Vastuvõtt

Erialad


Kujundajad nuputavad päevast päeva, mismoodi inimeste elu ja keskkonda mugavamaks, paremaks ja kaunimaks teha, kuidas väheste vahenditega saavutada võimsaid tulemusi.

Kujundajaks ja disaineriks ei pea sündima! Piisab õppimisest.

Selles valdkonnas võivad läbi lüüa kõik, kel nupp nokib.

Kas sa kunstiringis oled käinud või mitte – kui sulle meeldib juurelda, mis asjad just nii on, nagu nad on ja kas ei saaks kuidagi paremini, kui sa armastad leiutada ja katsetada, kui sulle sobib koostöö ja inimeste aitamine, siis võib sinustki saada kujundaja või disainer.

 

Vaata videot ja saad teada, miks tulid Tartu Kunstikooli õppima näiteks Mette Mari ja Kristin.


Kujundajad nuputavad päevast päeva, mismoodi inimeste elu ja keskkonda mugavamaks, paremaks ja kaunimaks teha, kuidas väheste vahenditega saavutada võimsaid tulemusi.

Kujundajaks ja disaineriks ei pea sündima! Piisab õppimisest.

Selles valdkonnas võivad läbi lüüa kõik, kel nupp nokib.

Kas sa kunstiringis oled käinud või mitte ? kui sulle meeldib juurelda, mis asjad just nii on, nagu nad on ja kas ei saaks kuidagi paremini, kui sa armastad leiutada ja katsetada, kui sulle sobib koostöö ja inimeste aitamine, siis võib sinustki saada kujundaja või disainer.

 

Vaata videot ja saad teada, miks tulid Tartu Kunstikooli

õppima näiteks Mette Mari ja Kristin.

Kunstnik-kujundaja (KUKU)

Kunstnik-kujundaja jätkuõpe (5.tase)

Stilisti, kujundusgraafiku, illustraatori, dekoraatori või 3D modelleerija jätkuõpe.

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikJätkuõpeÕppevormStatsionaarneEeldus alustamiseksOmandatud 4.taseme kutsetunnistus kujundajana või sellele vastavad oskused Õppeaeg1 aasta
ÕppeliikÕpipoisiõpeÕppevormTöökohapõhine 2/3 mahusEeldus alustamiseksOmandatud 4.taseme kutsetunnistus kujundajana või sellele vastavad oskused Õppeaeg1 aasta

Statsionaarne jätkuõpe

Õppe jooksul teostatakse 2 projekti, millest vähemasti üks on meeskondlik. Projektiks võib olla töö kliendile, oma toote või teenuse loomine, oma brändi väljaarendamine jne. Oluline ja läbiv on õppes isiklik areng, mille suuna ja eesmärgid seab iga õppija ise. 

Oluline on saada aasta jooksul erialaselt paremaks, iseseisvamaks ja konkurentsivõimelisemaks. Õppe raames on vaja teha meeskonnatööd, lugeda erialast/arendavat kirjandust ning koguda nn"silmaringipunkte".

Õpet toetavad tiimicoachid, valdkondlik mentor ja meeskonnas õppimine.

Kontakttunnid ja iseseisev/meeskondlik töö moodustavad kokku täisajaga õppe: kontakttunde on nädalas 1-3 päeval, ülejäänud aja planeerimisel on õppijad vabad.

Õpingu edukalt läbinul on võimalik saada 5.taseme kutsetunnistus.  

Õpe on tasuta.

 

Õpipoisiõpe

Õpe toimub õpipoisina ettevõttes. Õppija koostab endale õppimise plaani: eesmärgiks on saada erialaselt paremaks, iseseisvamaks ja konkurentsivõimelisemaks. Õpet toetavad coach, mentor ja juhendajad kuid õppetegevus toimub peamiselt oma töökohal. Võimalik on osaleda erinevatel Tartu Kunstikooli kursustel. Õppe jooksul on võimalik soovi korral sooritada erialaga seotud projekte individuaalselt või tiimis. 

 

Nõuded õpingute alustamiseks: 
1. olemas 4.taseme kutsetunnistus kujundajana https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10719487?open_spec=1#stand_spets_div_container või sellele vastavad oskused (hinnatakse vastuvõtu intervjuul portfoolio põhjal)
2. Portfoolio arvestades valitud spetsialiseerumist
3. Projektiidee kirjeldus või motivatsioonikiri