Teksti küljendamise alused

Mustri autor: Mariisa Põld

Основы верстки текста

Sihtrühm:

Inimesed, kes igapäevaselt puutuvad kokku tekstide kujundamisega tööl ja soovivad teada, kuidas teha seda paremini:

  • väikeettevõtjad
  • kommunikatsiooni, välissuhete ja administreerimise valdkonna inimesed, sekretärid
  • tarbetrükistega tegelevad inimesed
  • ilma erialase hariduseta kujundajad.

Eelistame erialase hariduseta või keskhariduseta või 50+ aegunud oskustega töötavaid inimesi.

Grupi suurus 15 inimest.
Õppe alustamise nõuded:
Arvuti kasutamise ja tekstitöötlusprogrammi (LibreOffice, MS Word vms) kasutamise algoskused.

Kursuse lõpetaja:

  • oskab luua lähteülesande alusel erinevate kujunduste tekstiosa kasutades kirja loetavalt ja eesmärgipäraselt, esitleb ja selgitab tehtud tööd
  • tunneb erinevate teksti küljenduse viiside omapärasid, oskab neid kasutada vastavalt teksti eemärgile
  • oskab tavalise sh vabavaralise programmi abiga tõsta teksti loetavust ja visuaalset kvaliteeti

Koolituse maht: 20 kontakttundi

Nõuded õppe lõpetamiseks:
Koolituse kontakttundides osalemine vähemalt 80% osas.