Koolitused

Täienduskoolituskursused

Tasuta täienduskoolituskursused 2019 aastal

Kursusi rahastab :      

 

3D-modelleerimine ja 2D-joonestamine 36 ak tundi

Julgustuskursus kujundajatele: vektor ja pikselgraafika algõpe 64 ak tundi

Loomeettevõtlusega alustamine: toode, teenus, klient 40 ak tundi kontakttunde, 40 tundi iseseisvat tööd

Turundusmaterjalid veebis vabavaraliste programmidega 20 ak tundi

Väljapanekute kujundamine 20 ak tundi

2019. a kursuste toimumise aja kuulutame välja hiljemalt veebruaris.
 

Registreerimislehe kaudu on hetkel võimalik ainult liituda meie infokirjaga.

 

LINK EELREGISTREERIMISE LEHELE

Registreerimise juhend:
Palun täitke eelregistreerimise vorm
Eelregistreerunutega võtame kursuse toimumisaja lähenemisel ühendust ja saadame avalduse vormi.

Avalduse saatnud isikute hulgast valitakse kursusel osalejad 1 nädal  enne kursuse toimumist ja antakse avalduse saatnud isikutele teada.

Info: koolitus@tartukunstikool.ee