Toote disainimise alused (õppekava)

Mustri autor: Kristin Vaher

Täienduskoolituskursus

Sihtrühm: Väikeettevõtjad või töötavad täiskasvanud, kellel puudub disainialane haridus või on nende oskused aegunud (50+ sihtrühm), kuid nende tööülesannete hulka kuulub erinevate toodete kujundamine (suveniirid, meened, käsitöö, kondiitritooted ning teised väiketootjate tooted).

 

Grupi suurus 15 inimest.

Õppe alustamise nõuded: Vastavus sihtrühmale ja motiveeritus õppida. Vajalikud esmased arvutikasutusoskused.

Kursusel osaleja:

  1. tutvub ruumilise ja tasapinnalise kompositsiooniga ning teinud läbi praktilised harjutused nii ruumilises kui tasapinnalises kompositsioonis;

  2. oskab kujundamisel paigutada objekte erinevatele pindadele, jälgib objektide omavahelisi proportsioone ning värvisuhteid;

  3. omandab algteadmised kalligraafias ja tüpograafias ning on harjutanud tekstide paigutamist pindadele eri tekstitüüpe kasutades;

  4. tutvub toodete disainimise tööriistadega ning eesmärkidega (sh kliendirühma määratlemine, empaatiakaardi kasutamine);

  5. mõistab pakendi rolli toote müügis ja on läbinud uudsete pakendite loomise praktilise töötoa;

  6. oskab kasutada arvuti abi kujunduse kavandamisel.

Koolituse maht: 64 kontakttundi

Nõuded õppe lõpetamiseks:
Koolituse kontakttundides osalemine vähemalt 70% osas.