Õpetajad

Mustri autor: Kuldar Leement

Õpetaja nimi Aine Telefon E-posti aadress
Aet Kingsepp joonistamine, üldkompositsioon, tööohutus 5308 3325
Andrus Peegel illustraatorite erialaprojektid
Anett Saksing animatsioon
Anne-Ly Soo jumestuskunsti ja juuksurtöö alused
Anne Rudanovski erialane vormiõpetus ja arhitektoonika
Anton Aunma sotsiaalpedagoog
Deniss Jeršov digitaalne tüpograafia, erialaprojektid
Elis Tamula protsessi analüüs
Erich Brutus 3D modelleerimine
Eva Pettai inglise keel
Eva Sepping animatsioon
Helen Bunder visandamine, vektorgraafika, interjööri ja eksterjööri joonistamine
Helle-Reet Paris maalimine
Hillar Uudevald matemaatika, füüsika, kujutav geomeetria, kehaline kasvatus
Imbi Kruuv värvusõpetus, maalimine, erialakompositsioon
Imbi Mälk valgustamine
Janika Nõmmela Semjonov trükiettevalmistus, trükitehnika, infograafika, erialakompositsioon, erialaprojektid, vaatluspraktika

trükimeedia kujundaja-küljendaja õppekava juht

5621 3025
Joel-Fredi Jõgise värvusõpetus
Kadi Kreis tüpograafia 5332 0357
Kalli Kalde joonistamine, joonestamine, erialamaal, graafika
Karin Roosipuu matemaatika
Karin Rummo eesti keel ja kirjandus, tekstianalüüs
Katrin Kisand portfoolio, erialaprojektid
Katrin Saage keemia (õpipoisiõpe)
Kaupo Paabo üldkompositsioon
Kersti Papson kultuuri- ja kunstilugu, ajalugu, ühiskonnaõpetus, vaatluspraktika, tööseadusandluse alused
Kristina Timmusk sotsiaalpedagoog
Kristiina Krüspan kujundusprogrammide õpe (vektorgraafika), Flash
Lauris Kaplinski kujutav geomeetria modelleerijale, low-poly modelleerimine
Leili Parhomenko kultuuri- ja kunstilugu
Levar Lõhmus värvusõpetus, tekstuurimine, schowreel
Madis Nurms erialakompositsioon, erialaprojektid, vaatluspraktika

dekoraator-stilistide õppekava juht

5621 3026
Mairo Rääsk ajalugu
Malev Toom fotograafia, pikselgraafika
Maria Lang ettevõtluse alused, karjääri planeerimine, majandusõpetus, protsessi analüüs
Marina Aleksejeva maalimine, esitlustehnikad
Merike Estna maalimine
Merille Hommik kultuurilugu, erialane eneseväljendus, valgustamine
Merit Karise reklaamiõpetus
Peeter Krosmann joonistamine, illustratsioon ja koomiks
Piret Paluteder ettevõttepraktika 5621 3027
Raul Kübarsepp ettevõttepraktika, vaatluspraktika

3D modelleerija-visualiseerija õppekava juht

Rein Maantoa kirjaõpetus ja tüpograafia, interjööri/ eksterjööri joonistamine
Rein Tikk 3D modelleerimine
Robert Nutt veebigraafika
Roland Seer kompositsioon
Siim Soonsein arvutiõpetus, tehniline joonestamine tarkvaraõpe (joonestamine ja 3D)
Tiina Unt joonistamine, rahvakunsti alused 5684 4541
Tiit Lepp fotograafia, küljendamine
Toomas Loide arvutiõpetus ja infootsingu alused 5905 8800
Tõnis Kriisa vormiõpetus
Udo Vool krokii, joonistamine
Urmet Ivask digivoolimine, tekstuurimine
Veiko Klemmer vormiõpetus, maalimine
Vilja Vendelin- Reigo suhtlemise alused, inimeseõpetus, keemia, bioloogia, geograafia 5685 5308