite.com/mysite-1
11.35 DEK+STIL Anna-Liisa Palok https://annaliisapal.wixsite.com/mysite-3
11.55 DEK+STIL Lisanna Unt https://lisannaunt.weebly.com
12.15 DEK+STIL Liisi Raa https://liisiraa.wixsite.com/portfoolio
12.45 DEK Helen Bondarev https://helenbondarev.wixsite.com/portfoolio

13.00 – 14.30 Lõuna ja STIL + 3D hindamine

14.30 DEK+STIL Helena Tammesalu https://helenatammesalu.weebly.com/
14.45 DEK Sameliina Paurson http://samelinap.wixsite.com/sameliina
15.00 DEK Diana Michelson https://dianamichelson.wixsite.com/mysite
15.15 DEK Julia Paštšuk https://yiulipas.wixsite.com/julia
15.30 DEK Birgit Tull https://birgittull13.wixsite.com/mysite/praktika
15.45 DEK Signe Varik https://signevarik69.wixsite.com/mysite/floristika
16.00 DEK Kristin Kurs https://www.behance.net/kristinkura920
16.15 DEK Helena Hanna Maija Aadli https://helenaaadli.wixsite.com/portfoolio

Hinnete teatamine 18.00

Teisipäev, 20.02 Kõik kujundusgraafikud
Kutseeksami komisjon: Ivar Sakk, Marko Ala, Aadi Tegova, Janika Nõmmela Semjonov, toetab Roosi Talvik

09.00 Siiri Mari Tellervo Hyttinen https://www.behance.net/hyttinensi567d
09.15 Margus Teska http://www.teezkut.com/
09.30 Allan Jõe https://allanjoe.squarespace.com/
09.45 Mari-Liis Järg https://siilm0.wixsite.com/mariliisjarg
10.00 Erelin Kallas https://erelinkallas.wixsite.com/portfolio
10.15 Carmen Kirst https://www.behance.net/carmenkirst
10.30 Kristine Laurits https://kristinelaurits.wixsite.com/kristine
10.45 Andrei Kupjanski http://andreigraphics.com/
11.00 Eva Krivonogova https://www.behance.net/evakrivono3060
11.15 Mark Liechti https://mark-liechti.squarespace.com/?noredirect
12.00 Triin Linnaks https://triinlinnaks.wixsite.com/portfoolio
12.15 Mait Luidalepp http://maitolen.wixsite.com/portfolio
12.30 Nele Luik http://www.neleluik.com

Lõuna

13.15 Evelin Lumi https://evelinlumi.myportfolio.com/
13.30 Aksel Lõbu http://aksellobu.wixsite.com/portfoolio
13.45 Karin Maranik https://readymag.com/u19843176/969878/
14.00 Teevi Pihlak https://teevi.myportfolio.com/
14.15 Kadi Punnisk http://kadipunnisk.wixsite.com/portfolio
14.30 Maria Adelina Põhjala https://maria-adelina.squarespace.com/
14.45 Mai Raet https://www.behance.net/vaikemaida8d
15.00 Siiri Tarrikas https://siiritar.jimdo.com/
15.15 Anastassia Imatra https://aimatra.wixsite.com/aimatra

Arutelu 15.30 – 17.00

Tartu Kunstikool läheb Intellektikale (9. veebr) virtuaalreaalsuses joonistamise töötoaga

Mustri autor: Mariliis Newsome

Tartu Kunstikool läheb Intellektikale virtuaalreaaluses joonistamise töötoaga. Mess Intellektika toimub reedel, 9. veebruaril Tartu Näitustel Kreutzwaldi tn. 60 kell 9-17.

Meeskonnas on õppijad Kristi ja Carol, meie vabatahtlikud Mona ja Mira ning IT-praktikandid Einar, Anneli ja Artur.

Olete oodatud virtuaalsesse reaalsusesse! Asume C-hallis Luua metsanduskooli kõrval.

Tartu Kunstikoolis on esimest korda Eestis virtuaaljoonistamise õppeaine õppekavas.

Kui siiani on olnud joonistamise mõte kujutada ruumi tasapinnal, siis nüüd saab joonistada ruumi ja ruumiliselt.

Maalimis- ja joonistamisoskus on VR-is kohe rakendatav. Kui modelleerimiseks peab õppima keerulisi arvutiprogramme, siis VR-is paned prillid pähe, võtad puldid kätte ja hakkad lihtsalt maalima.
Töötoas saadud unikaalne kogemus, mida virtuaalreaalsus pakub, on üks mõjusamaid vahendeid inimeste mõttemustrite muutmiseks.

Lõppenud projektid

Mustri autor: Siim Tikk

Tartu Kunstikool on ellu viinud järgmised projektid:

 

Tartu Kunstikooli õppijad on Tartu kultuurikandja nominendid 2017

Mustri autor: Kuldar Leement

Euroopa kultuuripealinnaks kandideeriv Tartu on valinud välja aunimetuse Tartu Kultuurikandja 2017 nominendid. Laureaadid avalikustatakse 13. veebruaril 2018 toimuval pidulikul tunnustusõhtul.

Noore kultuurikandja kategoorias: Tartu Kunstikooli 3D-eriala õpilased Egmond Merivee, Iris Allese, Valeria Potjava ja Markus Orgusaare, Tartu Kunstimuuseumi kaasaegse kunstikogu hoidja, kuraator ja kultuurikajastaja Julia Polujanenkova, foto- ja maalikunstnik Sandra Lepik alias Ruudu Rahumaru.

Rahvusvahelisel Kunstiõpilaste Biennaalil Roomas Palazzo Venezias osalesid Tartust viis 3D-eriala õpilast.

Eestit valiti konkurss-näitusel esindama Nathan Ra Vaino digimaal “Lost in the Gameworld” ning Egmond Merivee, Iris Allese, Markus Orgusaar ja Valeria Potjava lühianimatsioon “A Game of Identity”.

Õpilasi juhendasid Tartu Kunstikooli õpetajad Roland Seer, Nuno Neves ja Merille Hommik.

Noortebiennaali teema oli “Il Gioco” – “Mäng”. Tänu biennaali korraldava Itaalia ühe tuntuima kunstikooli Liceo Artistico Enzo Rossi ja Itaalia Eesti Seltsi koostööle kutsuti bienaalile külalisesinejaks ka Eesti. Biennaali korraldajad said Itaalia presidendi auraha ning publiku tähelepanu oli avamisel suur.

Tartu Postimees 26. jaanuar 2018

Kutseeksami hindamine on veebruaris 2018. Valik lõpetajate varasemaid portfoolioid.

Mustri autor: Laura Repp

12.-18. veebruaril 2018 toimuvad Tartu Kunstikoolis kutseeksamid ehk lõputööde kaitsmised!

Kutset taotlevad põhi- ja keskkooli baasil õppinud stilistid, dekoraatorid, kujundusgraafikud ja 3D kujundajad.

Õppimine Tartu Kunstikoolis lõppeb portfoolio kaitsmisega.  Ükskõik, kas õpitakse põhi-või keskhariduse baasil, kooli lõpuks on vaja kokku panna portfoolio, mis näitab õppija arengut õppeaastate jooksul. Kuigi portfooliosse koondatakse kokku väga erinevaid töid, on siiski oluline seda just erialaste töödega nuumata:).

Portfoolioid aitavad kokku panna erialajuhid Madis Nurms, Janika Nõmmela Semjonov, Raul Kübarsepp ja portfoolioõpetaja Katrin Kisand. Siia on kokku koondatud mitmete viimaste aastate portfooliod. Vaata lähemalt, siis on ettekujutus, kuhu õpingutega Tartu Kunstikoolis jõutakse.

 

Tartu Kunstikooli õppijad panid piltlikud väljendid T-särgile

Mustri autor: Mariisa Põld

Kuressaare Ametikool, Tartu Kunstikool ja Eesti Keele Instituut tegid koostööprojekti Ene Vainiku raamatu “Eesti tunded. Sõnaportreed” ainetel.

Projekti lähtekohaks oli tõdemus, et kanname ingliskeelsete kirjadega T-särke enamasti mõtlemata, mida sõnad neil tähendavad ja kujutavad, kuigi eesti keel on täis lahedaid piltlikke väljendeid.

Õpilased (Margus Teska, Mait Luidalepp, Mai Raet, Andrei Kupjanski, Nele Luik ja Karin Maranik) lugesid Ene Vainiku raamatut, kujundasid tundesõnadest piktograafilised portreed, trükkisid T-särgid ja tegid fotoseeria seitsmest tundest: kadedus, kartus, lõbu, mõnu, uhkus, viha, õnn.

Projekti algataja Merit Karise, Kuressaare ametikooli disainisuuna õpetaja, peab Ene Vainiku raamatut üheks huvitavamaks eesti keele raamatuks üldse. „See on suurepärane, inspireeriv vahend õppetöös, et lõimida eesti keel erialaainetega nagu piktograafia, fotograafia, vektorgraafika ja reklaam,“ lisas Merit Karise.

„Tulemus on tore ja annab rõõmustamiseks põhjust,“ tõdes Eesti Keele Instituudi direktor Tõnu Tender. „Mul on väga hea meel, et noored on tajunud eesti keele rikkust, nad on soovinud ja suutnud seda teistelegi vaimukalt näidata.“

EKI vanemteadur Ene Vainik ütles, et valminud särgid valmistasid talle aasta alguse puhul meeldiva üllatuse.

„Raamatu autorina olen väga rõõmus ja elevil, et mu tekst on õpilasi inspireerinud looma vaimukaid ja pilkupüüdvaid teoseid. Hea näide sellest, kuidas ühe inimese looming võib inspireerida kedagi teist, millest omakorda võib välja kasvada midagi kolmandat,“ ütles Ene Vainik.

Loe edasi EKI kodulehelt.

16. jaanuaril 2018 Terevisioonis.

02.22 koha peal algab vastav lõik.

Vaata Disainimajakas.

 

25. jaanuaril “Avameelselt praktikast!” Tallinnas

Mustri autor: Laura Repp

Tartu Kunstikool ootab kõiki oma seniseid ja tulevasi praktikapartnereid neljapäeval, 25. jaanuaril 2018 kell 10-20 kokkusaamisele, kus räägime avameelselt praktikast.

Tartu Kunstikool on huvitatud, et haridus vastaks tööandjate vajadustele ja õppijate praktika oleks hästi juhendatud.  Ettevõtted saavad välja pakkuda just neid praktikavorme, mis kõige paremini neile sobivad.
Esialgne kava:
Kell 10-13 Telliskivi Loomelinnak (Tallinn, Telliskivi 60a) toimub figuuri joonistamine UDO VOOLU juhendamisel Mondo-majas. Käe ja aju koostöö, keskendumine, saab teha pea muudest mõtetest tühjaks ning ruumi uutele ideedele, et pärastlõunasel mõttevahetusel avatumalt osaleda. Süvenemine joonistamisse aitab ka vanu ideid küpsetada, et need teoks saaks.
Udo Vool on lõpetanud Eesti Riikliku Kunstiinstituudi metallehistöö erialal. Udo töötab Tartu Kõrgemas Kunstikoolis ja Tartu Kunstikoolis joonistamise õpetajana ning on juhendanud joonistamise-, visandite- ja ehetekursusi. Ta on oma loominguga osalenud arvukatel näitustel ja korraldanud näitusi. Udo on Eesti Kunstnike Liidu, Eesti Metallikunstnike Liidu ja Eesti Seppade Ühingu liige.
Lõunasööki antakse F-hoones
Kell 15-17
OÜ Velvet kontoris (Tallinn, Telliskivi 60a) räägib loovjuht Janno Siimar Velveti praktikasüsteemist.
Pipedrive disainitiimi juht Brett Astrid Võmma räägib Pipedrive praktikaprogrammist.
Kell 17-20
mõttevahetus, uued praktikavormid, küsimused-vastused jne. Ettevõtjad, õppijad, juhendajad, õpetajad on väga oodatud! See on praktikapartnerite võrgustik, mis seob ettevõtjaid omavahel, toetab selle uusi liikmeid ning integreerib võrgustikku kooli õppijad ja õpetajad.

Mõttevahetuse võimalikud teemad:

miks võtta praktikant;
kaugtöö, konsultatsioon, töövari;
uute oskuste õppimine või õpitud oskuste rakendamine;
praktikale läheb meeskond, mitte üks õppija;
kaks nädalat või kolm kuud – mis on parem;
töökohapõhine õpe – mis see on;
kindel tööaeg või vaba graafik;
konkurss praktikakoha saamiseks;
meistri juurde, startuppi või suurde ettevõttesse;
kas olla praktikal ühes või mitmes ettevõttes;

jne

 
Meede 1.5.2 ATV Tööandjate ja õppeasutuste koostöö toetamine praktikasüsteemi arendamisel
Projekti number: 2014-2020.1.05.17-0102
Kogumaksumus ja toetus 20 000.- eurot
Projektijuht: Juta Vallikivi
ESF

11. jaanuaril SPARK demosaalis: Miks võtta praktikante ja kuidas seda teha?

Mustri autor: Siim Tikk

MIKS VÕTTA PRAKTIKANTE JA KUIDAS SEDA TEHA?

Tartu Kunstikool ootab kõiki oma seniseid ja tulevasi praktikapartnereid

N, 11. jaanuaril 2016 kell 9-18 Tartu kesklinnas asuvasse SPARK demosaali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saab süüa ja uusi kontakte luua. Pärast lõunat on võimalus saada virtuaalreaalsuses joonistamise kogemus.

Registreeri end!

Tartu Kunstikooli praktikabaasi arendamist toetab Euroopa Liit.

Toimumise aastad:2017-2019
Meede 1.5.2 ATV Tööandjate ja õppeasutuste koostöö toetamine praktikasüsteemi arendamisel
Projekti number: 2014-2020.1.05.17-0102
Kogumaksumus ja toetus 20 000.- eurot
Projektijuht: Juta Vallikivi
ESF

 

8. jaanuaril rääkisid ettevõttepraktika kogemustest lõpukursuste õppijad

Mustri autor: Kristin Vaher

Lõpukursused olid oktoobrist detsembrini ettevõttepraktikal ja jagasid oma kogemusi.

Ettevõttepraktika tagasisideseminar 8. jaanuaril 2018

Kell 9.00-17.20 ruumis 402

9.00 Margus Teska – TK ja TKK raamatukogu, välispraktika

9.10 Helen Bondarev – Vanemuine                     

9.20 Kristin Kurs – VÕTA

9.30 Ketter Laurits – Eluviis OÜ

9.40 Anna-Liisa Palok – Thors Films OÜ

9.50 Julia Paštšuk – Lovin OÜ

10.00 Liisi Raa – Kaubamaja AS

10.10 Signe Varik – Tartu LV kultuuriosakond (Tiigi Seltsimaja)

10.20 Siiri Hyttinen – Teleprint OÜ, TK ja TKK raamatukogu

10.30 Allan Jõe – Wulcan OÜ, Iglu OÜ

10.40 Erelin Kallas – VÕTA-ga

10.50 Kristiina Klaan – Creative Union AS (Newton Marketing, Identity)

11.00 Eva Krivonogova – Tartu Rahvaülikool SA

11.10 Andrei Kupjanski – Anne Foto FIE

11.20 Kristine Laurits – välispraktika, Made By OÜ

11.30 Triin Linnaks – Redel Disain OÜ, SYS Print OÜ, Ott Kagovere OÜ

11.40 Mait Luidalepp – välispraktika

11.50 Nele Luik – LMK eelinkubatsioon

12.00 Evelin Lumi – Martelon Grupp OÜ, Pildisahtel OÜ

LÕUNA

13.10 Aksel Lõbu – Hansekon , Elva Postipoiss, SA Tartu Rahvaülikool

13.20 Teevi Pihlak – VÕTA

13.30 Siiri Tarrikas – Rebase talu, Martelon Grupp OÜ

13.40 Helena Aadli – välispraktika, Trükimuuseum

13.50 Elizabeth Harkmann – Graatsia OÜ

14.00 Diana Michelson – välispraktika

14.10 Sameliina Paurson – Random Solutions OÜ

14.20 Gerda-Liz Põdersoo –  Fotograaf Triin Maasik

14.30 Helerin Rückenberg – Thors Films OÜ

14.40 Greete Sütt – VÕTA

14.50 Helena Tammesalu – välispraktika, Altalton OÜ

15.00 Birgit Tull – Vanemuine

15.10 Lisanna Unt – välispraktika

15.20 Anastassia Imatra – välispraktika, Kultuuritahvel MTÜ

15.30 Mark Liechti – Disainiturbiin OÜ

15.40 Karin Maranik – Leinatamme Fond SA, välispraktika

15.50 Kadi Punnisk –välispraktika

16. 00 Maria Adelina Põhjala – Vestmint Pro OÜ

16.10 Iris Allese – BT Style OÜ

16.20 Valeria Potjava – välispraktika, Martelon Grupp OÜ

16.30 Markus Orgusaar – Tartu Linna-rmt-kogu tehnikakirjanduse osakond

16.40 Egmond Merivee – OÜ Väike Täring

16.50 Martin Salundi – OÜ Navitrolla

17.00 Katrin Roots – VÕTA

17.10 Marleen Eino – MTÜ Disainiturbiin

Seminar on vabas vormis. Võtke kaasa head kohvi või teed ja näksimist. Päev tuleb pikk:).

 

Tartu Kunstikooli säravaimad hetked aastal 2017!

Mustri autor: Mariisa Põld

Tartu Kunstikooli säravaimad hetked aastal 2017

 

Tartu Kunstikooli õpilaste (Valeria, Iris, Markus ja Egmond) animafilm võitis noorte kunstibiennaalil Roomas publikuauhinna! Aukirja andis üle Itaalia haridusminister Valeria Fedel. Nathan Ra digimaal tõsteti esile silmapaistva tööna.

Noor Meister 2017 kutsevõistlus näitas, et  Eesti parim graafiline disainer on Tartu Kunstikooli vilistlane Jaagup Susi. Neljanda koha sai Kadi Punnisk.

Koolinoorte arhitektuurikonkursi võit tuli Tartu Kunstikooli! Gümnaasiumi õppijate hulgas sai esimese koha Paula Pakk. Äramärgituks sai Merili Pappel. Paula sai ka Paide linna eripreemia oma töö eest.

PPA korruptsioonitegude büroo ja Tartu Kunstikooli ühistöös valminud rändnäituse „Korruptsiooni mitu nägu“ avamisel superministeeriumis osales justiitsminister Urmas Reinsalu. Rändnäitus oli teemaks Terevisioonis ja Aktuaalse Kaamera uudistes. AK uudised tegi klipi ka näituse tegemisest Tartu Kunstikoolis kohapeal.

Ringvaatesse jõudis Tartu Kunstikooli 24 tunni koomiks! Mette Mari Kaljas ja Roland Seer joonistasid otse-eetris kutsehariduse teemalist koomiksit. AK uudistetoimetus intervjueeris osalejaid ning filmis maratoni algust ja lõppu koolis kohapeal.

Eestimaa õpib ja tänab: Tartu Kunstikoolis töötab Aasta Kutseõppeasutuse Õpetaja Merille Hommik!

Tartu Kunstikooli rändauhind KULDPLIIATS antakse üle jõululõunal 21. detsembril

Mustri autor: Mariliis Newsome

Tartu Kunstikooli rändauhinna KULDPLIIATS-i saajad:

Sügissemester 2010 Siiri Jüris

Kevadsemester 2011 Art Nõukas

Sügissemester 2011 Katrin Kelpman

Kevadsemester 2012 Nathan Ra Vaino

Sügissemester 2012 Maris Tammer

Kevadsemester 2013 Sofia Volkova

Sügissemester 2013 Sirje Piir

Kevadsemester 2014 Mai Bauvald

Sügissemester 2014 Diana Rossmann

Kevadsemester 2015 Joosep Sepp

Sügissemester 2015 Sven Orav

Kevadsemester 2016 Evelina Nuusberg

Sügissemester 2016 Inga Gussarova

Kevadsemester 2017 Anastasiia Volobuieva

Sügissemester 2017 MARILIIS KÜTT – ÕNNITLEME!

Sügis 2017 nominendid:

Mariliis Kütt
Jane Jürman
Zeinäb Mirzojeva
Anna Mari Jürgen
Kätriin Säde
Anastassia Cheberya
Lagle Nõu
Johanna Mägi

Sirle Kisla

Kaili Kalle-Soe

Joonistusõpetajad pakuvad semestri lõpus toimuvatel hindamistel välja nominendid ja otsustavad, kes on väärt kasutama kuldset pliiatsit terve järgmise semestri vältel. Kuldpliiatsi valmistas joonistusõpetaja Udo Vool.

Fotodel on Kuldpliiatsi saanud Siiri Jüris, Art Nõukas, Katrin Kelpman, Joosep Sepp ning Kuldpliiatsi valmistaja Udo Vool.

siiri

udo pilt kaks kuldpliiatsit joon võist1

Tartu Kunstikooli õppijad Paula Pakk ja Merili Pappel said väga head tulemused koolinoorte arhitektuurikonkursil 2017

Mustri autor: Kristin Vaher

Selgunud on neljanda koolinoorte arhitektuurikonkursi parimad tööd.

Konkursi näitus jääb Paide keskväljakule üles 29. detsembrini 2017 ja loodetavasti rändab sealt edasi konkursil osalenud koolidesse.

ituse avamine ja auhindade üleandmine leiab aset 9. detsembril algusega 13.30 Paide keskväljakul!

Järva Teataja: Gümnaasiumi žürii sõnul olid konkursitööd heas mõttes üllatavad ning võistlus tõsine. Õpilased on suutnud mõelda inimväärse ruumi peale, luua koht, kuhu tahetakse tulla ning mõeldud on oma peaga, mitte järgitud ainult olemasolevat.

Palju õnne võitjatele ja suur kummardus kõigile Tartu Kunstikooli õppijatele, kes oma tööd konkursile esitasid.

Juhendaja Siimu silmis olid kõik esitatud tööd väga head ja äramärkimist väärt ja kõigist töödest valmistatakse ette näitus Tartu Kunstikoolis.

Selle jaoks on planeeritud erialaprojektide tund 1. detsembril (reedel) kl 13.

Gümnaasiumi töid hindasid Kaire Nõmm, Siiri Vallner ja Jaak-Adam Looveer, kes otsustasid järgnevalt:

I koht – PUUPARADIIS – Paula Pakk (Tartu Kunstikool, juhendaja Siim Soonsein)

II koht – SÜDAMELAINED – Patrick Liik (Nõo Reaalgümnaasium)

III koht – VEESILM ROHELUSES – Getter Pihlak (Hugo Treffneri Gümnaasium)

Äramärgitud tööd:

SEE THROUGH THE FUTURE – Kärt Heinvere, Pia Redeker, Mari-Ann Sepp (Pelgulinna Gümnaasium, juhendaja Liisa Kivi)
INIMSÕBRALIK KESKVÄLJAK – Kärt Vaher, Kätlin Muttika, Elen Riiman (Jõgevamaa Gümnaasium, juhendaja Anne Jaama)
MODERNISTLIK LINNAVÄLJAK – Merili Pappel (Tartu Kunstikool, juhendaja Siim Soonsein)

 

Tartu Kunstikooli fondi blogi

Mustri autor: Siim Tikk

Poolteist aastat tagasi, Tartu Kunstikooli 65 juubeli raames, tegid õpilased Tartu Kunstikooli fondi blogi, kuhu postitatakse järjest uusi töid. Kõik tööd on pärit meie kooli fondist.

Saa osa kooli ajaloost ja vaata tehtud tööd oma silmaga üle! Tartu Kunstikooli fond on parimate õpilastööde varamu, mida kasutatakse õppematerjalina tundides, näituste korraldamiseks ja ülevaateartiklite kirjutamiseks. Fondi töid on ka asutustele välja laenutatud. 66 aasta jooksul on fondi kogutud väga erinevaid töid, sest Tartu Kunstikoolis on õpetatud paljusid erialasid.

rahvariides

Tartu Kunstikooli 3D-õppijate animafilm võitis Roomas kunstibiennaalil publikuauhinna

Mustri autor: Laura Repp

Itaalias noorte kunstibiennaalil Roomas osalenud Tartu Kunstikooli õpilaste animafilm «A Game of Identity» sai publikuauhinna. Film osaleb 15.–16. septembril 2017 toimuval Rapla Kultuurifestivalil SÄRIN.

Raimu Hanson kirjutas biennaali publikuauhinnast Tartu Postimehes 16. jaanuaril 2017.

Rahvusvahelisel Kunstiõpilaste Biennaalil Roomas Palazzo Venezias detsembris 2016 osalesid Tartust viis 3D-eriala õpilast.

Eestit valiti konkurss-näitusel esindama Nathan Ra Vaino digimaal “Lost in the Gameworld” ning Egmond Merivee, Iris Allese, Markus Orgusaar ja Valeria Potjava lühianimatsioon “A Game of Identity”.

Õpilasi juhendasid Tartu Kunstikooli õpetajad Roland Seer, Nuno Neves ja Merille Hommik.

Noortebiennaali teema oli “Il Gioco” – “Mäng”. Tänu biennaali korraldava Itaalia ühe tuntuima kunstikooli Liceo Artistico Enzo Rossi ja Itaalia Eesti Seltsi koostööle kutsuti bienaalile külalisesinejaks ka Eesti. Biennaali korraldajad said Itaalia presidendi auraha ning publiku tähelepanu oli avamisel suur.

Konkursile oli valitud üle 200 töö. Biennaal toimub Rooma kesklinnas Palazzo Venezia väljaku juures. Eesti-poolne projektijuht on Eneli Valge, kes Itaalia Eesti Seltsi ettepanekul koordineeris Tartu Kunstikooli osalemist üritusel ja tõi võidutööde autorid koos õpetaja Roosi Talvikuga Rooma biennaali avamisele.

Eesti kunstiõpilaste osalemist Roomas toimuval biennaalil toetas Tartu Kultuurkapital ning see sai teoks Tartu Kunstikooli, Itaalia Eesti Seltsi ja Liceo Artistico Enzo Rossi koostöös.

Tartu Kunstikooli võistlustööd: https://docs.google.com/open?id=0B5kIwiRlQXHMS3lSS1FvaGZrWkk https://www.youtube.com/watch?v=vdOADi3wzVQ&feature=youtu.be

tartu-kunstikool-roomas-2016-15-dets

Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo ja Tartu Kunstikooli näitus «Korruptsiooni mitu nägu»

Mustri autor: Mariisa Põld

Visualiseerimine on Tartu Kunstikooli õppijate erialane töö, ükskõik, kas nad on 3D-kujundajad, dekoraatorid, kujundusgraafikud või stilistid.

Korruptsioonivastase kampaania loomine oli hea ülesanne, kuidas visualiseerida keerulist ja mitmetasandilist nähtust ühiskonnas.

Lähteülesanne oli välja pakkuda meeskonna edasiarendus piktograafia kursusel valminud korruptsiooni kujutavast sümboolikast.

Eesmärk on, et pilti vaadates saaks võimalikult lihtsalt ja selgelt aru, et tegu on korruptsiooniga.

Rändnäituse kujunduslik pool kirjeldab, mis on kujundaja-disaineri töö mõte: teha asju nähtavaks, paremini arusaadavaks ning selgemaks. Kujundada tuli infokandjate komplekt ja teha fotoseeria, mis jutustab lugu või annab edasi meeleolu. Modelle oli vaja rõivastada ja jumestada valitud stilistikast ning tegelaskuju taustaloost lähtuvalt.

Tulemuseni jõuti peaaegu aasta kestnud tööga, kus lõimiti erinevaid ameteid ja töötati meeskonnas.

 POSTIMEES Tallinn: Alates 12. detsembrist 2017 saab tutvuda Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo ja Tartu Kunstikooli näitusega «Korruptsiooni mitu nägu».

Näitus tutvustab korruptiivse tegevuse peegeldust läbi kunstiõpilaste silmade.

Õppurite kunstiprojekti eest andis ühing Korruptsioonivastane Eesti keskkriminaalpolitsei  korruptsioonikuritegude büroole aasta korruptsioonivastase teo tiitli. Fotod: Mihkel Maripuu

 

24h-koomiksimaraton Tartu Kunstikoolis 24.-25. novembril 2017

Mustri autor: Mariisa Põld

24h-koomiksimaraton sai läbi ja tuleb 2018 jälle!

Kokkuvõtteks intervjuud osalejate ja korraldajaga Aktuaalse Kaamera uudistes.

Sissejuhatus maratonile tehti RINGVAATES!

Algab reedel, 24. novembril kell 15 ja lõpeb laupäeval, 25. novembril kell 15 Tartu Kunstikoolis. Kestab täpselt 24 tundi.

Maratoni maaletooja on koomiksi- ja maaliõpetaja Peeter Krosmann.
Tegemist on osaga rahvusvahelisest ettevõtmisest – idee algatas 1990. aastal ameerika koomiksikunstnik ja -teoreetik Scott McCloud.

Eesmärk on luua iga tunni kohta üks lehekülg koomiksit. Ehk 24 tunniga 24 lehekülge kandvat lugu ja põnevat pildimaterjali. Selle aja sisse peab mahtuma kõik: loo väljamõtlemine, joonistamine, teostus ja soovi korral koloreerimine. Materjalid ja tehnika on vabad. Eelnevaid ettevalmistusi, mis puudutavad loo väljamõtlemist või visandeid, teha ei tohi.

Inspireeriva muusika, pildimaterjali, raamatu, eseme ja töövahendite leidmine on lubatud ja soovitatav. Kaasa söök, jook, madrats ja magamiskott (kui keegi vahepeal silma looja tahab lasta).

Korraldaja Roland Seer.

24h koomiksi info FB-s.

Ruum 307A on 24 tunniseks koomiksijoonistamiseks kinni pandud.

Trükimuuseum tuleb appi, et valmivatest töödest köita kokku üks ilus kogumik!

Kas oled katsumuseks valmis?

048

031

Joonistusvõistlus 2017 Tartu Kunstikoolis reedel, 24. novembril

Mustri autor: Siim Tikk

JOONISTUSVÕISTLUS 2017 Tartu Kunstikoolis.

Reedel, 24. novembril 2017 toimus Tartus juba järjekorras kuues joonistamise meistrivõistlus!

Joonistusvõistluse 2017 tulemused:

TEEMA: Eesti Vabariigi jaoks oluline isik ja tema tegevus

Vanusekategooria 10-15:
I koht – Saara Väli
II koht – Laura Viese
III koht – Mirtel Kiisa ja Kristiina Pahkla

Vanusekategooria 16-100:
I koht – Kadri Sooberg
II koht – Diana Mällo
III koht – Deniss Vorobjov

TEEMA: Nutisõltlane

Vanusekategooria 10-15:
I koht – Regina Kuznetsova
II koht – Liisa Pajos
III koht – Kristina Horohordina
Äramärgitud:
Darja Tsernavina, Anette Orav, Marija Bolsakova

Vanusekategooria 16-100:
I koht – Madis Oru
II koht – Mira Zimmermann
III koht – Carol Põldsaar

Sel korral pühendasime selle Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale!

Tartu Kunstikool töötab selle nimel, et joonistusoskus ei kaoks ja et käelistele oskustele pöörataks tähelepanu. Joonistamine on nagu sport, mis näitab aju, silma ja käe treenitust. Eelduseks on anne ja igapäevane treening juhendaja käe all ning tulemuseks on vaatlemisoskus, mõtlemine ja täpne käsi. Umbes nagu male või vibulaskmine.

 

 

 

 

 

1. KODUS JOONISTAJATELE (tähtaeg 20. november 2017!)
Teema: EESTI VABARIIGI JAOKS OLULINE ISIK JA TEMA TEGEVUS

Joonistusvõistluse kodus tehtud töödest valis zürii välja parimad!

Auhinnalised kohad said Laura Viese, Kristina Pahkla, Kadri Sooberg, Diana Mällo, Deniss Vorobjov, Mirtel Kiisa ja Saara Väli.

ÕNNITLEME!

Täpsemalt juba auhindade jagamisel reedel, 24. nov kell 14.00 Tartu Kunstikoolis

Osalema on oodatud joonistajad alates 10. eluaastast! Hinnatakse kujutlusvõimet, originaalsust ja tehnilist teostust. Töö formaat on A2. Tehnikad: harilik pliiats, süsi, värvilised pliiatsid, viltpliiatsid, markerid. Valida võib ühe neist või siis teostada töö segatehnikas.

Tööd tuleb Tartu Kunstikooli saata/tuua hiljemalt 20. novembriks 2017 ja varustada märksõnaga „Joonistusvõistlus“, nimi, vanus, telefon, meiliaadress. Tartu Kunstikooli aadress on: Eha tn. 41, 50103 Tartu.

2. KOHAPEAL JOONISTAJATELE (toimub 24. novembril 2017 Tartu Kunstikoolis suures ateljees (ruum 402))

Teema: NUTISÕLTLANE

Joonistatakse Tartu Kunstikoolis koha peal reedel, 24. novembril kell 10 – 13.30.

Joonistajatele antakse kohapeal paber. Pliiatsid, markerid, kustutuskummi ja muud joonistusvahendid peab osaleja ise kaasa võtma.

Joonistusvõistluse 2017 zürii: Ave Kongo, Aet Kingsepp, Andrus Peegel, Igor Tõnu Tass

Töid hinnatakse kahes vanusegrupis:
I 10-15 aastased
II 16-100 aastased

Kell 13.30 kuni 14.00 pakutakse teed, kohvi, võileibu ja midagi magusat

Kell 14.00 autasustamine toimub suures ateljees.

Joonistusvõistluse ajal kl 10-13 saab oma käega proovida testpabereid ja kunstitarbeid võistluse toetajalt SKIZZE-lt.

Auhindadega toetavad Büroopluss, Kunsti ja Hobi Galerii, Skizze ja Rahva Raamat.

Vaata ka FB-s joonistusvõistlus 2017

Lisainfo Tiina Unt:

tel 55 980 982

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastuvõtt 2018

Mustri autor: Kristin Vaher

Tartu Kunstikooli võetakse 2018 aastal õppima:

Põhihariduse baasil (õppeaeg 3 aastat ja 6 kuud):

kujundusgraafik

dekoraator

3D kunstnik-kujundaja

Keskhariduse baasil (õppeaeg 2 aastat ja 6 kuud):

kujundusgraafik

stilist

3D kunstnik-kujundaja

Keskhariduse baasil (õppeaeg 1 aasta):

kunstnik kujundaja jätkuõpe

 

NB! Avatud on ka KHB/PHB illustraatori õppekava, samuti KHB dekoraatori õppekava ning PHB stilisti õppekava, kuid nendele erialadele gruppe ei avata. Õppijaid võetakse kas õpipoisiõppesse (ettevõtte olemasolul) või tugeva erialase portfoolio ja motivatsioonivestluse alusel. Sel juhul peab õppija arvestama tavalisest suurema iseseisva panusega õppetöö planeerimisse ja juhtimisse.

Tartu Kunstikooli vilistlane Pamela Sume on Eesti Disainiauhinna 2017 Noor Püss

Mustri autor: Kristin Vaher

Tartu Kunstikooli vilistlane (lõpetas kooli 2013) Pamela Sume valiti Eesti Disainiauhinna Nooreks Püssiks.

Hmmm Creative Studio disainerid Andreas Roosson ja Pamela Sume valiti Young Gun “kaheraudseks” ehk ADC*E Eesti Disainiauhinnad 2017 parimateks noorteks.

Helene Vetik valiti Aasta Disaineriks 2017 ja ei ole vähetähtis fakt, et konkursi mõlemad Noored Püssid Pamela ja Andreas just tema juures lendamist harjutavad.

Hmmm Creative Studio tiim:

  • loovjuht boss: Karl Saluveer
  • disainer boss: Helene Vetik
  • disainer: Pamela Sume
  • disainer: Andreas Roosson
  • progeja: Madis Nestor

Vaata kõiki ADC*E Eesti Disainiauhinnad 2017 võidutöid: defol.io/adcestonia/2017

ADC*E Eesti Disainiauhindade konkurss toimus tänavu juba kümendat aastat, et tutvustada ja tunnustada Eesti parimat disaini – konkursile esitati 338 tööd.

Hmmm Creative Studio on ka Tartu Kunstikooli praktikapartner.

Valikainete nädalal juhendas Tartu Kunstikoolis õpituba kunstnik Peeter Krosmann

Mustri autor: Siim Tikk

Kunstnik Peeter Krosmann kolis Kaunasesse. Leedus ühtegi muud tööd peale maalimise ja joonistamise tal praegu ei ole. Küll aga oli tal äsja Tartu Kunstikoolis õpetajana valikaine nädal. Ta juhendas õpituba “Kuidas saada kunstnikuks? Visuaalkapital”. Endisesse kodulinna Tartusse on tal nõnda asja neli-viis korda aastas.

Peeter Krosmann avas eile Tartu kunstimajas (Vanemuise 26) ateljeenäitus­­müügi Tartu-vaatelistest maalidest.

Väljapanekus on 11 maali.

Näitus on kõigile avatud veel täna ja 2. novembril 2017 kell 12–19.

 

Aasta kutseõppeasutuse õpetajaks sai Merille Hommik Tartu Kunstikoolist. Palju õnne!

Mustri autor: Mariisa Põld

Laupäeva (7. okt) õhtul toimunud galaõhtul tänas haridus- ja teadusministeerium aasta parimaid õpetajaid, tublimaid õpilasi ja hariduselu sõpru.

Aasta kutseõppeasutuse õpetajaks tituleeriti Merille Hommik Tartu Kunstikoolist.

Merille on karismaatiline õpetaja, kes otsib viise, kuidas disaini- ja kunstierialade õpet ühendada tervikliku maailmapildi tekitamise ja kultuurseks inimeseks kasvamisega.

Merille on suutnud edukalt lõimida kunstiajaloo ja 3D modelleerimise, mis teeb õppijatele kunstiajaloo õppimise kordades huvitavamaks.

Aasta õpetaja gala “Eestimaa õpib ja tänab” 2017.

Merille heaks valminud videoprojekt, mis aitas kaasa Merille “Aasta kutseõppeasutuse õpetaja 2017” tiitli saamisele. Suur tänu õppijatele!

PPA korruptsioonibüroo koostöö Tartu Kunstikooliga eksamiülesandest rändnäituseni

Mustri autor: Kristin Vaher

Politsei- ja piirivalveameti korruptsioonibüroo oli Tartu Kunstikooli koostööpartneriks kevadisel komplekseksamil.

Nüüd oleme nii kaugel, et eksami käigus valminud kujundustest koostavad meie lõpukursuse kujundajad noortele suunatud rändnäituse.

Sellega seoses soovib PPA koostöös ETVga filmida uudislõigu AK-sse.
ETV saabub filmima täna (29. sept) kell 11.

Dekoratsiooniks on valminud mõned suuremõõtmelised figuurid.
Võttekoha valmistavad ette lõpukursuse kujundajad, nende soov oli filmida ateljees.

Uudislõigu filmimine on õppetöö osa. Noored räägivad telereporterile kujundaja tööst.

Meediakajastuse korraldab PPA korruptsioonibüroo, kontaktisik on Remo Perli.

ERR, ETV kultuuriuudised TÄNA 29. sept. kl 18.30 ja AK kell 21.

Rändnäitus avatakse detsembris 2017.

Tartu Kunstikooli meeskond mustrite projekti raames Burgoses Hispaanias

Mustri autor: Kuldar Leement

Mustrid, ettevõtlikkus ja kultuuripärand – EntreVET projekt

23. septembrist kuni 2. oktoobrini 2017 töötas mustrite projekti meeskond Burgoses Hispaanias. Teemaks oli: ideest tooteni ehk tootearenduse protsessi läbitegemine.

Osalesid Tartu Kunstikooli õpilased Kristin Kurs, Olga Hoch, Elisa Maria Kivimägi, Helena Aadli ja õpetajad Tiina Unt ning Roosi Talvik.

Rahastanud Erasmus+

Osalesid Roosi Talvik, Tiina Unt ja õpilased Olga Hoch, Helena Aadli, Elisa Maria Kivimägi ja Kristin Kurs.

Tartu Kunstikool veab Erasmus+ projekti EntreVET, mille eesmärgiks on levitada Tartu Kunstikoolis juba pikalt kasutusel olevat metoodikat, kus rahvapärandist võetakse mõni mustrimotiiv ning noored kutseõpilased disainivad selle kujundusprogrammi Adobe Illustrator abil ümber ning kasutavad seda mõnel tootel.

Projekti teine oluline eesmärk on tõsta noorte seas ettevõtlikkust ja initsiatiivi.

Alumisel pildil vasakult paremale: õp. Erich Brutus, õppija Elisa Maria Kivimägi, õp. Tõnis Kriisa, projektijuht Roosi Talvik, õp. Tiina Unt, õppijad Olga Hoch, Zeinäb Mirzojeva ja Helena H. M. Aadli.

2017 veebruaris tegid õpilased Olga Hoch, Elisa Maria Kivimägi, Helena Aadli ja Külli Sari tegid soomlastele, itaallastele ja hispaanlastele läbi Skype’i virtuaalstuudio Eesti kultuurist ja mustritest!

Projekti sisutegevuste idee on leida, visualiseerida ja mustriteks digiteerida erinevatele kultuuridele ja kohalikele traditsioonidele isloomulikke visuaalseid motiive ja kasutada neid toote väljaarendamisel. Tegevuste elluviimiseks kohtuvad partnerorganisatsioonide tiimid veebiõpitoas Tartus ja õpitubades Soomes, Hispaanias ja Itaalias.  Projekti lõpuks valmib igal tiimil oma toote prototüüp.