Tugistruktuur

Mustri autor: Mariliis Newsome 2

Nimi Amet Telefon E-posti aadress
Kadi Kreis Direktor 5332 0357
Margit Allekõrs Tugistruktuuri juhataja 733 0572

513 3870

Roosi Talvik Õppekavajuht 5306 4375
Tiina Luige Õppekorralduse spetsialist 741 3322
Katrin Kisand Haridustehnoloog-metoodik
Anton Aunma Sotsiaalpedagoog
Kristina Timmusk Sotsiaalpedagoog
Aija Landõr Kooliarst 522 9700
Aet Kingsepp Õppemeister 5308 3325
Vladimir Brovin Õppemeister

3D printer

Ave Leek Rahvusvaheliste projektide juht 5333 5088
Juta Vallikivi Arendusprojektide juht

Täienduskoolitus

5306 4838

Piret Paluteder Praktikate ja kommunikatsiooni korraldaja 5621 3027
Sven Mändmets Majandusjuht
Toivo Enkvist IT juht 5802 1940
Edith Hermann Raamatukogu juhataja 730 9814
Janika Press Raamatukoguhoidja 730 9828
Kadi Kusnets

Epp Krosmann

Toomas Loide

Joonas Loide

Administraatorid 5621 3024

733 0571

Kaja Tilga Sekretär-dokumendihalduse spetsialist 733 0570

5334 1545

 

Erialajuhid

   
Nimi Valdkond Telefon E-posti aadress
Janika Nõmmela Semjonov trükimeedia kujundaja-küljendaja erialajuht 5621 3025
Madis Nurms dekoraator-stilistide erialajuht 5621 3026
Raul Kübarsepp 3D modelleerija-visualiseerija erialajuht
 

Kursusejuhatajad

   
Nimi Õppegrupp Telefon E-posti aadress
Roosi Talvik 4 dek PHB 2014

4 3D PHB 2014

3 dek KHB 2014

5306 4375
Kersti Papson 3 külj KHB 2015

3 dek KHB 2015

2 stil KHB 2016

2 kuj KHB 2016

2 dek KHB 2016

Vilja Vendelin-Reigo 3 kuj PHB 2015

3 dek PHB 2015

3 3D PHB 2015

5685 5308
Tiina Unt 2 stil PHB 2016

2 dek PHB (ind ÕK)

5684 4541
Deniss Jeršov 2 kuj PHB 2016
Erich Brutus 2 3D PHB 2016
Raul Kübarsepp 2 3D KHB 2016

1 3D KHB 2017

Joel-Fredi Jõgise 1 dek PHB 2017
Eva Pettai 1 kuj PHB 2017
Rein Tikk 1 3D PHB 2017
Tiit Lepp 1 kuj KHB 2017

1 dek KHB 2017

1 stil KHB 2017