Vastuvõtt 2018

Mustri autor: Siim Tikk

Tartu Kunstikooli võetakse 2018 aastal õppima:

Põhihariduse baasil (õppeaeg 3 aastat ja 6 kuud):

kujundusgraafik

dekoraator

3D kunstnik-kujundaja

Keskhariduse baasil (õppeaeg 2 aastat ja 6 kuud):

kujundusgraafik

stilist

3D kunstnik-kujundaja

Keskhariduse baasil (õppeaeg 1 aasta):

kunstnik kujundaja jätkuõpe

 

NB! Avatud on ka KHB/PHB illustraatori õppekava, samuti KHB dekoraatori õppekava ning PHB stilisti õppekava, kuid nendele erialadele gruppe ei avata. Õppijaid võetakse kas õpipoisiõppesse (ettevõtte olemasolul) või tugeva erialase portfoolio ja motivatsioonivestluse alusel. Sel juhul peab õppija arvestama tavalisest suurema iseseisva panusega õppetöö planeerimisse ja juhtimisse.