Vastuvõtt

Erialad


Kujundajad nuputavad päevast päeva, mismoodi inimeste elu ja keskkonda mugavamaks, paremaks ja kaunimaks teha, kuidas väheste vahenditega saavutada võimsaid tulemusi.

Kujundajaks ja disaineriks ei pea sündima! Piisab õppimisest.

Selles valdkonnas võivad läbi lüüa kõik, kel nupp nokib.

Kas sa kunstiringis oled käinud või mitte – kui sulle meeldib juurelda, mis asjad just nii on, nagu nad on ja kas ei saaks kuidagi paremini, kui sa armastad leiutada ja katsetada, kui sulle sobib koostöö ja inimeste aitamine, siis võib sinustki saada kujundaja või disainer.

 

Vaata videot ja saad teada, miks tulid Tartu Kunstikooli õppima näiteks Mette Mari ja Kristin.


Kujundajad nuputavad päevast päeva, mismoodi inimeste elu ja keskkonda mugavamaks, paremaks ja kaunimaks teha, kuidas väheste vahenditega saavutada võimsaid tulemusi.

Kujundajaks ja disaineriks ei pea sündima! Piisab õppimisest.

Selles valdkonnas võivad läbi lüüa kõik, kel nupp nokib.

Kas sa kunstiringis oled käinud või mitte ? kui sulle meeldib juurelda, mis asjad just nii on, nagu nad on ja kas ei saaks kuidagi paremini, kui sa armastad leiutada ja katsetada, kui sulle sobib koostöö ja inimeste aitamine, siis võib sinustki saada kujundaja või disainer.

 


Vaata videot ja saad teada, miks tulid Tartu Kunstikooli õppima näiteks Mette Mari ja Kristin.

Stilisti, kujundusgraafiku, illustraatori, dekoraatori või 3D modelleerija jätkuõpe

Kunstnik-kujundaja jätkuõpe (5.tase)

Stilisti, kujundusgraafiku, illustraatori, dekoraatori või 3D modelleerija jätkuõpe.

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikJätkuõpeÕppevormStatsionaarneEeldus alustamiseksOmandatud 4.taseme kutsetunnistus kujundajana või sellele vastavad oskused Õppeaeg1 aasta
ÕppeliikÕpipoisiõpeÕppevormTöökohapõhine 2/3 mahusEeldus alustamiseksOmandatud 4.taseme kutsetunnistus kujundajana või sellele vastavad oskused Õppeaeg1 aasta

Statsionaarne jätkuõpe

Jätkuõppes on Tartu Kunstikoolis võimalik õppida KUNSTNIK-KUJUNDAJA 5.taseme õppekaval järgnevatel spetsialiseerumistel:

  •  kujundaja spetsialiseerumisega DEKORAATORIKS;
  •  kujundaja spetsialiseerumisega KUJUNDUSGRAAFIKUKS;
  •  kujundaja spetsialiseerumisega STILISTIKS;
  •  kujundaja spetsialiseerumisega 3D KUNSTNIK-KUJUNDAJAKS;
  •  kujundaja spetsialiseerumisega ILLUSTRAATORIKS.

Loe kujundaja kutsestandardi kohta SIIT.

Avaldusi saab esitada kuni 2. märtsini 2020, õppetöö algab 9. märtsil 2020 ja lõpeb veebruaris 2021. Vaata täpsemalt kandideerimisdokumentide kohta SIIT.

Õpe on statsionaarne. Kontakttunnid ja iseseisev/meeskondlik töö moodustavad kokku täisajaga õppe: kontakttunde on nädalas 1-3 päeval (K-R), ülejäänud aja planeerimisel on õppijad vabad. Erandiks on 6x aastas toimuvad valikõpingute nädalad, kus toimub intensiivne õppetöö kogu nädala E-R. Vaata täpsemaid 20/21 aasta valikõpingute aegu kalenderplaanist.

Õppetegevused jaotuvad ajalisel skaalal järgmiselt: 

  1. Soojendusplokk DETOX (esimene kuu)

  2. Projekt I Meeskondlik projekt (3 kuud) + tiimicoachimine jt ühistegevused + isiklikust õpiplaanist tulenevad tegevused (sh tundides või valikainetes osalemine)

  3. Projekt II Praktiline töö (individuaalne või meeskondlik) või praktika ettevõttes oma projektiga (4 kuud) + tiimicoachimine jt ühistegevused + isiklikust õpiplaanist tulenevad tegevused (sh tundides või valikainetes osalemine)

  4. Lõpuperiood (1 kuu) - portfoolio kokkupanek ja selle kaitsmine

Link rakenduskavale 2020/21 >>

Projektiks võib olla töö kliendile, oma toote või teenuse loomine, oma brändi väljaarendamine jne. Oluline ja läbiv on õppes isiklik areng, mille suuna ja eesmärgid seab iga õppija ise, abiks on õppenõustaja ja/või mentor ning tiimicoach

Oluline on saada aasta jooksul erialaselt paremaks, iseseisvamaks ja konkurentsivõimelisemaks. Õppe raames on vaja teha meeskonnatööd, lugeda erialast/arendavat kirjandust ning koguda nn silmaringipunkte.

Tegu on tiimiõppega, õpet toetavad tiimicoach, õppenõustaja, erialane mentor.

Õppeaasta lõpeb kutse-eksamiga, milleks on portfoolio avalik kaitsmine erialakomisjoni ees. Kutse-eksamile pääsemise eelduseks on kõikide kohustuslike moodulite läbimine.

Lõpetajale omistatakse 5.taseme kutsetunnistus.

Õpe on tasuta.

Jätkuõppe nõustamispäevad on: 12.12.2019 kell 16 - 17; 13.01.2020 kell 16 - 17; 14.02.2020 kell 16 - 17,Tartu Kunstikoolis, Eha 41.

Õpipoisiõpe

Õpe toimub õpipoisina ettevõttes. Õppija koostab endale õppimise plaani: eesmärgiks on saada erialaselt paremaks, iseseisvamaks ja konkurentsivõimelisemaks. Õpet toetavad coach, mentor ja juhendajad kuid õppetegevus toimub peamiselt oma töökohal. Võimalik on osaleda erinevatel Tartu Kunstikooli kursustel. Õppe jooksul on võimalik soovi korral sooritada erialaga seotud projekte individuaalselt või tiimis. 

 

Nõuded õpingute alustamiseks: 
1. olemas 4.taseme kutsetunnistus kujundajana https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10719487?open_spec=1#stand_spets_div_container või sellele vastavad oskused (hinnatakse vastuvõtu intervjuul portfoolio põhjal)
2. Portfoolio arvestades valitud spetsialiseerumist
3. Projektiidee kirjeldus või motivatsioonikiri