Ootame kujundusvaldkonna ettevõtteid osalema töökohapõhises õppes

Mustri autor: Mariliis Newsome 2

Tartu Kunstikool kutsub kujundusvaldkonna ettevõtteid osalema töökohapõhise kutseõppe programmis.

Õpipoiss saab selgeks ameti töötades meistri juhendamisel ettevõttes. Juhendaja/meister saab õpipoisi juhendamise eest tasu.

Tartu Kunstikoolis õpib hetkel neli töökohapõhist õppijat neljas erinevas ettevõttes. Koostööd tehakse ettevõtetega Standfold OÜ, Velvet DP OÜ, MTÜ Eesti trükimuuseum ja ADDDO OÜ.

Töökohapõhise õppe arendust toetab ESF.

Hetkel on ootel üle 20-ne noore inimese, kes soovivad omandada ametit töökohapõhiselt!

Õpipoisiõpe on õppevorm, kus ettevõttes või asutuses toimuva õppe osakaal on tavapärasest oluliselt suurem ja moodustab vähemalt 2/3 õppe mahust.

Õpipoisiõpe toimub kutseõppeasutuse, õpilase ja tööandja koostöös.  Õpe toimub kutseõppe õppekava alusel. Õpilane täidab töökohas tööandjapoolseid tööülesandeid, mis aitavad tal saavutada õppekavas kirjeldatud õpiväljundeid. Lisaks toimub õppetöö kutseõppeasutuses.

Õpipoisiõppe rakendamise juhendmaterjal tööandjaile. Õpipoisiõppest õppijale.

Õpipoisiõpe Tartu Kunstikoolis: lisaks olemasolevatele kujundaja õppekavadele oleme valmis välja töötama ka täiesti uue õppekava, mis vastab tööandja vajadusele. õpipoisiõppe logo