ESF

Koos ettevõtlikuks!

Tartu Kunstikool korraldab projekti "Koos ettevõtlikuks!" ettevõtlusõppega seotud õpetajatele õpikogukonna mudelduslaagrid. Eriti teretulnud on koolide tiimid, kuid võimalik on ka osaleda üksinda oma koolist.

Laagrid toimuvad 3.-5.oktoober 2018; 30.jaanuar-1. veebruar 2019; 22.-24.mai 2019
Kandideerimise eelduseks on võimalus osaleda kõigis laagrites ja valmidus koostada/uuendada viimaseks laagriks  kooli ettevõtlusõppemooduli rakenduslik ainekava. Selle tegevuse toetamiseks käesolev õpikogukogukond kokku kutsutaksegi.

Õpikogukonda mahub 16 inimest.

Info: Juta Vallikivi (juta.vallikivi@tartukunstikool.ee)

Registreerimisleht