Tootefotograafia kursus (õppekava)

Mustri autor: Mariisa Põld

Tööalane koolitus “Tootefotograafia kursus”

ÕPPEKAVA
40 akadeemilist tundi, toimub eesti keeles, õppekavarühm: moe-, sise ja tööstusdisain. Tunnistuse saamiseks vajalik osaleda 70% kontakttundides.

Koolitaja: Tiit Lepp

Õppe sisu:

 1. Toote- ja reklaamfoto olemus. Autoriõigus (teoreetiline osa).
 2. Foto- ja valgustehnika tootefotode valmistamiseks (teoreetiline osa).
 3. Pildistamise, perspektiivi, kompositsiooni ja valgustuse põhimõtted (teoreetiline osa).
 4. Eritüübiliste tootefotode pildistamine (praktiline osa).
 5. Mis saab fotost edasi? Esmane töötlus sõltuvalt foto kasutusest (teoreetiline ja praktiline osa).
 6. Fotode järeltöötlus arvutis, fotode salvestamine, erinevad failivormingud, failide optimeerimine, jagamine ja arhiveerimine (teoreetiline ja praktiline osa).

Sihtrühm:

Ilma erialase hariduse ja kvalifikatsioonita töötajad (näiteks on sisenenud tööturule teise taustaga, süsteemsed teadmised puuduvad ja on lünklikud). Sh:

 • Väikeettevõtjad, kes vajavad tootefotosid oma ettevõtte toodangu turundamisel.
 • Käsitöövaldkonna töötajad (väikeettevõtjad)
 • Töötajad, kelle töökohustuste hulka kuulub ettevõtte toodete turundamine

Grupi suurus: 15 inimest.

Õppe alustamise nõuded:

Arvuti valdamine algtasemel. Kasuks tulevad eelteadmised fotograafiast. Kursusel peab kasutama mõnda fototöötlusprogrammi. Kursus ei sisalda programmiõpet.

 

Kursuse läbinu:

 • planeerida tootefotode tegemise tööprotsessi, kavandada kujunduse, lähtudes kujunduskvaliteedi nõuetest ning autoriõiguse põhimõtetest;
 • valmistada lähteülesande alusel digitaalsed tootefoto originaalid, edastada need koostööpartneritele, korrastada, transportida ja arhiveerida tootefoto faile.