Tartu Kunstikooli õppijad lõid graafilised lahendused maaettevõtjatele

Mustri autor: Kristin Vaher

Tartu Kunstikooli ja “Kestliku ettevõtluse” maaettevõtjate koostööprojekti esimese etapi tulemusena sündis mitu toredat graafilist lahendust ja saime kõik kogemuse võrra rikkamaks.

Tartu Kunstikooli poolne projektijuht Janika Nõmmela Semjonov suunas õppijad selle projekti käigus võimalikult iseseisvale tööle ja probleemilahendusele.

“Oleme kujundajate hariduses juba aastaid lähtunud põhimõttest, et kõige tõhusamalt õpitakse siis, kui tehakse päriselt tööd. See võimaldab kogeda enamat kui teoreetilised ülesandepüstitused: osapooled rakendavad oma erialaseid teadmisi, arendavad sotsiaalseid ja koostööoskusi ning keskenduvad ühiste eesmärkide saavutamisele, tagasisidestavad protsessi ja loovad sünergiat. Õppetöös on katsetatud erinevaid koostöövorme varemgi, seekord said lõpukursuse noored klientidega töötada väikeste meeskondadena, jagades kogemusi ja toetades üksteist. Loovlahendused valmisid sügissemestri firmagraafika kursuse käigus, kooli poolt juhendas õpetaja Deniss Jeršov ja klientidepoolse kujundusjuhina toetas õppijaid ja kliente Katrin Kull. Nüüdseks on kõik projektis siiamaani kaasa löönud noored kooli lõpetanud ja alustamas professionaalset kujundajateed. Projekt aga läheb edasi ja uued väljakutsed ootavad”.

Koostööprojekti esimese etapi lõppedes küsisime ka osalejate tagasisidet. Nii ettevõtjate kui õppijate poolelt kõlas soov projekti rohkem süveneda. Õppijad loodavad, et koolikursuse raames oleks sellele tööle rohkem aega, ettevõtjad omakorda soovivad õppijatega lähemat kontakti saavutada. Isikliku suhtlemise soov on ka õppijatel. Miks see mõnel juhul ei realiseerunud, nõuab veel analüüsi. Samuti kerkis üles õppijate soov saada kiiremat ja konstruktiivsemat tagasisidet väljapakutud kavanditele. Ettevõtjate poolelt vaadeldes oleks abi sellest, kui lahenduste pakkumine ei jääks viimasele minutile, vaid oleks võimalik projektiga rahulikus tempos liikuda.