Trükiteksti kujundamise alused Основы дизайна и оформления текста

Mustri autor: Mariliis Newsome 2

Trükiteksti kujundamise alused (NARVAS) (20 tundi) kevadel 13. 14 ja 27. mail.

 

LINK EELREGISTREERIMISE LEHELE

 

Sihtrühm: Inimesed, kes igapäevaselt puutuvad kokku tekstide kujundamisega tööl ja soovivad teada, kuidas teha seda paremini:

  • väikeettevõtjad

  • kommunikatsiooni, välissuhete ja administreerimise valdkonna inimesed, sekretärid

  • välireklaamiga tegelevad inimesed

  • ilma erialase hariduseta kujundajad.

Eelistame erialase hariduseta või keskhariduseta või 50+ aegunud oskustega töötavaid inimesi.

 

Grupi suurus 15 inimest. Õppetöö toimub vene keeles.

 

Õppe alustamise nõuded:

 

Arvuti kasutamise ja tekstitöötlusprogrammi (LibreOffice, MS Word vms) kasutamise algoskused.

 

Kursuse läbinu:

 

  • Oskab kasutada erinevaid fonte eesmärgipäraselt;

  • Tunneb kirjatüüpide omadusi ja kasutusalasid;

  • Oskab kujundada mikro ja makrotüpograafiat algtasemel;

  • Teab kaasaegse tüpograafia trende.

 

Kursuse maht 20 akadeemilist kontakttundi.