Vastuvõtt

Õpilasvarju nädal


Õpilasvarju nädal toimub 30.03-04.04, mil on valikainete nädal. Selle raames on võimalik koolist huvitunutel osa võtta valikainetest. Täpsem info registreerimisest ja ainetest õige pea.

Õpilasvarju nädal toimub 30.03-04.04, mil on valikainete nädal. Selle raames on võimalik koolist huvitunutel osa võtta valikainetest. Täpsem info registreerimisest ja ainetest õige pea.