Tartu Kunstikooli meeskond mustrite projekti raames Burgoses Hispaanias

Mustri autor: Laura Repp

Mustrid, ettevõtlikkus ja kultuuripärand – EntreVET projekt

23. septembrist kuni 2. oktoobrini 2017 töötas mustrite projekti meeskond Burgoses Hispaanias. Teemaks oli: ideest tooteni ehk tootearenduse protsessi läbitegemine.

Osalesid Tartu Kunstikooli õpilased Kristin Kurs, Olga Hoch, Elisa Maria Kivimägi, Helena Aadli ja õpetajad Tiina Unt ning Roosi Talvik.

Rahastanud Erasmus+

Osalesid Roosi Talvik, Tiina Unt ja õpilased Olga Hoch, Helena Aadli, Elisa Maria Kivimägi ja Kristin Kurs.

Tartu Kunstikool veab Erasmus+ projekti EntreVET, mille eesmärgiks on levitada Tartu Kunstikoolis juba pikalt kasutusel olevat metoodikat, kus rahvapärandist võetakse mõni mustrimotiiv ning noored kutseõpilased disainivad selle kujundusprogrammi Adobe Illustrator abil ümber ning kasutavad seda mõnel tootel.

Projekti teine oluline eesmärk on tõsta noorte seas ettevõtlikkust ja initsiatiivi.

Alumisel pildil vasakult paremale: õp. Erich Brutus, õppija Elisa Maria Kivimägi, õp. Tõnis Kriisa, projektijuht Roosi Talvik, õp. Tiina Unt, õppijad Olga Hoch, Zeinäb Mirzojeva ja Helena H. M. Aadli.

2017 veebruaris tegid õpilased Olga Hoch, Elisa Maria Kivimägi, Helena Aadli ja Külli Sari tegid soomlastele, itaallastele ja hispaanlastele läbi Skype’i virtuaalstuudio Eesti kultuurist ja mustritest!

Projekti sisutegevuste idee on leida, visualiseerida ja mustriteks digiteerida erinevatele kultuuridele ja kohalikele traditsioonidele isloomulikke visuaalseid motiive ja kasutada neid toote väljaarendamisel. Tegevuste elluviimiseks kohtuvad partnerorganisatsioonide tiimid veebiõpitoas Tartus ja õpitubades Soomes, Hispaanias ja Itaalias.  Projekti lõpuks valmib igal tiimil oma toote prototüüp.