Virtuaalreaalsuse õpikojad

Mustri autor: Kristin Vaher

Virtuaalreaalsuse õpikodade eesmärk on tutvustada kunstialade ja kõrgtehnoloogia kokkupuutepunkti. Plaanis on veebruarist 2017 kuni oktoobrini 2018 läbi viia 17 õpikoda.

Läbiviidud VR töötoad:
Avatud uste päevadel 22. märtsil ja 2. juunil 2017.

VR töötuba toimus MängudeÖÖ-l 8. aprillil kell 21 Apollo kinos (Solarises).MängudeÖÖ on Eesti suurim videomängudele pühendatud üritustesari.

Noorel Meistril (4.-5. mail Tallinnas) osales Tartu Kunstikool multimeedia töötoas.

Kutsehariduse seminaril “Digimeister 2017: kätelkõnd” 24. augustil Rakvere Ametikoolis toimus VR prillidega joonistamise töötuba.

November-detsember 2017 VR-joonistamise valikaine nädalad. TK on esimene kool Eestis, kus õpetatakse VR-joonistamist

Detsember 2017 Tartu Kunstikoolis VR-õppepäev kooli töötajatele

11. jaanuaril 2018 Tööandjatele infopäev uute praktikavormide väljaarendamiseks. Infopäeva raames toimus VR-töötuba.

Tulemas on:

9. veebruaril 2018 Intellektika, kus Tartu Kunstikool on väljas VR-töötoaga

2. märts ja 6. juuni avatud uste päevad Tartu Kunstikoolis

Maalimis- ja joonistamisoskus on VR-is kohe rakendatav. Kui modelleerimiseks peab õppima keerulisi arvutiprogramme, siis VR-is paned prillid pähe, võtad puldid kätte ja hakkad lihtsalt maalima. VR õpikodades saavad inimesed omal käel katsuda, näha ja töötada 3D erialal. Õpikojas saadud unikaalne kogemus, mida virtuaalreaalsus pakub, on üks mõjusamaid vahendeid inimeste mõttemustrite muutmiseks.

Õpikojad toimuvad Tartu Kunstikooli Eha tänava õppehoones või 3D eriala ruumides Aparaaditehases Kastani tänaval. Muude õpikodade toimumisajast antakse teada.

Õpikojad tutvustavad virtuaalreaalsust kui uut ja kiiresti arenevat meediumi ning selle laialdasi kasutusvõimalusi erinevates valdkondades. Samuti õpetatakse interaktiivsete virtuaalreaalsusrakenduste disainimise põhitõdesid. Kutsehariduses on võimalik õppida, tegeleda ja ka hiljem tööd saada kõrgtehnoloogilistel aladel. Tartu Kunstikool on 3D kunstnik-kujundaja erialaga selle plaani teostamiseks ideaalsel positsioonil, sest 3D valdkond on kiiresti arenev ja mujal Eestis taolist eriala nii suures mahus ei õpetata.

Tartu Kunstikool sai Euroopa Liidu Sotsiaalfondist toetust 4563.- eurot  PRÕM 8.7 tegevuse „Kutsehariduse maine tõstmine, õpipoisiõppe laiendamine“ elluviimiseks.

VR töötuba1