Tugirühm

Mustri autor: Kuldar Leement

Tartu Kunstikooli tugirühm

Tartu Kunstikooli tugirühma tegevuse peaeesmärk on kooli õppe- ja kasvatustegevuse toetamine ning kaasava ja õppimist soodustava õpikeskkonna olemasolule kaasaaitamine. Tugirühm nõustab õpilasi, lapsevanemaid ja kooli töötajaid. Tartu Kunstikooli tugirühma poole saad pöörduda kirjutades

Tugirühma liikmed on:

Õppekavajuht

Roosi Talvik

Sotsiaalpedagoogid

Anton Aunma

Kristina Timmusk

Õpetajate esindajad

Marina Aleksejeva

Tiit Lepp