Veebilehe loomine: disain ja tehnika

Mustri autor: Mariisa Põld

Sihtrühm: Inimesed, kes vajavad tööalaselt oskusi veebilehe loomiseks. Eelistame erialase hariduseta või keskhariduseta või aegunud oskustega inimesi vanuserühmast 50+. Samuti ootame, et osalejal on konkreetse veebilehe tegemise plaan, sest kursus on praktiline ja keskendub õppimisele läbi tegevus.

Õppegrupi suurus 15 inimest.

 

Õpiväljundid e. õpitulemused: Kursuse läbinu teab veebikujunduse spetsiifikat (kasutusmugavus, fondi- ja värvivalik) ja  oskab luua kodulehe, kasutades nii ette antud kujunduskomplekte kui neid modifitseerida või ehitada koduleht üles oma kujunduskavandi põhjal. Õppija teab, kuidas otsida abi tehniliste probleemide puhul.

 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides:

40

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides:

30

sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides:

5

sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:

25

 Koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht akadeemilistes tundides:  10

 

Õppe sisu:

  1. kujunduse põhimõtted (lehe kompositsioon, fondi- ja värvivalik), kasutusmugavus.

  2. Praktiline veebilehe tegemine (erinevad keskkonnad: WordPress, Voog jt):

  • info selekteerimine, materjali kogumine;
  • veebilehe visuaalse lahenduse kavandamine;
  • kavandi tehniline teostamine;
  • tehtud tööde analüüs.

Nõuded õppe lõpetamiseks: Mitteeristava hindamise aluseks on õppija poolt loodud veebilehe visuaalselt terviklik lahendus. Õppekava läbimine vähemalt 80% osas.

 

Koolitaja andmed: Johanna-Mai Riismaa (Veebilehtede, nutirakenduste ja trükiste disainer; sisuloomeagentuuri loovjuht, mis kujundab digitaalset meediat ning selle kasutuskogemust)