Teksti küljendamise alused (õppekava)

Mustri autor: Mariisa Põld

Kursuste ajakava ja registreerimine on siin (kuni 15.10.2017)

Основы верстки текста

Sihtrühm:

Inimesed, kes igapäevaselt puutuvad kokku tekstide kujundamisega tööl ja soovivad teada, kuidas teha seda paremini:

 • väikeettevõtjad
 • kommunikatsiooni, välissuhete ja administreerimise valdkonna inimesed, sekretärid
 • tarbetrükistega tegelevad inimesed
 • ilma erialase hariduseta kujundajad.

Eelistame erialase hariduseta või keskhariduseta või 50+ aegunud oskustega töötavaid inimesi.

Grupi suurus 15 inimest.
Õppe alustamise nõuded:
Arvuti kasutamise ja tekstitöötlusprogrammi (LibreOffice, MS Word vms) kasutamise algoskused.

Kursuse lõpetaja:

 • oskab luua lähteülesande alusel erinevate kujunduste tekstiosa kasutades kirja loetavalt ja eesmärgipäraselt, esitleb ja selgitab tehtud tööd
 • tunneb erinevate teksti küljenduse viiside omapärasid, oskab neid kasutada vastavalt teksti eemärgile
 • oskab tavalise sh vabavaralise programmi abiga tõsta teksti loetavust ja visuaalset kvaliteeti

Koolituse maht: 20 kontakttundi

Nõuded õppe lõpetamiseks:
Koolituse kontakttundides osalemine vähemalt 80% osas.

Целевая группа:

Люди, которые в повседневной работе занимаются дизайном и версткой текста и хотят знать, как делать эту работу еще лучше и эффективнее:

 • малый бизнес и индивидуальные предприниматели;
 • сотрудники сектора коммуникации, внешних связей, администрирования, секретари;
 • профессионалы, занимающиеся подготовкой презентационных и деловых материалов;
 • дизайнеры и оформители без специального образования.

При большом количестве заявок предпочтение будет отдано участникам без специального и среднего образования или работающим, в возрасте 50+, ищущим возможности для прокачки навыков.

Размер группы: 15 человек.

Требования к участникам:

Начальные навыки работы с компьютером и простыми текстовыми редакторами (LibreOffice, MS Word и т. д.).

Закончившие курс:

 • в соответствии с поставленной задачей умеют графически оформлять текстовый материал, обращая особое внимание на качество шрифта, верстку и читаемость текста; 
 • понимают разницу между разными способами оформления текста;
 • при помощи простых графических средств и приемов умеют повышать техническое качество текста.

Объем курса: 20 контактных часов

Требования для прохождения курса:

Участие в контактных уроках курса в объеме не менее 80%.