ESF

More cooperation and partners

Koos ettevõtlikuks!

Tartu Kunstikool korraldab projekti "Koos ettevõtlikuks!" ettevõtlusõppega seotud õpetajatele õpikogukonna mudelduslaagrid. Eriti teretulnud on koolide tiimid, kuid võimalik on ka osaleda üksinda oma koolist.

Laagrid toimuvad 3.-5.oktoober 2018; 30.jaanuar-1. veebruar 2019; 22.-24.mai 2019
Kandideerimise eelduseks on võimalus osaleda kõigis laagrites ja valmidus koostada/uuendada viimaseks laagriks  kooli ettevõtlusõppemooduli rakenduslik ainekava. Selle tegevuse toetamiseks käesolev õpikogukogukond kokku kutsutaksegi.

Õpikogukonda mahub 16 inimest.

Info: Juta Vallikivi (juta.vallikivi@tartukunstikool.ee)

Registreerimisleht