Õpetajad

Mustri autor: Kristin Vaher

Õpetaja nimi Aine Telefon E-posti aadress
Aet Kingsepp joonistamine, üldkompositsioon, tööohutus 5308 3325
Andrus Peegel illustraatorite erialaprojektid  
Anett Saksing animatsioon  
Anne-Ly Soo jumestuskunsti ja juuksurtöö alused    
Anne Rudanovski erialane vormiõpetus ja arhitektoonika  
Anton Aunma sotsiaalpedagoog  
Deniss Jeršov digitaalne tüpograafia, erialaprojektid  
Elis Tamula protsessi analüüs  
Erich Brutus 3D modelleerimine  
Eva Pettai inglise keel  
Eva Sepping animatsioon  
Helen Bunder visandamine, vektorgraafika, interjööri ja eksterjööri joonistamine  
Helle-Reet Paris maalimine  
Hillar Uudevald matemaatika, füüsika, kujutav geomeetria, kehaline kasvatus  
Imbi Kruuv värvusõpetus, maalimine, erialakompositsioon  
Janika Nõmmela Semjonov trükiettevalmistus, trükitehnika, infograafika, erialakompositsioon, erialaprojektid, vaatluspraktika

trükimeedia kujundaja-küljendaja õppekava juht

5621 3025
Joel-Fredi Jõgise värvusõpetus  
Kadi Kreis tüpograafia 5332 0357
Kalli Kalde joonistamine, joonestamine, erialamaal, graafika  
Karin Roosipuu matemaatika    
Karin Rummo eesti keel ja kirjandus, tekstianalüüs  
Katrin Kisand portfoolio, erialaprojektid  
Kaupo Paabo üldkompositsioon  
Kersti Papson kultuuri- ja kunstilugu, ajalugu, ühiskonnaõpetus, vaatluspraktika, tööseadusandluse alused  
Kristina Timmusk sotsiaalpedagoog  
Kristiina Krüspan kujundusprogrammide õpe (vektorgraafika), Flash  
Lauris Kaplinski kujutav geomeetria modelleerijale, low-poly modelleerimine  
Leili Parhomenko kultuuri- ja kunstilugu  
Levar Lõhmus värvusõpetus, tekstuurimine, schowreel    
Madis Nurms erialakompositsioon, erialaprojektid, vaatluspraktika

dekoraator-stilistide õppekava juht

5621 3026
Mairo Rääsk ajalugu  
Malev Toom fotograafia, pikselgraafika  
Maria Lang ettevõtluse alused, karjääri planeerimine, majandusõpetus, protsessi analüüs  
Marina Aleksejeva maalimine, esitlustehnikad  
Merike Estna maalimine  
Merille Hommik kultuurilugu, erialane eneseväljendus, valgustamine  
Merit Karise reklaamiõpetus  
Peeter Krosmann joonistamine, illustratsioon ja koomiks  
Piret Paluteder ettevõttepraktika 5621 3027
Raul Kübarsepp ettevõttepraktika, vaatluspraktika

3D modelleerija-visualiseerija õppekava juht

 
Rein Maantoa kirjaõpetus ja tüpograafia, interjööri/ eksterjööri joonistamine  
Rein Tikk 3D modelleerimine  
Robert Nutt veebigraafika  
Roland Seer kompositsioon  
Siim Soonsein arvutiõpetus, tehniline joonestamine tarkvaraõpe (joonestamine ja 3D)  
Tiina Unt joonistamine, rahvakunsti alused 5684 4541
Tiit Lepp fotograafia, küljendamine  
Toomas Loide arvutiõpetus ja infootsingu alused 5905 8800
Tõnis Kriisa vormiõpetus  
Udo Vool krokii, joonistamine  
Urmet Ivask digivoolimine, tekstuurimine  
Veiko Klemmer vormiõpetus, maalimine    
Vilja Vendelin- Reigo suhtlemise alused, inimeseõpetus, keemia, bioloogia, geograafia 5685 5308