Koolielu

Majutus

Tartu Kunstikooli õpilased majututatakse võimalusel Tartu Kutsehariduskeskuse õpilaskodudes Kopli 1C või Põllu 11C.