Valikained

Mustri autor: Kuldar Leement

Tartu Kunstikoolis tuleb õpingute jooksul valida 22,5 EKAP (keskhariduse baasil) ja 32 EKAP (põhihariduse baasil) eest valikaineid. Valikained toimuvad iga õppeaasta jooksul 5-6 korda nädalaste tsüklitena.

Mõned näited 2017/2018 õppeaasta valikainetest:

Kuidas saada kunstnikuks? Visuaalkapital

Virtuaalreaalsuse prillidega joonistamine

Digimaal

Moeillustratsioon

Fotolavastus: moefoto

Mängumootori alused

3D printimine

Online-küljendamine

Keraamilised vormid

Animatsioon

Täpsemalt jagunevad valikained erinevatesse tüüpidesse:
– üldkunstioskuste töötoad 7,5 EKAP (5×1,5 EKAP) 1. krs
– erialaste oskuste töötoad 6 EKAP (4×1,5 EKAP) 1.-2. krs
– kaasaegse kunsti projektid 1,5 EKAP (1×1,5 EKAP) 2. krs kevad
– kunstiprojekti esitlemine 1,5 EKAP (1×1,5 EKAP) 2. krs kevad
– koostöö- ja individuaalprojektid 6 EKAP (reeglina 2×3 EKAP) 2.-3. krs

(Lisavõimalused on :
–       tervisesport 1,5 EKAP – võib asendada  1 üldkunstioskuste töötuba või
erialaste oskuste töötuba,
–       sotsiaalne projekt 1,5 EKAP – võib asendada  1 üldkunstioskuste töötuba
või erialaste oskuste töötuba.)