Juhtimine ja põhimäärus

Mustri autor: Mariisa Põld

Tartu Kunstikooli juhtimine on sätestatud haridus- ja teadusministri 20.06.2016 määrusega nr 41 kinnitatud „Tartu Kunstikooli põhimääruses“. Põhimääruse terviktekstiga saab tutvuda: Tartu Kunstikooli põhimäärus

Tartu Kunstikooli struktuur on kinnitatud 30.10.2017 Tartu Kunstikooli direktori käskkirjaga nr 1-1/57: Tartu Kunstikooli struktuur

Tartu Kunstikooli töökorralduse reeglid on kinnitatud 02.05.2017 direktori käskkirjaga nr 1-1/25: Tartu Kunstikooli töökord_2017

Tartu Kunstikooli juhib direktor Kadi Kreis. Tartu Kunstikoolil on nõukogu ja nõunike kogu. Nõukogu on kooli kõrgeim kollegiaalne otsustuskogu, mille ülesanne on kooli tegevuse korraldamine ja arengu kavandamine. Nõukogu on kinnitatud Tartu Kunstikooli direktori 30.06.2016 käskkirjaga nr 1-1/23 koosseisus:

 • Kadi Kreis, direktor
 • Roosi Talvik, õppekavajuht
 • Margit Allekõrs, tugistruktuuri juhataja
 • Madis Nurms, dekoraator-stilisti erialajuht
 • Janika Nõmmela Semjonov, trükimeedia kujundaja-küljendaja erialajuht
 • Raul Kübarsepp, 3D modelleerija-visualiseerija eriala juht
 • Katrin Kisand, õpetaja, töötajate esindaja
 • Deniss Jeršov, õpetaja, töötajate esindaja
 • Rain Avarmaa, Tartu Kunstikooli õpilane, õpilaste esindaja

Nõunike kogu on kooli ja ühiskonda sidustav nõuandev kogu, mille ülesanne on nõustada kooli ja kooli pidajat arengu kavandamisel ning õppekasvatustöö ja majandustegevuse korraldamisel. Nõunike kogu on kinnitatud haridus- ja teadusministri 17.11.2015 käskkirjaga nr 1.1-2/15/422 koosseisus:

 • Ülle Laas – Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja, Haridus- ja Teadusministeeriumi kutsehariduse osakonna peaekspert;
 • Jane Väli – Eesti Töötukassa esindaja, Eesti Töötukassa Tartumaa osakonna juhataja;
 • Janno Siimar – MTÜ Turunduskommunikatsiooni Agentuuride Liidu esindaja, Velvet OÜ;
 • Markus Toompere – Tartu Kunstnike Liidu esindaja, Tartu Kunstnike Liidu juhatuse esimees;
 • Heli Tuksam – Tartu Kunstnike Liidu esindaja, Tartu Kunstnike Liidu liige;
 • Monika Järg – Eesti Disainerite Liidu esindaja, Tekstiil Ruumis OÜ juhatuse liige;
 • Marko Ala – Eesti Disainerite Liidu esindaja, Oot-Oot Stuudio tegevjuht;
 • Veronika Valk – Kultuuriministeeriumi esindaja, Kultuuriministeeriumi arhitektuuri- ja disaininõunik;
 • Ivar Sakk – Eesti Kunstnike Liidu esindaja, Eesti Kunstiakadeemia graafilise disaini osakonna professor;
 • Vano Allsalu – Eesti Kunstnike Liidu esindaja, Eesti Kunstnike Liidu president, Eesti Kunstiakadeemia maaliosakonna dotsent;
 • Helmer Jõgi – Tartu Linnavalitsuse esindaja, Jaan Poska Gümnaasium, direktor.