Kutseeksami hindamine on veebruaris 2018. Valik lõpetajate varasemaid portfoolioid.

Mustri autor: Mariliis Newsome 2

12.-18. veebruaril 2018 toimuvad Tartu Kunstikoolis kutseeksamid ehk lõputööde kaitsmised!

Kutset taotlevad põhi- ja keskkooli baasil õppinud stilistid, dekoraatorid, kujundusgraafikud ja 3D kujundajad.

Õppimine Tartu Kunstikoolis lõppeb portfoolio kaitsmisega.  Ükskõik, kas õpitakse põhi-või keskhariduse baasil, kooli lõpuks on vaja kokku panna portfoolio, mis näitab õppija arengut õppeaastate jooksul. Kuigi portfooliosse koondatakse kokku väga erinevaid töid, on siiski oluline seda just erialaste töödega nuumata:).

Portfoolioid aitavad kokku panna erialajuhid Madis Nurms, Janika Nõmmela Semjonov, Raul Kübarsepp ja portfoolioõpetaja Katrin Kisand. Siia on kokku koondatud mitmete viimaste aastate portfooliod. Vaata lähemalt, siis on ettekujutus, kuhu õpingutega Tartu Kunstikoolis jõutakse.