3D kunstnik-kujundaja

Mustri autor: Siim Tikk

3d pilt

3D kunstnik-kujundaja eriala

 

Põhihariduse baasil: õppeaeg 3,5 aastat, õppemaht 210 EKAP
Keskhariduse baasil: õppeaeg 2,5 aastat, õppemaht 150 EKAP

See on nutikas eriala kutseõppes, mille aluseks on 3D tehnilised ja üldkunstilised oskused. 3D-maailm on selles mõttes huvitav, et ühest küljest on see väga tehniline, seal on keeruline matemaatika, mis pilti kokku paneb, aga teisest küljest on vaja ka kunstniku silma ja vormitunnetust. Kombineerida tuleb neid kaht.

Erialana saab arvutiprogrammide abil kolmemõõtmeliste maailmade loomist õppida vaid Tartus. Blender on tasuta graafikaprogramm, mis võimaldab modelleerimist, virtuaalse savi voolimist, valmis arvutatud piltide keerukat järeltöötlust, sisaldab mängumootorit ning pakub ühtlasi ulatuslikke animatsioonivahendeid. Sedavõrd laia funktsionaalsusega programm on haruldane tarkvaraline kombinatsioon, mis võimaldab luua filme, arvutimänge ja 3D-printerite vahendusel ka käegakatsutavaid objekte. 3D mudeleid kasutavad arvuti- ja nutitelefonimängud, koomiksid, visuaalmeedia, (multi)filmid, filmide järeltöötlus ja eriefektid, reklaamid, arhitektuur, tootearendus, freesimine/graveerimine, laserlõikus, projekteerimine, stiilinõustamine, toodete visualiseerimine, tarkvaraarendus, hasart- ja õppemängud, tööstusgraafika  jne.

Blenderit on väga lihtne kasutada, kui oled selle selgeks õppinud. Omal käel on see samuti võimalik, kuid juhendamise korral saab keerulistest kohtadest lihtsamalt üle. Algus olevatki kõige raskem ja teise aastal näeb juba rohkem töö loomingulist poolt. Nii nagu igal kujundamise eriala, nõuab ka 3D-kujundamine aastatepikkust harjutamist.

Õpetamiseks kasutatakse peamiselt vabatarkvaralisi lahendusi ehk selliseid programme, mille igaüks võib internetist oma arvutisse laadida.

Õppesse saab tulla nii põhi- kui keskhariduse baasil. Mõlemal juhul on õpe statsionaarne ja toimub Tartu Kunstikoolis.